Nord-Norge

Legespesialist ut mot Kjerkol etter sykehustalen: – Jeg blir forbannet

Helseforetakenes økonomiske system er en katastrofe, hevder Margit Steinholt, spesialist på kvinnesykdommer. Hun mener Kjerkols marsjordre til helseforetakene vil føre til nedprioritering av kvinnehelse.

SANDNESSJØEN (Dagsavisen): – Det kommer ikke mer penger. Man skal bare omfordele penger innad i foretakene. Det vil ikke gi noe mer penger til fødselsomsorgen.

Det sier spesialist i gynekologi og kvinnesykdommer, Margit Steinholt. Hun er tidligere overlege ved gynekologavdelingen ved Helgelandssykehuset, og reagerer sterkt på sykehustalen til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i går, der hun ba sykehusene se på finansieringen av fødselsomsorgen.

– Det er bare juks og bedrag.

Utfordrer til debatt

I dag får fødeavdelinger penger etter hvor mange fødsler de har, gjennom såkalt innsatsstyrt finansiering (ISF). I dette systemet har kompliserte fødsler med inngrep, som eksempelvis keisersnitt, mer inntekt enn fødsler uten inngrep.

---

Innsatsstyrt finansiering i sykehusene

  • En stykkprisbasert finansieringsmodell.
  • Ble innført i 1997. Tanken bak ordningen er at sykehusene skal motiveres til å behandle flere pasienter.
  • Sykehusene får refusjon fra staten gjennom systemet, som utgjør om lag 40 prosent av finansieringen. Resten finansieres gjennom basisbevilgningen.
  • Tidligere var sykehusene rammefinansiert. Det innebar en bestemt sum i årlig tilskudd. Det ble konsekvenser økonomisk hvis sykehusene behandlet flere pasienter enn planlagt.

---

Steinholt reagerer på at det ikke blir mer midler, men heller bare omfordelinger. Det var i Klassekampen Kjerkol uttalte at hun ønsker at foretakene skal se på hvordan de kan belønne «de gode fødselsforløpene» mer.

– Men hva er det? Er ikke «gode fødsler» det at mor og barn har det bra? Regnes gode fødsler som de enkle, normale fødslene? Hva med hun som har komplikasjoner, som har strevd i mange år med å bli gravid, og ender opp med akutt keisersnitt – der et vanvittig team har stått bak, for å sørge for at hun er trygg. Er ikke det en god fødsel? Jeg blir forbannet, sier hun.

– Begrepet «god fødsel», det ville jeg ha utfordret henne på og gjerne tatt en debatt med henne, sier hun.

Margit Steinholt, spesialist på gynekologi og kvinnesykdommer.

Rammer ikke bare fødende

Gynekologen sier mange er opptatt av fødsler, men at dette også vil ramme kvinnehelse generelt. Hun sier eldre kvinner kan ha utfordringer som vil bli nedprioritert, knyttet til inkontinens eller livmorproblemer, siden det ikke er livstruende sykdommer. Steinholt mener det likevel vil gå ut over livskvaliteten.

– Kroniske tilstander til eldre mennesker blir nedprioritert når Kjerkol sier det blir mindre penger, men man må prioritere bedre innad, forklarer Steinholt.

– Man burde ikke ha ISF på fødselsomsorg, sier hun, og kaller det en katastrofe for norske sykehus.

– Foretaksloven er som aksjeloven, at det er forbudt for sykehuset å legge fram et budsjett i underskudd. De skal legge fram et budsjett i balanse, sier hun, og sier det da blir underskudd år etter år.

– Det er helt meningsløst at sykehus skal gå i underskudd.

Hun tar til orde for en rammefinansiert løsning.

– Ved rammefinansiering kan sykehuset selv prioritere mer fritt ut fra behov i befolkningen. Da vet sykehuset hva man har å rutte med for kommende år. Nå blir rundt halvparten av inntektene en slags lotto fordi det ikke er sikkert at sammensetninga av pasienter blir slik man tror når budsjettet legges, forklarer hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen