Innenriks

– Kvinner i hele samfunnet har måttet finne seg i litt for mye

Lederen av Arbeiderpartiets kvinnenettverk Anette Trettebergstuen kan ikke garantere at det er trygt å være ung kvinne i partiet. Hun vil likevel garantere at de gjør sitt ytterste for at det skal være det.

– Jeg håper vi kan forsone oss og komme oss videre nå. Men metoo er vi ikke ferdige med, og vi må kontinuerlig jobbe med forebygging av uønska adferd. 

Stortingsrepresentant og leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk, Anette Trettebergstuen, mener utfallet av forrige ukes årsmøte og ledervalg i Trøndelag Arbeiderparti der Trond Giske ble vraket som lederkandidat, var det eneste riktige, men også det eneste mulige.

– Uavhengig av hva man ønsket eller hva man mente om den konkrete kandidaten, opplever jeg at veldig mange i partiorganisasjonen kanskje er litt lettet over at debatten om valget i Trøndelag er over. Dette har ligget og ulmet lenge. Nå er det en stund siden det først ble snakk om Giskes kandidatur, og koronatida forlenget perioden med uro, siden fylkesårsmøtene ble utsatt, sier hun til Dagsavisen denne uka.

– Spesielt for dem som har opplevd ting i Arbeiderpartiet har nok denne perioden vært ekstra krevende, fortsetter Trettebergstuen.

Før Giske ble vraket som lederkandidat, sa Trettebergstuen at hun mente det var for tidlig at den tidligere Ap-nestlederen skulle få et verv.

I dette intervjuet forteller hun mer om den innsatsen partiet har gjort for å rydde opp de siste åra, og veien videre fram mot stortingsvalget neste år. 

Les også: Valgforsker: – Giske har møtt den politiske veggen

Kan ikke garantere

Siden de første metoo-historiene og varslene om seksuell trakassering dukket opp i Arbeiderpartiet for tre år siden, har partiet jobbet for å ta et oppgjør i egne rekker, i tillegg til å sørge for at de har gode nok rutiner og regelverk for varsling, forteller Trettebergstuen. Også planer for forebygging er sentralt.

Tillitsvalgte skoleres og kurses, og Trettebergstuen har brukt mye tid ute i fylkene for å snakke om hva seksuell trakassering og uønsket oppførsel er.

– Jeg mener Arbeiderpartiet har vært partiet som kanskje har tatt størst oppgjør med metoo innad i egen organisasjon. Det er naturlig, for det rammet oss så hardt og oppmerksomheten ble så stor, sier hun. 

Anette Trettebergstuen. Politiker for Arbeiderpartiet. Stortinget.

Anette Trettebergstuen foran Stortinget. Foto: Mimsy Møller

De har tatt det hun omtaler som helt nødvendige runder knyttet til alkoholbruk på arrangementer, hva det gjør og kan legge til rette for av uønsket oppførsel. Også når yngre AUF-ere deltar på møtene.

– Er det trygt å være ung kvinne i Arbeiderpartiet nå i partisammenhenger?

– Det er vanskelig å svare på, for jeg kan ikke garantere det. Men det jeg kan garantere er at vi gjør vårt ytterste for at det skal være sånn, sier hun. 

Les også: Ap-politikere med klar beskjed: – Ingen er uunnværlig

Den siste tida

Forrige uke startet med valgkomiteens enstemmige innstilling av Trond Giske som leder i Trøndelag Ap. Fredag måtte den imidlertid jobbe på spreng for å samles om en ny kandidat, etter at AUF torsdag trakk støtten til Giske.

Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol seilte ifølge flere medier opp som favoritt, men Rennebus varaordfører Marit Bjerkås ble innstilt som ny fylkesleder.

Flere medier meldte at valgkomiteens leder, Arild Grande, på møtene fredag hadde fortalt medlemmene i komiteen at han hadde fått informasjon om at det kunne komme et varsel mot Kjerkol hvis hun ble innstilt. Fra talerstolen lørdag gikk Kjerkol hardt ut mot Grande, før hun seinere ble valgt til ny leder etter benkeforslag.

Mandag denne uka kom Grande med bekymringsmelding om «hendelser og ukultur» i fylkeslaget. I et lengre Facebook-innlegg skriver han blant annet at han mener problemene i partiet ikke bare handler om enkeltpersoner. Grande krever at det startes en prosess både sentralt og i fylkeslaget for å rydde opp i ukulturen.

Les også: Arild Grande fremmer bekymringsmelding om ukultur i Trøndelag Arbeiderparti

Hørt rykter

I Facebook-innlegget skriver Grande blant annet at han «har selv sett alt for ofte at partiet har mistet medlemmer og talenter fordi folk ikke orker å være med på spillet, fordi de har opplevd ubehageligheter og fordi de finner det best å trekke seg unna.»

– Vi har hørt historier fra andre, og så skriver Grande dette. Da sitter alle og lurer på hvorfor det ikke ble gjort noe med dette før? 

– Det er ikke sånn at den vanlige Ap'er har sittet og sett på at folk tar seg til rette. Jeg tror Arild mener at vi alle har hørt rykter eller om enkeltepisoder, og så har man kanskje latt være å si fra på grunn av usikkerhet eller fordi man ikke vil blande seg. Jeg vet ikke, svarer Trettebergstuen, og legger til at det ikke er riktig at det ikke er gjort noe.

