Nyheter

Mener de er overkjørt i skolesak: Ber byrådet trekke i nødbremsen

I mars vraket opposisjonen på Rådhuset byrådets plan for arbeid mot vold og trusler i Osloskolen. Nå er handlingsplanen likevel iverksatt. Skolebyråden mener det ikke har vært opp til bystyret å avgjøre.

Leder av Kultur- og utdanningsutvalget Eivor Evenrud (R) og Mehmet Kaan Inan (H) fra samme utvalg ber nå byrådet om å rydde opp.

Bystyret har bedt om tiltak mot vold i Osloskolen siden 2019, og handlingsplanen var endelig klar rett før årsskiftet i år. I mars 2022 skulle byrådssaken og handlingsplanen «Trygge voksne, trygge barn» behandles av kultur- og utdanningsutvalget, før den etter planen skulle stemmes over i bystyret.

Men bystyrets utvalg mente at planen var så mangelfull, at de rett og slett ba byrådet ta tilbake saken og legge fram en ny handlingsplan. Skolepolitisk talsperson i Oslo Høyre, Mehmet Inan Kaan omtalte byrådet som «handlingslammet i arbeidet mot vold og trusler i skolen.»

– Det er dessverre godt kjent at vi har hatt en eksplosiv økning i rapportere tilfeller av vold og trusler i Osloskolen de siste årene. Det går ut over miljøet, sikkerheten og trivselen til både lærere og elever. Det er derfor vi er så utrolig opptatt av at det settes inn konkrete og målrettede tiltak for å snu den negative trenden, sier han til Dagsavisen.

I Utdanningsetatens siste rapport om vold- og trussel i Osloskolen, var det riktignok færre innrapporterte hendelser i 2021 enn i 2019. Men etaten selv påpeker at dette kan skyldes at skolen var preget av smitteverntiltak under pandemien. Det var flere rapporterte hendelser i 2021 enn i 2020, og siden 2019 har antall skoler som har registrert en eller flere hendelser økt.

Uenighet og forvirring

Men da Kultur- og utdanningsutvalget møttes igjen i begynnelsen av juni, spurte Inan Kaan byråden hvorfor det nå står i byrådets årsberetning for 2021 at handlingsplanen «Trygge voksne, trygge barn» var iverksatt i Osloskolen.

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) forklarte da at det var byrådssaken som ble sendt tilbake, men at handlingsplanen bare var et vedlegg som ikke skulle stemmes over av bystyret. Den var bare der fordi den var «åpenbart relevant».

– Den handlingsplanen har Utdanningsetaten utarbeidet og hatt en prosess på internt med involvering av ansatte og organisasjoner. Den handlingsplanen var ikke et forslag til vedtak til bystyret fordi de skulle vedta handlingsplanen. Den var et vedlegg fordi den oppfattes som åpenbart relevant for saken om mobbing, vold og trusler, svarte Holmås Eidsvoll.

Det kom overraskende på Mehmet Inan Kaan.

– Flertallet i bystyret mener byrådets handlingsplan mot vold og trusler «Trygge vokse – trygge barn» rett og slett ikke er bra nok, og stemte for at planen ble sendt tilbake til byrådet slik at de skulle gjøre en bedre jobb. Derfor trodde jeg nesten ikke det var sant da jeg leste at handlingsplanen allerede er satt ut i livet, stikk i strid med bystyrets vedtak, sier han til Dagsavisen.

Oppvekst- og kunnskapsbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll på pressekonferansen om revidert Oslo-budsjett for 2022.

Har orientert

Leder av utvalget Eivor Evenrud (R) var ikke til stede på møtet. Da hun leste årsberetningen trodde hun det var en feil.

– Det er jo ikke så ofte bystyret ber byrådet om å sende saken i retur, så vi lurer på om handlingsplanen er blitt med i årsberetningen ved en feil. Vi kommer til å be dem rydde opp uansett. De kan ikke iverksette en plan som bystyret har sendt i retur. Det forutsetter jeg at byrådet er enig i, sier hun.

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) sier til Dagsavisen at hun i likhet med opposisjonen er opptatt av at skolene må jobbe konkret og målrettet for å skape et trygt og inkluderende skolemiljø.

– Jeg har allerede orientert Kultur- og utdanningsutvalget om at Utdanningsetaten har fått i oppdrag å revidere handlingsplan som del av at min byrådsavdeling nå jobber med en ny utgave av byrådssaken «Trygge voksne – trygge barn»

Flere krav

Vedtaket bystyret landet på i mars ble slik: «Bystyret sender saken tilbake til byrådet og ber byrådet legge fram en ny handlingsplan hvor kunnskapsgrunnlaget utvides og er tydeligere på spesialpedagogikkens rolle i arbeidet med forebygging og håndtering av vold, trusler og mobbing i Osloskolen.» I saken kommer de også med en rekke krav til handlingsplanen.

Og i byrådets orientering om saken sto det at «handlingsplanen følger denne byrådssaken».

Men skolebyråden presiserte samtidig i møtet i juni at etaten nå jobber med en oppdatert handlingsplan fordi feltet er i kontinuerlig utvikling og arbeid, og fordi det er skjedd ting på feltet siden handlingsplanen ble utarbeidet. Hun viser da til at Arbeidstilsynets pålegg knytta til handlingsplanen ble lukket og at de senere varselet om nytt pålegg.

Når den nye byrådssaken kommer vil den oppdaterte handlingsplanen være et vedlegg til den. I mellomtiden står det i årsberetningen for 2021 at «handlingsplanen ivaretar både elev- og ansattperspektivet, og beskriver det som etter opplæringsloven er skoleeiers og skolenes ansvar og oppgaver i møte med vold og trusselhendelser i skolen.»

– Ikke handlingsrom

– Jeg reagerer veldig på at byrådet med Ap, SV og MDG har sendt ut en handlingsplan til skolene som bystyrets flertall mener er altfor dårlig. Nå følger skolene en handlingsplan som både er stikk i strid med hva bystyret har vedtatt, og altfor dårlig.

Han mener vedtaket i bystyret ikke gir byråden handlingsrom til å iverksette noen deler av handlingsplanen.

– Ingenting skulle iverksettes. Dette er en handlingsplan som bystyrets flertall ikke mener er god nok, og derfor skal den ikke gjennomføres i skolene. Vi krever at byrådet trekker i nødbremsen og ber skolene glemme handlingsplanen så fort som overhodet mulig, sier Mehmet Inan Kaan.

Det vil partiet nå foreslå på bystyremøte onsdag denne uka sammen med Rødt. Hallstein Bjercke i Oslo Venstre sier de sannsynligvis også vil fremme samme forslag. Det mener skolebyråden er en svært dårlig idé.

– Jeg mener det ville være helt uansvarlig å stoppe arbeidet mot vold og trusler i påvente av at en omarbeidet byrådssak legges fram, sier hun.

Hun peker på at mange av tiltakene i Utdanningsetatens handlingsplan handler om å sikre at ansatte har kompetanse og kjennskap til rutiner, lover og regler for håndtering av vold- og trussel hendelser.

– Bystyret vil få en oppdatert handlingsplan fra Utdanningsetaten når en ny strategi oversendes bystyret for behandling, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen