Økonomi

Hvilke forsikringer trenger du egentlig i 2024? Eksperten har svar

Brød på bordet konkurrerer ut en rekke andre utgifter, også flere ulike økonomiske forsikringer. Men enkelte forsikringer må du ikke finne på å velge bort, mener ekspert.

Noen av forsikringene du tilbys, kan du også klare deg fint uten.

– Forsikringsselskapene lever av folks usikkerhet, noe som gjenspeiles for eksempel i de rene produktforsikringene du blir tilbudt ved kjøp av elektronikk hos kjedene. De dekker veldig godt, men er naturligvis dyre – og selges likevel. Personlig har jeg alltid sagt nei til sånne tilbud, og det har jeg spart mye penger på, sier Morten Helland, mangeårig forsikringsrådgiver og nå leder av Fagforbundets forsikringssekretariat.

Helland har tidligere jobbet 20 år med forsikring i Tryg – i 15 av disse årene med personskader. I denne saken deler han sine synspunkter på de mange ulike forsikringene du som privatperson kan tegne avtale om.

– Dette er et farlig tema, da man aldri kan vite hva som skjer i framtiden. Så vi er forsiktige med å gi bastante råd. Jeg kan imidlertid slå fast at man bør sikre seg så godt man kan – dessverre er det mange som bommer på det. Et eksempel på en forsikringsfelle å gå i, er at man er gift med ektefelle nummer to, som jeg, har særkullsbarn og ikke har tatt høyde for det i forsikringsavtalene. Det er en husstandssituasjon som vil gi andre forsikringsbehov, og som også internt i ulike husstander kan variere innenfor et vidt spekter, sier Helland til Dagsavisen.

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Han har en lang «fiende-liste» (+)

Råd nummer én: Skaff deg oversikt over forsikringene

Eksperten anbefaler først og fremst at man setter seg ordentlig inn i hva de ulike forsikringene dekker og hvilke forsikringer man har gjennom fagforeningsmedlemskap.

– Det er veldig viktig at man setter seg inn i hvilke forsikringer man har, og kan få, gjennom fagforeningsmedlemskapet. Vi opplever dessverre at det er noen som ikke sier opp den innboforsikringen de har fra før når de blir medlemmer i et LO-forbund, hvor obligatorisk innboforsikring inngår. Denne forsikringen er det ikke noe poeng å ha to av. Det andre er at man kan spare penger på å benytte seg av tilbudene på de frivillige forsikringene. Et godt eksempel er vår reiseforsikring, som er frivillig. Den har gode dekninger, ingen egenandeler og er i tillegg rimelig, påpeker han.

Helland har tidligere jobbet 20 år med forsikring i Tryg.

Strammere økonomi i dyrtiden vi er inne i får flere til å gjøre drastiske valg, ifølge Helland.

– Vi har mange medlemmer med dårlig råd og som vi for ofte ser at prioriterer bort spesielt to utgiftsposter det er lurt å beholde: Fagforeningsmedlemskap og forsikringer. De kan begge bli veldig dyre kutt den dagen du trenger dem. Hva om det skjer noe på jobben, som for eksempel en plutselig nedbemanning – hva skjer om du da ikke er fagorganisert? Dessuten er enkelte forsikringer inkludert i medlemskapet og i tillegg ofte rimeligere, poengterer han.

Hjelp oss å bli bedre. Delta i vår spørreundersøkelse

Forsikringene du er nødt til å ha

Enkelte forsikringer er helt essensielle og bør eller må prioriteres, mener Helland, og lister opp:

  • Innboforsikring: – Én av de få forsikringene jeg vil si at du ikke kommer utenom. Det er gjerne hjemme vi samler opp mange ting av verdi, og denne forsikringen er til for å redde deg dersom det skjer noe hjemme og økonomiske verdier går tapt. Husk at toppforsikringene av innbo også dekker tingene dine utenfor hjemmet.
  • Husforsikring: – Dersom du eier eget hus, må du også forsikre bygningen i tilfelle brann og vannskader. Boligen er den største verdien du har, og det er ikke her du skal ta sjanser. Forsikringsbransjen blør jo etter et veldig vått 2023 med mye vann i hus og kjellere, og eksemplene er mange nok på hvorfor dette er en nødvendig forsikring. Husforsikring er dessuten blitt dyrere som følge av blant annet ekstremvær, nettopp fordi selskapene har sett at behovet har økt.
  • Ansvarsforsikring på bil: – Denne kommer du faktisk ikke utenom, da det er den eneste forsikringen som er lovpålagt.
Hus- og innboforsikring er to av forsikringene du må ha, ifølge forsikringsekspert Morten Helland i Fagforbundet.

