Ludvigsen-utvalget mener norske elever i dag får en for overfladisk undervisning. Utvalget peker på at dagens fag inneholder for mange emner, og mener smalere fag gir tid til å gå mer i dybden. ILLUSTRASJONSFOTO: BERIT ROALD/NTB SCANPIX

Skolen er for overfladisk

Norsk skole gir en for overfladisk læring, er ikke motiverende nok for elevene og jobber for lite med å styrke elevenes sosiale og emosjonelle ferdigheter.

Det er hovedkonklusjonene i en fersk rapport fra det regjeringsoppnevnte Ludvigsen-utvalget, ledet av professor Sten Ludvigsen.

I to år har utvalget jobbet med å vurdere hvor godt egnet dagens fag og undervisning er til å svare på kravene i et stadig mer omskiftelig og komplekst samfunn.

Ludvigsen overleverte i går NOU-en «Fremtidens skole, fornyelse av fag og kompetanser» til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Mer motiverende

Hovedkonklusjonen er at omfattende endringer må til. Utvalget mener norske elever i dag får en for overfladisk undervisning og at fagene må bli langt smalere for å få rom til å lære i dybden.

Utvalget mener også at skolens oppgave med å gi elevene gode emosjonelle og sosiale ferdigheter må prioriteres langt høyere enn i dag.

Å gi elevene gode strategier for å lære seg nye ting selv, jobbe planmessig, ikke gi opp når det butter og ha tro på seg selv, er også noen av de viktigste kompetansene skolen kan gi elevene inn i en uviss framtid, mener utvalget.

Omfattende forskning viser en klar sammenheng mellom skoleprestasjoner og gode emosjonelle og sosiale ferdigheter, og en klar sammenheng mellom disse ferdighetene og hvor godt du senere lykkes i livet. Utvalget mener disse ferdighetene må inn som mål i læreplanene for hvert enkelt fag, og ikke ligge som en overbygning som i dag.

Mer kritisk tenkning

– I dag har blitt litt for fjerne i forhold til skolehverdagen, sier Ludvigsen.

En skole for framtida må også ha økt trykk på kritisk tenkning, kreativitet, utforskning og å skape. Utvalget anbefaler av den grunn en kraftig satsing på estetiske og praktiske fag, som de mener er essensielt for å nå disse målene.

De mener også fagene må fornyes for å gjøre dem mer motiverende for elevene.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier han er glad for at utvalget fastholder at grunnleggende ferdigheter i fag, fortsatt er viktig.

Isaksen har vært tydelig på at satsing på lesing, skriving og matematikk er den viktigste prioriteringen i norsk skole framover. Han mener ikke utvalgets rapport tilsier at det fokuset er for smalt.

– Nei, for hvis du ikke kan lese, skrive og regne, så har du ikke verktøyene du trenger for å tilegne deg verken dannelse, kritisk tekning eller evnen til samarbeid.

– Sosiale og emosjonelle ferdigheter er helt avgjørende i skolen, men jeg er samtidig skeptisk til et kompetansebegrep som blir så vidt at det tømmes for innhold, sier Isaksen.(NTB)