Nyheter

Mor til autist frykter for skoletilbud for de sårbare barna

For å spare inn 2,5 millioner kroner, foreslår Lørenskog kommune å avvikle tilbudet for elever med spesielle behov og flytte ressurser ut i den vanlige skolen.

Silje Brekken er mor til en 14 år gammel autist, som vi i denne reportasjen kaller «Mats». For han kan Lørenskogs forslag bety slutten på en forutsigbar hverdag. Dagsavisen har også snakket med en annen mor i samme kommune, som bekrefter Silje Brekkens historie om Læringsmiljøsenteret (LMS).

«Mats» har hatt trøbbel med å gå på skolen, og løsningen for gutten har vært Læringsmiljøsenteret, et tilbud i Lørenskog kommune for elever med særlige behov i egne lokaler.

Brekken sier at for første gang på flere år opplever mestring, framgang og lærelyst på skolen.

Men nå truer Lørenskog kommune med å i praksis legge ned tilbudet for de mest sårbare barna i kommunen. For å spare penger vil de kutte 2,5 millioner kroner og flytte tilbudet til Læringsmiljøsenteret inn i vanlige klasserom.

– Ved en tilfeldighet ble jeg for en kort tid siden kjent med at Lørenskog kommune grunnet stor gjeld nå foreslår å skjære ned på ikke-lovpålagte tjenester, derunder Læringsmiljøsenteret. Kuttene vil gå ut over de aller svakeste elevene, som ikke passer inn i en vanlig skolehverdag, sier Brekken til Dagsavisen.

Les også: – Jeg skal dø av den jobben jeg har gjort for staten (+)

– Handler ikke bare om min sønn

Hun har hastverk med å fortelle sin historie, for allerede 12. juni skal dette opp i formannskapet i kommunen. Derfor håper hun å «vekke» politikerne, da det kan virke som om dette nærmest har foregått det skjulte, mener hun.

– Dette handler ikke bare om min sønn. Det handler om alle de som ikke passer inn i sin nærskole. Jeg håper politikerne i kommunen setter seg inn i hva dette innebærer og hvilke konsekvenser dette vil ha, sier hun.

Det barn med hans diagnose trenger er forutsigbarhet og faste rammer.

—  Silje Brekken

Brekken forteller at de første årene på barneskolen gikk sønnen på vanlig skole, men dette fungerte dårlig. Moren sier at i tredjeklasse fikk gutten plass på spesialskole i kommunen de bodde i da.

– Nå så vi at han fungerte mye bedre. Han begynte å lære, og han fant sin plass i skolen. Men vi trengte mer plass rundt oss, og flyttet til Lørenskog, hvor vi fikk vite at en nærskole hadde en spesialavdeling for autister. Vi tenkte at her er det mye kompetanse på skolen, og at dette ville passe vår sønn, selv om han skulle være elev i en vanlig skoleklasse. Men det gikk overhodet ikke, sier moren stille.

Først det siste året på barneskolen, tok Læringsmiljøsenteret over, hvor han var en av to elever som fikk et spesialsydd opplegg. Og det var til stor bedring for gutten.

– Her fikk han et spesialtilrettelagt opplegg, og det nærmeste Lørenskog kommune kommer et spesialskoletilbud. Her er det masse kompetanse og flinke mennesker som tar seg av barna, sier hun.

Hun reagerer sterkt på at læringsmiljøsenteret nå i praksis kan bli nedlagt.

– Det barn med hans diagnose trenger, er forutsigbarhet og faste rammer. For autister er det viktig å tilrettelegge miljøet for at de skal fungere, forteller moren.

Les også: «Emma har to pupper som burde vært stilt ut i Louvre»

Inn i nærskolen

Nå frykter Silje Brekken for sønnens fremtid.

– Jeg er redd alt som er bygd opp de siste årene vil ødelegges, sier hun.

– Hvordan er han faglig sett i dag?