Foruten de absolutt nødvendige forsikringene, som du ikke har råd til å stå uten dersom uhellet er ute, finnes det flere andre vanlige forsikringer som Helland vil anbefale og ser på som nødvendige dersom du vurderer at du har råd til dem.

Forsikringen han anbefaler sterkest i tillegg til de nevnte, er reiseforsikring – en kategori han mener mange feilvurderer.

– Reiseforsikringen er en rimelig forsikring som dekker mye og omtrent fra det øyeblikket du er ute av hjemmet ditt. Hvis jeg skulle velge én tilleggsforsikring på grunn av stram økonomi, ville jeg valgt denne. Noen sier opp reiseforsikringen fordi de ikke skal reise til Syden, og det er veldig misforstått i og med at denne forsikringen også dekker deg selv innenfor hjemkommunen. Nå ser vi heldigvis at veldig mange av våre medlemmer tegner avtale om nettopp reiseforsikring, som også er en type forsikring man kan justere i forhold til om man er enslig eller har familie, forklarer Helland.

Han påpeker dessuten at du inkludert i alle reiseforsikringer har ulykkesforsikret alle husstandsmedlemmer (hjemmeboende barn med alder inntil 21 år). Og at reiseforsikringen gjelder overalt.

– Den dekker med en gang du er utenfor ditt eget gårds- og bruksnummer, heter det.

Les også: – Nordmenn er kvalitetsbevisste, men ikke når det gjelder matvarer

Forsikringene du kan droppe hvis du må

Eksperten ønsker ikke med det å sette strek for nødvendige forsikringer. Det er flere man egentlig bør ha, mener han, men noen av dem kan man vurdere å droppe dersom man ikke har råd til å ha dem.

– Også forsikringer vil jo alltid være en del av en helhetlig økonomisk vurdering, og de fleste av de vanlige forsikringene er å anbefale hvis man har råd. Men det er klart at enkelte er mindre viktige enn andre dersom man kanskje ikke har råd til brød i morgen, poengterer Helland.

Her er et utvalg forsikringer som ifølge Helland kan vurderes:

  • Barneforsikring: – Jeg har dessverre fått se forskjellene på dem som har og ikke har forsikret barna sine, selv om relativt få rammes av noe som gjør at de trenger den. Dette er en forsikring jeg absolutt vil anbefale hvis man har råd. Den kommer til nytte for eksempel hvis barnet ditt rammes av sykdom eller skade som krever innkjøp av kostbart utstyr eller fører barnet rett inn i arbeidsuførhet som voksen. Dette er også en forsikring med ulik dekningsgrad. Av de barneforsikringene som blir utbetalt, skyldes 17 prosent ulykker og 83 prosent sykdom, noe som gjør at en sykdomsdekning koster mye mer. Jeg har sett andre eksperter sette strek over barneforsikring når man må prioritere og er enig i at den kan vurderes i dyrtid. Men jeg har også gjennom 15 års arbeid med personforsikring sett at man kan få bruk for barneforsikring.
  • Livsforsikring: – Denne kan du ha så mange du vil av og får utbetalt der etter ved dødsfall. Det viktige er å se på summene du er forsikret for og ikke hvor mange forsikringer du har. Merk at du kan ha livsforsikring gjennom arbeidsgiver. Blant våre medlemmer er en stor andel dekket med 10-15 G, der 1 G (grunnbeløpet i folketrygden) fra 1. mai i fjor er på 118.620 kroner. I et parforhold med ulikt inntektsnivå, bør den med høyest inntekt være dekket med den høyeste forsikringssummen, slik at begge vil være i stand til å håndtere økte utgifter ved den andres bortgang. Selv har jeg priset denne høyt, da jeg har et særkullsbarn fra før. Kona vil måtte betale ut særkullsbarn hvis jeg dør, så min livsforsikring er ment å sikre at hun vil klare det i tillegg til å beholde huset. I livsforsikringen vil behovene endre seg ettersom barna blir eldre og flytter ut. Dette er selvsagt en forsikring å anbefale, men kan vurderes hvis man må velge.
  • Dyreforsikring: – Denne er blitt stadig mer populær, da det kan bli ufattelig dyrt å være dyreeier uten forsikring. Den koster litt også – jeg tror jeg selv betaler 3.600 kroner i året for en liten blandingshund til 15.000 kroner. Denne er også å anbefale dersom man har råd.
  • Uføreforsikring: – Den er veldig kostbar, men anbefales hvis man har råd. Enkelte er uføreforsikret på andre måter gjennom jobb. Eier du en dyrere eiendom som du kan selge og kjøpe deg noe rimeligere, så kan det erstatte en uføreforsikring.

Les også: Bruker du mye penger i matbutikken? Eksperten har råd: – Slik kan du spare 60.000 kroner i året

Les også: Ny pensjon: Økes med nesten 30.000 kroner

Lars West Johnsen: DNB har gått fra konseptene

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen