Eiendomsskatt kan bli et hett tema før kommunevalget neste år. Peter Batta har tidligere vært krass mot forkjemperne av skatten, og varsler kamp igjen. FOTO: MIMSY MØLLER

Kamp til døra om eiendomsskatt

VALG 2015: Arbeiderpartiet skal igjen vurdere å innføre eiendomsskatt i Oslo. Flott, sier LO. - I så fall blir det bråk, varsler Huseiernes Landsforening.

- Vi er akkurat like store motstandere av skatt på bolig nå som tidligere, sier Peter Batta, direktør i Huseiernes Landsforbund.

I går sendte Oslo Arbeiderparti ut et notat om eiendomsskatt til sine lokallag for å drøfte om de igjen skal gå inn for å innføre eiendomsskatt i Oslo.

 

Skriftlig avtale

Huseiernes landsforening har tidligere vært en stein i skoen for Oslo Ap.

* Ved valget i 2007 brukte de store ressurser på reklamekampanjer som advarte mot Rune Gerhardsen som byrådsleder. Selv om Arbeiderpartiet nektet for påstandene i reklamemateriellet, førte det til mye bråk.

* I 2011 tvang Batta Libe Rieber-Mohn og SVs Marianne Borgen til å skrive under på en avtale der de lovte å ikke innføre eiendomsskatt dersom de vant valget.

Oslo Ap skal ikke bestemme seg før i november om hvorvidt de ønsker eiendomsskatt, og i så fall i hvilken form. Derfor venter Huseiernes Landsforbund litt til med «hylekoret», som direktør Peter Batta selv kaller det.

- Men det er klart at vi kommer til å bruke eiendomsskatten i valgkampen uavhengig av om det er aktuelt i Oslo eller ikke, sier Batta.

 

Sosial profil

LO i Oslo jubler nå på sin side for at Arbeiderpartiet igjen vurderer å gå for eiendomsskatt før valget neste år.

- Det er veldig positivt hvis Oslo Ap diskuterer eiendomsskatt, og jeg håper at de lander på en beslutning der de går for det, sier leder i Oslo LO Roy Pedersen.

LO i hovedstaden har gått inn for eiendomsskatt med et bunnfradrag på fem millioner. Det betyr at boliger med verdi på under fem millioner ikke beskattes. Dersom en bolig koster for eksempel sju millioner vil bare to millioner beskattes.

- Årsaken er kort og godt at hvert eneste år legger Oslo kommune fram et budsjett som er et kuttbudsjett. Det kuttes i bydelene, i offentlig velferd, i barnehagene, skolene, i helse og i omsorg. Vi mener at skal man opprettholde et godt velferdstilbud for Oslos innbyggere trenger kommunen en eller annen form for økte inntekter, sier Pedersen.

Han frykter ikke at HL skal skape mer bråk rundt eiendomsskatten.

- Om det blir bråk får så være. Det som er viktig er at man går ikke til valg på eiendomsskatt som et isolert tiltak, men for å finne inntekter for å unngå budsjettkutt. Da kan man opprettholde et ordentlig tilbud til folk i Oslo, sier LO-lederen.

 

Lokketilbud

Et høyt bunnfradrag og en sosial profil på eiendomsskatten imponerer ikke Batta i Huseiernes Landsforbund. Han kaller det for et lokketilbud.

- Når du gir en politiker lillefingeren, det vet du som jobber i en politisk engasjert avis, da tar de finger etter finger helt til de har hele hånda. Det har vi sett hos andre kommuner som har innført eiendomsskatt med store bunnfradrag. To år seinere mangler de penger igjen, og reduserer bunnfradraget. Så dette er et introduksjonstilbud, sier Batta.

 

Tradisjon

Valgforsker ved Universitetet i Oslo Tor Bjørklund sier eiendomsskatten lenge har vært et stridsspørsmål i Oslo i mange år.

- Ap har ikke våget å gå inn for det. Det har skapt agitasjon fra borgerlig side der de anklager Arbeiderpartiet for å ikke være til å stole på, der de sier en ting, men gjør noe annet. Det er interessant at det nå kommer signaler om at de tenker alvorlig på det, sier Bjørklund.

I forbindelse med kommunevalget i 2007 ble det gjennomført et forskningsprosjekt der man så på konsekvensene av at blå kommuner innførte eiendomsskatt.

- Det vi så var at i blå kommuner der man innførte eiendomsskatt fikk Høyre og Frp seg en smekk på fingrene, sier Bjørklund.

Han minner videre om at eiendomsskatt er den eldste skatten vi har.

- Eiendomsskatten kom før inntektsskatten, og det er en gammel tradisjon for at det skal koste penger å eie eiendom, sier professoren.

stian.fyen@dagsavisen.no

 

Avgjørelsen faller i november

I notatet som ble sendt ut sammen med forslag til kommunevalgprogramm i Arbeiderpartiet i går, utredes ulike former for eiendomsskatt. Avgjørelsen skal fattes på programmøtet 21.-22. oktober.

I tillegg til å ta stilling til om partilaget er for eller mot eiendomsskatt, skal de også ta stilling til hvilken form for eiendomsskatt de eventuelt vil ha. Et av alternativene er å ikke skattlegge bolig, men kun næringseiendommer. Det ønsker ikke Huseiernes Landsforbund å motsette seg.

– Vi er ikke mot skatt på andre typer eiendom. Skatt på verk og bruk må gjerne kommunene ha, sier Peter Batta.

Varaordfører og gruppeleder i Oslo Ap, Libe Rieber-Mohn sa til Dagsavisen i går at man må være nøkterne når man diskuterer eiendomsskatt.

– Uansett hvilken modell man velger, vil det utgjøre en liten andel av kommunens totale inntekter, minnet varaordføreren om.