– Han har i år begynt å ta til seg læring igjen for første gang på mange år, og er motivert for skolen. Derfor er det så tragisk at det tilbudet ved Læringsmiljøsenteret nå foreslås kuttet, sier hun.

Hun mener at sønnens er en suksesshistorie, og andre i samme situasjon får samme opplæring.

– For nå har vi begynt å se en god progresjon i han. Han får til veldig mye nå. Han er blitt veldig selvstendig og tåler mye mer. Han er på en oppoverstige, så dette er en suksesshistorie.

– Vi hadde ikke kommet dit vi er i dag hadde det ikke vært for en tett oppfølging av Læringsmiljøsenteret og deres spesialkompetanse. Avvikler Lørenskog kommune dette tilbudet, så komme de til å rive teppet under beina på han, og de mest sårbare barna i vår kommune. De pengene kommunen sparer i første omgang, kan medføre en betraktelig større utgift senere. Det er heller ikke gitt at de ansatte på Læringsmiljøsenteret ønsker å jobbe ute ved skolene, og da bryte opp et sterkt fagmiljø, sier Silje Brekken.

Les også: Ekspert om forsikring: – Disse tilbudene sier jeg alltid nei til

Tilfeldighet

Det var ved en tilfeldighet at Silje Brekken fant ut at tilbudet foreslås kuttet fra budsjettet for å spare penger.

Hun forteller at da hun ringte for å spørre Lørenskogs ordfører Amine Mabel Andresen (H) ut om det, ble hun møtt med lite vilje til å lytte og forstå.

Ordføreren synes det er trist at Silje Brekken ikke følte hun ble lyttet til da hun ringte henne.

– V hadde over en time lang samtale. Og jeg fortalte henne at jeg både forstår og at jeg selv kjenner at dette er en krevende avgjørelse vi skal ta. Jeg har selv et familiemedlem som er elev ved skolen, og det er ikke tvil om at jeg virkelig har sett hvilken fantastisk jobb som gjøres av de ansatte på LMS. Samtidig fortalte jeg også at jeg har fått henvendelser fra foreldre som har ment at tilbudet ved LMS ikke har vært riktig for deres barn, som har gjort det krevende for barnet å komme tilbake til nærskolen, Amine Mabel Andresen til Dagsavisen.

Saken skal opp i formannskapet 12. juni, før kommunestyret skal behandle saken den 19. juni, og ordføreren kan ikke forskuttere om kommunestyret vil støtte administrasjonens forslag.

– Det er korrekt at det fra administrasjonen er foreslått å kutte tilbudet med et fysisk lokale for LMS, og at elever med særskilte behov og vedtak skal følges opp av personell med nødvendig kompetanse. Dette er i tråd med den nye opplæringsloven. Administrasjonen sier også i saken at de elever som har behov for det vil få en tilrettelagt overgang til nærskolen, sier ordfører Amine Mabel Andresen.

Ord

– Hva slags inntrykk gjør det på deg å lese om gutten og hans utfordringer?

– Det gjør selvfølgelig sterkt inntrykk på ordfører når jeg hører om barn som har utfordringer uavhengig hvilke utfordringer barna har. Jeg er selv mor til tre barn og mormor til ett barn. Det gjør virkelig noe med meg som både mor, mormor og ordfører når jeg hører at barn har utfordringer. Jeg har selv også tidligere jobbet i barnehage, hvor de barna med spesielle behov fikk en helt unik plass i hjertet mitt.

Det gjør virkelig noe med meg som både mor, mormor og ordfører når jeg hører at barn har utfordringer.

—  Amine Mabel Andresen (H), ordfører i Lørenskog kommune

– Hvordan har LMS fungert til nå?

– For enkelte barn med vedtak har LMS vært en god løsning. De ansatte og deres kompetanse har vært nøkkelen for at flere barn har lykkes gjennom skolehverdagen der. De har tilpassede dager og tilpasset og variert opplæringstilbud. Så har jeg som ordfører også fått henvendelser hvor barn med spesielle behov har lykkes i forhold til opplæring, men som samtidig har blitt satt utenfor når det kommer til det sosiale, de har mistet kontakt med venner osv.