– Arbeiderpartiet, kvinnebevegelsen og partiorganisasjonen har alltid vært opptatt av at det skal være et trygt og godt sted for alle. Men det har likevel åpenbart vært sånn at folk har opplevd ubehageligheter i eget parti. Jeg kan ikke svare for fortida, men jeg er ekstremt opptatt av at framover nå, også under min ledelse av kvinnenettverket, så skal disse tingene diskuteres i alle lag. Det skal ikke bare bli en greie vi håndterte i 2017, og så skal vi bort fra det. Det skal være med oss i bevisstheten hele veien og gjennomsyre kulturen, fortsetter hun.

På spørsmål om kvinnenettverket opp gjennom har gjort nok for kvinnene som har fortalt sine historier, men også dem som ikke har sagt noe, sier Trettebergstuen at det må kvinnene selv svare på.

– Men jeg håper de anser kvinnenettverket for å være et godt og trygt sted å komme til og henvende seg til med den typen opplevelser, for det skal vi være, fortsetter hun.

Trettebergstuen understreker at det ikke er kvinnenettverket som skal behandle varsler, men at de skal støtte og veilede.

– Ikke unikt

Trettebergstuen tror ikke historiene som har kommet fram om en ukultur, er unike for Trøndelag Ap. 

– Nå har Trøndelag måttet ta litt av skylda og har blitt et symbol på en ukultur. Men jeg tror denne typen eksempler på uønsket oppførsel har eksistert gjennom tidene i mange fylker i en eller annen form. Vi må ikke være naive om det, sier hun, og fortsetter:

– Det er det samme i alle deler av samfunnet ellers. Så går tida, man utvikler seg og er opptatt av ting man ikke så før. Så kan vi spørre hvorfor det har kunnet skje så lenge. Det har jeg ikke noe svar på heller. Men nå tok de et skikkelig oppgjør i Trøndelag, og metoo åpnet øynene for mange i Norge i 2017. Det er et før og etter metoo, og det er jeg glad for.

– Har kvinner i Arbeiderpartiet opp gjennom måttet finne seg i litt for mye?

– Kvinner i hele det norske samfunnet har måttet finne seg i litt for mye. Jeg har måttet finne meg i for mye, svarer Trettebergstuen. 

Anette Trettebergstuen. Politiker for Arbeiderpartiet. Stortinget.

Anette Trettebergstuen har reist mye rundt for å snakke om hva seksuell trakassering og uønsket oppførsel er. Foto: Mimsy Møller

– Og ja, de som har opplevd slikt har definitivt måttet finne seg i ting de aldri skulle ha opplevd.Jeg tror noe av det som har gjort at de kronikkene jentene i Trøndelag skrev har gått viralt og fått mye oppmerksomhet, er at vi alle kan kjenne oss igjen i det. Enten det er i et parti, en organisasjon eller på arbeidsplassen. Det er dessverre ikke unikt, fortsetter hun, og legger til at alle de politiske partiene har til felles at det er steder der mennesker i alle aldre samles.

– De fleste er frivillige, og det er ofte samlinger på kvelden. Det er mange med makt, og kanskje yngre som ser opp til dem. Jeg tror nok ikke det var tilfeldig at det var i politikken de første metoo-sakene kom. Men det er ikke noe spesielt med Arbeiderpartiet. Dette gjennomsyrer hele det norske samfunnet, sier hun. 

Les også: Aps partisekretær kaller prosessen i Trøndelag kritikkverdig

Valget venter

Samtidig som Trettebergstuen er opptatt av å fortsatt snakke om og være på vakt for seksuell trakassering eller ukultur, vil hun vende blikket framover. Det er en stor oppgave å få til de politiske endringene hun ønsker.

Hun trekker fram flere politiske initiativer Arbeiderpartiet har tatt opp gjennom, også før 2017, og mener metoo bare har skrapt i overflaten på hvor stort dette problemet egentlig er i det norske samfunnet. Sammen med fagbevegelsen har de gått inn for en storopprydding i arbeidslivet.

Neste år venter et nytt stortingsvalg, der Arbeiderpartiet skal prøve å reise seg etter nederlaget i 2017. I tillegg til samling i eget parti må de finne måter å hente inn nye, eller frafalne, velgere på.

Uroen de siste åra har ført til to ting, sier hun. 

– Det første er at det har tatt fokuset bort fra politikken. Ingen har lyst til å stemme på et parti som utad ser ut som det har masse interne stridigheter. Det er aller viktigst, og jeg håper vi nå kan samle oss, få ro og snakke politikk, sier Trettebergstuen.

Det andre er at hun mener det er skapt et feilaktig inntrykk av at Arbeiderpartiet er et dårlig parti når det gjelder likestilling og håndtering av seksuell trakassering. 

– Det er ikke riktig. Det skaper et ufortjent dårlig rykte på mange områder, og det er kjipt å se på. Jeg håper vi kan vinne tilbake tilliten fra mange av dem som har vært skuffet over Arbeiderpartiet i disse sakene, sier Trettebergstuen.

Les også: Kommentar: Metoo, veiskillet og de som aldri vil forstå

Nyeste fra Dagsavisen.no: