– Vi går inn for et bunnfradrag på 4 millioner kroner. Dermed vil ikke innføringen av eiendomsskatt i Oslo gå ut over dem som har minst, slik som førstegangsetablerere, påpeker Ap-politiker Erling O. Turtum, som i en årrekke har vært eiendomsmegler i Obos. FOTO: MIMSY MØLLER

Forsvarer eiendomsskatt

Det er ingen grunn til å frykte eiendomsskatten. For folk flest vil det ikke bli dyrere å bo i Oslo, ifølge Ap-politiker og eiendomsmegler.

I 13 år har Erling O. Turtum vært eiendomsmegler i Obos. Nå stiller han til valg for Oslo Ap ved høstens kommunevalg. En av sakene partiet går til valg på, er innføring av eiendomsskatt i hovedstaden. Turtum er overbevist om at en slik skatt vil få både stor og liten betydning.

For Oslo kommune vil eiendomsskatten være av stor betydning fordi inntektene vil bidra til å sikre viktige velferdsgoder.

– Vi vil bruke pengene til å sørge for full barnehagedekning og en bedre eldreomsorg, forteller Turtum.

 

Les også: Omfavner skatt

Les også: Sier ja til eiendomsskatt

 

– Skatt for de få

For den enkelte innbyggers økonomi vil eiendomsskatten få liten betydning, fordi de fleste slipper å betale én krone i slik skatt.

– Med innføring av moderat eiendomsskatt med bunnfradrag på 4 millioner kroner, vil boliger opp til 5 millioner kroner i markedsverdi ikke betale eiendomsskatt. Dette innebærer at bare rundt 20-25 prosent av boligeierne må betale eiendomsskatt, påpeker Turtum.

Debatten om eiendomsskatt har blusset opp igjen etter at alt fra Oslos ordfører Fabian Stang til NHO-direktør Kristin Skogen Lund har uttalt seg om temaet. I Dagsavisen torsdag sa leder av Tankesmien Agenda, Marte Gerhardsen, at det er bakstreversk å være mot en slik skatt.

Og i Dagsavisen på lørdag sa Oslos finansbyråd Eirik Lae Solberg (H) at Oslo er spesielt uegnet for eiendomsskatt fordi prisene på boliger og næringseiendom er så høye.

Turtum, på sin side, påpeker at eiendomsskatt på ingen måte er noe nytt eller sjeldent.

– Eiendomsskatten er den eldste skatten vi har i Norge. Den kom før inntektsskatten. Eiendomsskatt er også normalt i dag. Hele 341 av 428 kommuner har eiendomsskatt.

Les også:

 Blå eiendomsskatt i Bergen

Kamp til døra om eiendomsskatt

– Påvirker ikke prisene

Heller ikke ut ifra et faglig standpunkt, som eiendomsmegler, ser Turtum noen grunn til å være skeptisk til eiendomsskatt.

– Jeg har sett utviklingen i boligmarkedet over lang tid. Innføringen av en moderat eiendomsskatt vil ikke påvirke dette markedet, og vil verken føre til dyrere eller billigere boliger. Omkostningene ved kjøp av aksje- og borettslagsleiligheter er uansett marginale. Eiendomsskatten vil bare utgjøre en liten promille.

Det boligkjøperne i stedet bør være opptatt av, er mangelen på nybygging i Oslo, mener Turtum.

– Hovedårsaken til at boligprisene i Oslo er så høye i dag, er at det bygges for få boliger. Det er i dag et etterslep på 20-25.000 boliger. Det må bygges 6.000-7.000 boliger hvert år framover for å ta unna for befolkningsveksten. Høyrebyrådet, som har hatt makten i 18 år, har en målsetting om å bygge 4.500 boliger, men klarer bare om lag 2.500. Oslo må klare bedre enn det!