Investeringer i bolig har vært svært lønnsomt i mange år, noe ikke minst mange av Norges aller rikeste har høstet fordelene av. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Omfavner skatt

Høyre og Frp er bakstreverske når de sier nei til eiendomsskatt, mener lederen av Tankesmien Agenda.

– Eiendomsskatten kan få ny fart på norsk økonomi, mener Marte Gerhardsen.

– Men tydeligvis er verken Oslos ordfører, Askers ordfører eller Frps finanspolitiske talsmann interessert i å lytte til faglige råd og partene i arbeidslivet, konstaterer hun.

– Gjør hjemmeleksa

En av uttalelsene som får Gerhardsen til å reagere, er Fabian Stangs garanti for at det ikke vil bli innført eiendomsskatt i Oslo så lenge han er ordfører for Høyre. Stang kom med dette løftet til VG i februar.

Mandag var det Lene Conradis tur. Til Dagens Næringsliv uttalte da Høyres ordfører i Asker at det er «selvsagt at mange bedrifter kommer til å flytte» til Asker hvis Oslo Ap, som vil innføre eiendomsskatt i hovedstaden, vinner høstens valg.

Så, i går, avviste Gjermund Hagesæter, Frps finanspolitiske talsmann, kategorisk at innføring av eiendomsskatt var veien å gå, i Politisk kvarter på NRK.
– Nå må disse politikerne gjøre hjemmeleksa si og regjeringen begynne å lytte, sier Gerhardsen.

Hun mener Erna Solberg og hennes statsråder «er så sterkt ideologisk drevet» at de ikke ser hva Norge trenger i en tid med voksende arbeidsledighet og nedgangstider for oljesektoren.

Anbefalinger i kø

Allerede i oktober i fjor, før også Solberg begynte å snakke om behovet for en omstilling av økonomien, tok LO i Oslo til orde for innføring av eiendomsskatt, i Dagsavisens spalter.

Snaut to måneder senere foreslo Scheel-utvalget å legge mindre vekt på selskapsskatt og større vekt på skatt på forbruk og bolig.
Også NHO-direktør Kristin Skogen Lund er positivt innstilt til innføring av eiendomsskatt.

– Vi må begynne å bruke pengene på å investere i bedrifter og arbeidsplasser, og ikke i hus og hytter, uttalte hun til Dagens Næringsliv i går.

For å få en slik endring anbefaler NHO-direktøren at regjeringen umiddelbart endrer skattesystemet, slik at investering i bolig skattlegges like hardt som investeringer i aksjer og bedrifter. Omleggingen kan for eksempel skje ved innføring av eiendomsskatt, mener hun.

Les også: 

Blå eiendomsskatt i Bergen

Sier ja til eiendomsskatt

Ny skatt kan stanse prisgaloppen

50 milliarder

– Per i dag har vi et skattesystem som i veldig sterk grad favoriserer investeringer i eiendom framfor investeringer i arbeidsplasser, fordi det å investere i bolig så å si er skattefritt. Finansdepartementet har regnet ut at skatteeffekten av at det ikke er boligskatt, er en subsidiering av boligeierne med 50 milliarder kroner, og det er de med de største og dyreste boligene som tjener mest på dette. Dette er veldig uheldig fordi det er et stort behov for investeringer i ny virksomhet, påpeker Gerhardsen.

Agendas svar på den utfordringen er en endring av skattesystemet der blant annet skatt på eiendom økes betraktelig. Målet er å sikre inntekter til fellesskapet og et fortsatt omfordelende skattesystem.

Les også:

900.000 får ikke bolighjelp

Nå starter skattekampen