Nord-Norge

Ingen avklaring på fødetilbud-stenging

Styret i Helgelandssykehuset kom ikke til en avgjørelse i dagens styremøte, der de ble invitert til å vedta 16 ukers sommerstengt fødetilbud i regionen. - For tynt beslutningsgrunnlag, sier styremedlem.

HELGELAND (Dagsavisen): I tirsdagens styremøte i Helgelandssykehuset kom saken om utvidet sommerstengte fødeavdelinger på Helgeland, som Dagsavisen tidligere har skrevet om.

I forslaget fra administrasjonen, ved administrerende direktør Hanne Frøyshov, ble styret invitert til å vedta en sommerstengt periode på 8+8 uker på hver fødeavdeling og -stuer, altså i alt 16 uker.

Men styret var ikke solgt på forslaget fra administrasjonen.

Blant annet mente styremedlem Jonne Kalstad at saksgrunnlaget var for tynt til å vedta et slikt forslag. Samtidig var styret usikker på om et slikt vedtak vil være i strid med strukturvedtaket til Helgelandssykehuset, som tilsier at det skal være to fødeavdelinger og en fødestue tilknyttet sykehuset.

Styret vedtok dermed å utsette saken til et ekstraordinært styremøte om kort tid, der administrasjonen må komme tilbake med mer informasjon.

Mangel på penger og folk

Grunnen for forslaget om sommerstengte fødeavdelinger, er mangel på personell og dårlig økonomi. Sykehusets administrasjon forklarer i sakspapirene at det er mangel på gynekologer og jordmødre i hele landet. Samtidig er helseforetaket Helse Nord, som er ansvarlig for Helgelandssykehuset, i økonomisk krise. En løsning med sommerstengte fødeavdelinger og -stuer kan gi en økonomisk gevinst på 3,2 millioner kroner.

Men på Helgeland, og ellers i landet, har forslaget møtt stor motstand. Både Bunadsgeriljaen og Jordmorforbundet har lenge kjempet mot forslaget, og i forrige uke ba Nordland Fylkesting helse- og omsorgsministeren om å gripe inn med strakstiltak for å hindre videre kutt i fødetilbudet.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sa da ingenting om at hun kommer til å følge Nordland Fylkesting sitt ønske, men svarte at regjeringen har allerede tatt flere grep for å sikre at vi fortsatt har en god fødselsomsorg i Norge.

– Norge er et av verdens tryggeste land å føde i og holder svært høy kvalitet i internasjonal sammenheng, og heldigvis er de fleste fornøyd med fødsels- og barselomsorgen. Det er en skanse vi må forsvare hver eneste dag. Jeg forventer at helseforetakene sørger for et forsvarlig fødetilbud også når det er sommerstengt ved noen avdelinger på grunn av ferieavvikling eller utfordringen med nok fagfolk, sa hun før helgen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Fødetilbudet på Helgeland

  • Helse Nord RHF er det regionale helseforetaket som eier Helgelandssykehuset. I november viste Helse Nord til prognoser som ga et negativt budsjettavvik på 850 millioner kroner i 2022. Helgelandssykehuset har prognoser på et avvik på mellom 160 og 180 millioner i underskudd.
  • Som forslag til å sikre økonomisk gevinst, har Helgelandssykehuset vurdert å utvide alternerende sommerstengt fødetilbud i regionen. Siden 2013 har fødeavdelingene i Sandnessjøen og Mo i Rana vekslet på å ha åpent om sommeren, mens fødestuen i Brønnøysund har hatt stengt. Sommeren 2022 var det stengt i Mo i Rana fra 27. juni til 24. juli, og i Sandnessjøen var stengt 25. juli til 21. august. I Brønnøysund var det stengt samtidig som i Mo i Rana.
  • I styresaken hvor forslaget gås gjennom, skriver Helgelandssykehuset at det “ikke har vært økt frekvens av uheldige hendelser med alvorlige følger i perioden med alternerende stengning”, og at det anslagsvis fødes rundt 70–90 barn i en slik 8-ukers periode. Forslaget om 16 ukers alternerende sommerstengt, altså 8+8 uker i Sandnessjøen og Mo i Rana, vil kunne gi en økonomisk gevinst på 3,2 millioner kroner.

Kilde: Helse Nord, Helgelandssykehuset og Helse Norges nettsider.

---
Mer fra Dagsavisen