– Hvordan er økonomien til kommunen?

– Lørenskog kommune har en utfordrende økonomisk situasjon. Samlet prognose for års avvik for kommunen er etter de første fire månedene 201,5 millioner kroner i minus, korrigert netto driftsresultat viser et underskudd på 142,4 millioner kroner. Dette er svært krevende, og vi er nødt til å gjøre tiltak som fører til at vi får en mer bærekraftig økonomi.

Les også: Hvor bør dra for å unngå ekstreme hetebølger i sommer? (+)

Håper kommunestyret vil si nei

Kommunerepresentant i Lørenskog kommune Nancy Gogstad har engasjert seg i saken, og skriver i en e-post til Dagsavisen, at hun håper kommunestyret vil si nei til kuttet.

Na

– Jeg har tro på at det vil skje i kommunestyremøtet om ei uke, skriver hun.

– Det kommer daglig e-poster fra fortvilede foreldre, og Læringsmiljøsenteret har også kommet på banen og uttalt seg. De har informert politikere om hva arbeidet på LMS innebærer – hvor omfattende det er, og at en fragmentering av det kompetansefellesskapet de har vil svekke handlekraft og muligheten til å jobbe godt med de som trenger det aller mest, sier hun.

– Kritisk sårbare barn kan ikke settes på vent eller returneres til en nærskoleklasse de blir syke av å være i. Og ikke misforstå meg – dette er ingen kritikk av nærskolene og lærerne i kommunen, men deres jobb er ivaretakelse av læring og et trygt læringsmiljø for hele klassen, ikke kontinuerlig spesialpedagogikk og risikovurdering. Alternativet for de elevene som nå har et tilbud på Læringsmiljøsenteret er ikke tilbakeføring til nærskoleklassen, men en selvutslettende hverdag hjemme, sier Nancy Gogstad.

Hun mener det er en skam at kommunen ikke kan gi et godt nok tilbud.

Les også: Fikk fast jobb i Securitas etter flere år med hull i arbeidslivet

Ikke unikt

– Det er uendelig trist å høre «Mats» sin historie. Uavhengig av hvor det har sviktet, er det en skam at vi som kommune ikke har kunnet sørge for at han har fått bedre oppfølging og et godt liv. Jeg håper inderlig ikke det er for seint, og at både «Mats» og mor kan se lysere dager i møte. På den andre siden er det det godt å høre at Siljes gutt har gode skoledager sammen med de dyktige folka på Læringsmiljøsenteret. Vi skal kjempe for at det tilbudet får bestå slik det er nå, sier SV-representanten.

Dagsavisen har vært i kontakt med leder av Læringsmiljøsenteret, Roger Mathisen, som ikke ønsker å kommentere saken. Men i en konsekvensanalyse til Lørenskogs politikere skriver de ansatte ved LMS:

«Uten LMS’ oppfølging mangler den nødvendige kapasitet som skal til for å nå målet. Konsekvensen kan ende med utenforskap og tung belastning for kommunens tjenester i etterkant».

Silje Gislefoss Netland i Spiss jobber med veiledning og kursing, og har spisskompetanse innen blant annet autisme. Hun har hørt Silje fortelle om sin sønn, og hvilke utfordringer han har i hverdagen.

– Dessverre er ikke disse historiene unike. Men de er forferdelige. Jeg ser at mye av det skolene prøver å gjøre er bra. Men som Silje sier. Uansett hvordan tilretteleggingen er, så vil ikke enkelte barn takle det miljøet der. Da spiller det ingen rolle hvor flink spesialpedagogen er, om barnet ikke tåler miljøet, sier hun.

Les også: Slik avdekket datteren omsorgssvikt mot moren Liv (95)

Les også: Reagerer på omsorgssvikt i sykehjem: Historien er ikke unik (+)

Les også: Helseminister Vestre om Liv Kjønaas-saken: – Blir både sint og lei meg

Mer fra Dagsavisen