Innenriks

Kjerkol vil ha gjennomgang av fødetilbudet på norske sykehus

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) kommer kritikerne delvis i møte og ber sykehusene se på finansieringen av fødselsomsorgen. Det haster å finne løsninger, sier Jordmorforbundet.

– Fordi det har kommet kritikk fra faglig hold, vil jeg be sykehusene se på finansieringen av den spesialiserte fødselsomsorgen for å sikre at inntekts- og budsjettmodeller understøtter tjenesten på ønsket måte, sa Kjerkol i årets sykehustale.

Helse- og omsorgsministeren sa tidligere i dag til Klassekampen at innslaget av innsatsstyrt finansiering (ISF) av de regionale helseforetakene fram til nå har vært for høy.

I dag får fødeavdelinger penger etter hvor mange fødsler de har. Kompliserte fødsler med inngrep som keisersnitt gir mer penger enn såkalt naturlig fødsel uten inngrep. Dette kalles innsatsstyrt finansiering (ISF).

– Den høye satsen kan ha fått særlig uheldige utslag innenfor fødselsområdet, sier til avisen.

– Haster

Organisasjoner som Barselopprøret og Jordmorforbundet har i lengre tid kritisert denne ordningen. De mener at konsekvensen er at føde- og barselavdelinger ofte må kutte i budsjettene, skriver NTB.

Kjerkol peker også på at regjeringen har økt bevilgningene til utdanning av spesialsykepleiere og jordmødre.

Hanne Charlotte Schjelderup, leder i leder i Jordmorforbundet NSF, påpeker at det haster med å sikre løsninger for å beholde jordmødrene i det offentlige helsevesenet.

Leder av jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup.

– Jordmorforbundet er alvorlig bekymret for jordmorflukten vi ser, særlig til det private, på grunn for høyt arbeidspress, høyt sykefravær og alvorlige varsler om brudd på pasientsikkerhet og kvalitet i føde- og barselomsorgen i foretakene. Våre jordmødre understreker nødvendigheten av rask endring av kurs for å stabilisere jordmorkrisen, sier hun til Dagsavisen.

– I sykehustalen ba helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) helseforetakene om å se på finansieringsmodellen av fødselsomsorgen, og viser til kritikken fra faglig hold, blant annet for dere. Er det nok?

– Jordmorforbundet NSF er opptatt av at fødselsomsorgen får prioritert nok penger til å beholde fagfolk og styrke fødetilbudet som det er tverrpolitisk enighet om at er helt nødvendig. Krisen i fødselsomsorgen på sykehusene har eskalert, sier Hanne Charlotte Schjelderup, og legger til:

– Det er høyt sykefravær, og stor jordmorflukt over til det private helsevesenet og kommunale stillinger som tilbyr bedre arbeidsbetingelser. Samtidig foregår det alvorlige brudd på pasientsikkerheten i det offentlige helsevesenet, fordi jordmorbemanningen er for lav.

Stengte fødeavdelinger

Lederen av jordmorforbundet sier de er opptatt av å holde en tett dialog med helse- og omsorgsministeren.

– Hun må sørge for å få på plass raske tiltak for å beholde de få jordmødrene vi har igjen i sykehusene. Arbeidspresset på avdelingene er for høyt, og helseforetakene ansetter ikke nok jordmødre i hele faste stillinger. Mange vil også bli pensjonister i nær tid framover, sier hun.

– Tror dere helseforetakene vil kunne ansette jordmødre i hele faste stillinger hvis innsatsstyrt finansiering (ISF) legges om?

– Det er det ikke tvil om. Vi har en fødselsomsorg som over mange år har blitt redusert til en minimumstjeneste med dagens modell, som gjør at det gir lite inntjening i foretakene. Det fører til stengte fødeavdelinger og nedleggelse av flotte fødetilbud som ABC-klinikken på Ullevål sykehus. Den utviklingen vi har sett virker destabiliserende på fagmiljøet. Vi trenger en rask endring for å snu kursen, sier Schjelderup.

Hun mener sykehusene må omprioritere og øke midler til helsetilbudet til fødetilbudet.

– Vi mener at når Kjerkol sier så tydelig til foretakene at beredskapen på fødselsomsorgen skal opprettholdes, og at dagens system for er sårbart, så må de ta grep, sier hun.

Ber ministeren sikre åpen fødeavdeling

Dagsavisen har tidligere skrevet om at administrerende direktør i Helgelandssykehuset Hanne Frøyshov har foreslått sommerstengte fødeavdelinger på Helgeland i til sammen 16 uker. Tirsdag skriver Helgelands blad og Brønnøysund avis at Frøyshov står ved forslaget. Forslaget skal stemmes over på ekstraordinært styremøte i styret i Helgelandssykehuset torsdag 19. januar.

Siden 2013 har fødeavdelingene i Sandnessjøen og Mo i Rana vekslet på å ha åpent om sommeren, mens fødestuen i Brønnøysund har hatt stengt. Sommeren 2022 var det stengt i Mo i Rana fra 27. juni til 24. juli, og i Sandnessjøen var stengt 25. juli til 21. august. I Brønnøysund var det stengt samtidig som i Mo i Rana.

– Er du bekymret for stengte fødselsavdelinger i sommer, for eksempel på Helgelandssykehuset?

– Ja. På Helgelandssykehuset har foretaksledelsen opprettholdt forslaget om å stenge fødselsavdelingen i til sammen 16 uker i sommer i bytte mot småpenger på det totale budsjett. Det vil ramme en stor del av befolkningen her i Nordland, og det advarer vi sterkt mot, sier Schjelderup.

– Selvfølgelig skal det holdes åpne fødeavdelinger i et område som har Norges lengste vei til fødestua ved åpne tilbud. Foretaksledelsens forslag er vi veldig lite fornøyd med, og Jordmorforbundet NSF har krevd at sykehusene må sikre og stabilisere de gode fagmiljøene i regionen for framtida. Det er ikke jordmormangel på fødeavdelingene Helgeland. Vi ønsker at helseministeren er tydelig på at fødeavdelingen på Helgelandssykehuset må holde åpent, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!

Nyeste fra Dagsavisen.no: