Oslo

Ber byråden rydde opp: – Vi kan ikke fortsette sånn som dette

Gårdagens bystyremøte i Oslo utartet seg til å bli et realt bikkjeslagsmål om mobbing, vold og trusler. – Det er svært alvorlig og svært uvanlig at bystyret sender en sak i retur fordi den rett og slett er for dårlig. Men det måtte vi gjøre i denne saken, sier Hallstein Bjercke (V).

Nestlederen i kultur– og utdanningsutvalget i Oslo bystyre og leder av Venstres bystyregruppe, avviser blankt at hans eget parti sammen med Høyre, Frp, Senterpartiet, KrF, Rødt og Folkets parti FNB utgjør en vanskelig og urimelig opposisjon.

– Derimot ble jeg kraftig provosert over at byråden forsøkte å fremstille det sånn. Saken ble sendt i retur fordi byråden har gjort et slett arbeid og levert en svak handlingsplan, sier Venstres Hallstein Bjercke til Dagsavisen.

Hallstein Bjercke i Venstre mener en gjennomsnittsfamilie vil tape 200.000 kr i året på sekstimersdagen. Her bygger han på tall som allerede har blitt tilbakevist som åpenbart urimelige, skriver innleggsforfatterne fra Rødt.

I en e–post til Dagsavisen svarer byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), slik på kritikken:

– De har bedt om å få en utvidet sak tilbake, og det skal de selvfølgelig få. Jeg er svært opptatt av å følge opp arbeidet mot vold og trusler i Osloskolen og det er bra at bystyret deler dette engasjementet.

– Saken bygger på ny forskning fra norske og internasjonale fagmiljøer. Jeg inviterte hele bystyret til fagseminar tidlig i mars der mange av de forskerne som har bidratt til kunnskapsgrunnlaget holdt innlegg og var tilgjengelig for spørsmål, fremholder skolebyråden.

– Et stort problem

Bystyret har bedt om tiltak mot vold i Osloskolen siden 2019. Onsdag skjedde det som ikke skulle skje: Opposisjonen og byrådets støtteparti Rødt, mente at voldsplanen «Trygge voksne, trygge barn» var så mangelfull at skolebyråden ble tvunget til å ta den med tilbake til tegnebrettet. Men det stopper ikke der.

Etter at Marte Gerhardsen overtok ansvaret for Osloskolen våren 2019, har Utdanningsetaten blitt omorganisert og nye toppledere hentet inn. Siden den gang har flere direktører sluttet, senest for to uker siden. For halvannet år siden sa hele læringsmiljøteamet opp i protest.

I går sprakk nyheten om at det har kommet alvorlige varsler mot avdelingsdirektøren i PPT som skal iverksette mange av tiltakene mot mobbing, vold og trusler i Osloskolen. Snart kommer konklusjonen fra Arbeidstilsynet, som har truet Oslo kommune med dagbøter for ikke å beskytte ansatt mot vold og trusler. I tillegg har Osloskolen hatt flere alvorlige voldshendelser, senest på Kuben i fjor høst.

– Det er svært alvorlig at vi i flere år har hatt uro i etaten. Det er åpenbart store arbeidsmiljøutfordringer der man ikke klarer å skape ro og løse situasjonen. At det nå også varsles om kritikkverdige forhold i PPT er alvorlig. Hvis de som skal jobbe for å sikre både elever og skoleansatte et trygt og godt arbeidsmiljø selv har store arbeidsmiljøutfordringer, har vi et stort problem, sier Hallstein Bjercke til Dagsavisen.

– Hastverksarbeid

Også Høyres Mehmet Kaan Inan er oppgitt over svarene byråden kom med onsdag.

– Jeg er lei av alle bortforklaringer og lovnader om at det jobbes med å finne gode løsninger og at alt snart kommer til å være i orden. Dette hadde aldri blitt godtatt i et stort og seriøst selskap, mener Kaan, som forventer at byråden tar alvoret i situasjonen innover seg:

– Handlingsplanen som skolebyråden leverte fra seg preges av å være lettvint hastverksarbeid. Jeg synes det vitner om mangel på respekt for elever og ansatte i Osloskolen, sier Kahn.

I bystyresalen

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll vil ikke være med på at hun har lagt fram en plan uten håndfast innhold. Hun viser til at alle skoler skal gjennomføre risikovurderinger og får kurspakker der ansatte også kan melde seg på fysiske kurs i voldshåndtering.

– Videre vil byrådet utrede nytt ordensreglement og forenklet innregistrering av voldshendelser. I tillegg skal alle skoler ha lokale handlingsplaner. Jeg mener alt dette er konkrete og nyttige grep for skolene i Oslo. I arbeidet med en oppdatert sak vil vi selvfølgelig vurdere flere tiltak, forsikrer Holmås Eidsvoll.

Har tillit

Venstres Hallstein Bjercke svarer slik på hva han forventer av byråden framover:

– At hun tar tak i arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten og sørger for ro og gode arbeidsforhold. Dernest at hun stiller langt strengere krav til det hun skal levere fra seg. Vi kan ikke fortsette sånn som dette, sier Hallstein Bjercke, nestleder i kultur– og utdanningsutvalget i Oslo bystyre.

Dagsavisen har spurt skolebyråden om hun vil ta nye, konkrete grep framover for å skape ro og «rydde opp». Dette har hun ikke besvart spesifikt. Angående dagens situasjon i Osloskolen mener hun det er viktig å skille hendelsene fra hverandre:

– Utdanningsetatens handlingsplan mot vold ble ferdigstilt før etaten sendte over sitt omfattende materiale til Arbeidstilsynet, men handlingsplanen i bystyresaken inneholder mange av de samme tiltakene. Varsel mot avdelingsleder følges opp i henhold til rutiner for dette i Oslo kommune. Mens utskiftninger i ledergruppen følges opp av direktøren som en del av arbeidsgiveransvaret, skriver Holmås Eidsvoll i sin e– post.

Skolebyråden understreker at hun har tillit til at alle arbeidsmiljøforhold i etaten blir håndtert på en god og korrekt måte:

– Å bygge trygge skolemiljø for ansatte og elever er en kontinuerlig prosess og et kontinuerlig utviklingsarbeid på alle nivåer i Osloskolen. Dette vil bli fulgt opp i styringsdialogen med Utdanningsetaten og byrådet vil følge opp arbeidet i de årlige budsjettene, skriver byråden avslutningsvis.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: