Nord-Norge

Anniken Krogh om fødetilbudet etter styrevedtak: – Kampen er ikke over

Styret i Helgelandssykehuset gikk i mot forslaget om å forlenge stengingen av fødetilbudet. – Alternativet er bedre enn forslaget de kom med, men absolutt ikke godt nok for dem som skal føde eller for ungene deres, sier Anniken Krogh – som selv opplevde konsekvensen av full fødestue.

MO I RANA (Dagsavisen): – Det er veldig positivt de ikke forlenger ordningen, det må jeg si, for det er helt sinnssykt å skulle stenge fødeavdelingene i 16 uker, sier Anniken Krogh til Dagsavisen.

Hun kommenterer på Helgelandssykehuset styrevedtak torsdag ettermiddag, der forslaget om å utvide alternerende sommerstengt fødetilbud på Helgeland skulle utvides til 16 uker fremfor dagens åtte uker. Grunnen var mangel på fagfolk, og økonomiske besparelser for et helseforetak i økonomisk krise.

Etter noe tids debatt endte styret med et enstemmig vedtak på å beholde dagens ordning på åtte uker, der det blir fire uker stengt på hvert fødested.

Anniken Krogh - til saken om fødetilbud på Helgeland.

Fornøyd, men ikke fornøyd

– Jeg er fornøyd, men ikke fornøyd med at det er stengt. Jeg har selv følt det på kroppen, så jeg føler jeg har rett til å si det ikke er greit, sier Krogh.

– Jeg er glad jeg er ferdig med å få unger.

Krogh var en av mange kvinner som delte sin fødselshistorie med Dagsavisen, om hvordan det er å føde på Helgeland når det er sommerstengt fødetilbud. Selv opplevde hun å føde på et soverom på sykehuset, da fødeavdelingen var full, med kun en skjerm som skilte henne og forbipasserende sykehusgjester.

– Jeg skjønner at økonomi spiller en rolle, men vi skal ha et trygt helsetilbud. Det føles ikke trygt når du må føde i en sykebil eller på et soverom. Alle historiene som er kommet opp, det er ikke trygge fødehistorier, og det er med åtte ukers sommerstengt, sier hun, og holder fast på at hun tror det bare er et spørsmål om tid før det skjer en ulykke.

– Helt galskap at de skal gamble med liv og helse på grunn av et budsjett, sier hun.

Krogh sier kampen ikke er vunnet, og at den beste løsningen er å ikke sommerstenge i det hele tatt.

– Alternativet er bedre enn forslaget de kom med, men absolutt ikke godt nok for de som skal føde – eller for ungene deres.

Jordmorforbundet: – Vanskelig å tjene penger på helse

– Jordmorforbundet er selvfølgelig glad for at det ikke ble 16 uker stenging, det er altfor lang periode for den regionen som har lengst reisevei til fødetilbudet sitt, sier leder i Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup.

Hun sier de har jobbet hardt for å påvirke styret og Helse Nord, og er glad for at de endte på en stengetid på 4 uker hver plass, selv om de helst skulle sett at det ikke var stengt overhodet.

– Befolkningen har vært veldig tydelig på at det har vært svært mye uro, og gravide har vært opptatt av at de slipper å reise forbi stengte fødeavdelinger når det haster, og ting er akutt, sier hun.

Schjelderup understreker også at vedtaket medfører styrt ferieavvikling fra arbeidsgiver – noe hun mener arbeidsgiver bør unngå.

Hanne Charlotte Schjeldrup, leder i Jordmorforbundet NSF.

Etter nyheten denne uka om at sykehusene må kutte mer for å komme i balanse, sier hun at Jordmorforbundet er dypt bekymret for at man nå kutter i livsviktige kvinnehelsetilbud og fødeavdelinger over hele landet. Hun kritiserer sparekravene.

– Det er vanskelig å tjene penger på helse, og befolkningen vår er ikke mindre syk enn før, det er jo sprengt kapasitet. For å spare kuttes det også i bemanning, samtidig som vi har stor mangel på helsepersonell i landet, dette blir jo helt bakvendt. Helsepersonell har hatt mye press på seg de siste årene, blant annet på grunn av pandemien.

– Og et annet viktig poeng, er at hvis vi fortsatt har samme eksportverdi på olje og gass som nå, så vil vi innen utgangen av 2024 ha 5000 milliarder kroner i inntekter på dette. Da savner jeg at regjeringen bevilger nok penger til et sterkt offentlig helsevesen, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Fødetilbudet på Helgeland

  • Helse Nord RHF er det regionale helseforetaket som eier Helgelandssykehuset. I november viste Helse Nord til prognoser som ga et negativt budsjettavvik på 850 millioner kroner i 2022. Helgelandssykehuset hadde prognoser på et avvik på 180 millioner i underskudd.
  • Som forslag til å sikre økonomisk gevinst, har Helgelandssykehuset vurdert å utvide alternerende sommerstengt fødetilbud i regionen. Siden 2013 har fødeavdelingene i Sandnessjøen og Mo i Rana vekslet på å ha åpent om sommeren, mens fødestuen i Brønnøysund har hatt stengt. Sommeren 2022 var det stengt i Mo i Rana fra 27. juni til 24. juli, og i Sandnessjøen var stengt 25. juli til 21. august. I Brønnøysund var det stengt samtidig som i Mo i Rana.
  • I styresaken forslaget kommer opp, skriver Helgelandssykehuset at det “ikke har vært økt frekvens av uheldige hendelser med alvorlige følger i perioden med alternerende stengning”, og at det anslagsvis fødes rundt 70–90 barn i en slik 8-ukers periode. Forslaget om 16 ukers alternerende sommerstengt, altså 8+8 uker i Sandnessjøen og Mo i Rana, vil kunne gi en økonomisk gevinst på 3,2 millioner kroner.
  • I ekstraordinært styremøte torsdag 19. januar, vedtok styret i Helgelandssykehuset å ikke gå for

---


Mer fra Dagsavisen