Politikk

Ansatte i Osloskolen får 18 millioner til arbeidet mot vold og trusler

Etter pålegg fra Arbeidstilsynet setter skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) av millioner til å sørge for at skoleansatte kurses i vold og trusler.

– Vi oppfatter det som et helt tydelig signal fra Arbeidstilsynet om at dette er et område som må styrkes i skolen. Nå må vi sette av penger til å gi en nødvendig opplæring i Oslo, sier byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) til Dagsavisen.

I revidert budsjett foreslår byrådet nå å bruke 18 millioner til å styrke Osloskolen i arbeidet mot vold og trusler.

Bakteppet for bevilgningen er at Utdanningsetaten i Oslo i lang tid har blitt bedt om å gi de ansatte opplæring i hvordan de skal håndtere vold og trusler på jobb. Arbeidstilsynet avdekket avvik og truet med dagbøter dersom etaten ikke ga opplæring og sikret bedre rutiner. Etter at Utdanningsetaten la fram en handlingsplan, ble avvikene lukket, men samtidig varslet Arbeidstilsynet et nytt pålegg. De er bekymra for hvem som får opplæring, og for at opplæringen ikke blir fysisk.

– Det pålegget gjelder helt konkret hvem det er som får opplæring. Det skal vi levere til Arbeidstilsynet innen september. Det pålegget som de nå har varsla, kan ikke tolkes noen annen vei enn at vi må gi tilbud til fysiske kurs, også til ansatte i Osloskolen, så derfor setter vi av penger til det i revidert budsjett, sier Holmås Eidsvoll.

Flere alvorlige hendelser

I slutten av april kom Utdanningsetaten med sin årlige rapport om vold og trusler i Osloskolen. De innrapporterte hendelsene er blitt færre under pandemien, og etaten peker på at de strenge smittevernrestriksjonene kan ha hatt en sammenheng med færre innrapporterte hendelser.

Likevel har antall skoler som har registrert en eller flere hendelser økt siden 2019. I 2021 gjaldt dette 134 skoler, mot 135 skoler i 2020 og 107 skoler i 2019.

Det ble også registrert en økning i svært alvorlige hendelser utført mot ansatte i løpet av pandemien. I 2021 ble 362 av hendelsene mot ansatte registrert som svært alvorlige, som er en økning fra 2020 (289) og nedgang fra 2019 (592). 21 hendelser ble meldt til Arbeidstilsynet og 26 hendelser ble politianmeldt.

– Det er viktig for oss at alle skoler og ansatte får opplæring i det omfanget som de selv har behov for. Vi er opptatt av det samme som arbeidstilsynet. Vold og trusler i skolen er en bransjeutfordring og vi mener at alle ansatte kan ha nytte av en opplæring i å håndtere det, sa hovedverneombud Dag Martin Vikheim da tallene ble offentliggjort.

Vil trygge

Skolebyråden vil nå sørge for at alle får kurs.

– Hvor mye tror du det betyr for den enkelte ansatte at alle kan få et sånt kurs?

– Det gleder jeg meg til å diskutere mer med de som jobber i skolen. Det er jo sånn at det er en overvekt av vold og trusler på noen type skoler, og andre skoler er det mindre. Der det er mange hendelser, er det elever som har mange hendelser i løpet av et år og ikke mange hendelser fra ulike elever på skolen, sier Holmås Eidsvoll.

Hun understreker at man samtidig ikke kan vite når en hendelse oppstår.

– Så jeg håper at det at alle nå får tilbud om kurs vil bidra til å trygge dem. Vi må sørge for at innholdet i kursene også er riktig, og har det riktige synet på barn, og lærer lærerne det de trenger for å være trygge i situasjoner samtidig som barna skal være trygge, sier hun.

– Hva synes du om bakteppet med avviksrapportene som har ført fram til dette?

– Det er veldig bra at vi har et arbeidstilsyn som fører tilsyn og gjør at lærere skal føle tryggere på jobb. Det er viktig i arbeidet mot vold og trusler i Osloskolen at vi også ivaretar barna ordentlig. De barna som utagerer, er ofte mellom 6–12 år. Mange av dem sliter med mye, og trenger god oppfølging og et trygt og godt arbeidsmiljø. Alt vi skal gjøre i Osloskolen må også handle om å trygge elevene.

Skolebyråden tror ikke Osloskolen er de eneste i landet som må styrke arbeidet mot vold og trusler.

– Det gjelder nok ikke bare Osloskolen heller, så her vil jeg forvente at det kommer lignende satsinger i andre kommuner etter hvert. Så vidt jeg vet er det ingen andre kommuner som ruller ut et like omfattende opplegg som Oslo kommune nå gjør, sier hun.

Arbeidet mot vold og trusler er nå i gang, og vil pågå kontinuerlig framover ifølge skolebyråden.

– Når Arbeidstilsynet mener at lærere er så utsatt for vold i yrket sitt at alle må ha opplæring, kan det tyde på at dette er noe som bør vurderes inn i lærerutdanningen i større grad, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: