Ines Margot Zander

Ines Margot Zander

Reportasjesjef og journalist i Dagsavisen

Ines Margot Zander er reportasjesjef og journalist i Dagsavisen. Hun har jobbet i avisa siden 2019. Ines ble først ansatt som utenriksjournalist. Hun har tidligere jobbet i NRK, NTB og VG.