Vil innføre bilfrie soner i Moss

MDG går til kamp mot bilismen foran høstens lokalvalg. Nå ønsker de at det innføres bilfrie soner rundt alle skoler i kommunen.

Bilforbudet vil ta utgangspunkt i eksisterende tiltak som Trygg Trafikks hjertesoner. Det innebærer kort fortalt å legge til rette for en tryggere skolevei og forminske bruken av bil rundt skoler. MDGs ønsker helst å fjerne bilene helt.

– Vi ønsker strenge restriksjoner på ungenes premisser, ikke bilistenes, sier Benedicte Lund, nåværende varaordfører og MDGs listetopp i Moss.

Eliminerer gateparkering i samme slengen

Bilforbudet vil ha visse unntak. Størrelsen på de bilfrie sonene vil dessuten variere fra skole til skole.  

– Noen av skolene i Moss har hatt en ukultur med at skolegården har blitt brukt som parkeringsplass etter skoletid. Det har eliminert barnas mulighet til å bruke skolegården. Med et tiltak som dette, vil ikke det lenger være et problem, sier Lund.

MDG ønsker også å fjerne gateparkeringen i områdene rundt byens skoler; et kjent problem for blant annet beboere ved Skarmyra.

MDG vil gjøre det tryggere for barn å komme seg til og fra skolen. Det vil de gjøre ved å forby både bruk og parkering av bil i en sone rundt kommunens skoler. Her fra en av gatene mellom Bytårnet og Skarmyra.
Foto: Kenneth Stensrud Gatene rundt Bytårnet og Skarmyra er trange og ofte fulle av parkerte biler. En bilfri sone rundt skoler kan endre bildet helt, håper Benedicte Lund (MDG).

– Vi hater ikke bilister

Varaordføreren er klar over at tiltaket vil bli sett på som kontroversielt av enkelte.

– Vi gjør ikke dette fordi vi hater bilister, men fordi vi mener innbyggerne ville hatt det bedre hvis flere brukte andre transportmidler, sier hun.

– De som synes det er kontroversielt vil venne seg til det, og de som synes det er skummelt å sende barna til skolen vil være glade for det, legger hun til.

LES OGSÅ: Vil ha momsfritak på elsykler i Moss (DA+)

Bestemt på landsstyret

Tiltaket er et av valgløftene som ble vedtatt på MDGs landsmøte i slutten av mai. Med andre ord er det ikke lokalpolitikerne som har tatt initiativ til tiltaket, men de fronter saken i Moss.

– Vi vil ha byer og tettsteder som er bygget på menneskenes premisser, ikke bilens. Hvor barn kan gå og sykle trygt til skolen, og hvor buss og bane er bedre og billigere, uttalte Une Bastholm, nasjonal talsperson for MDG, under partiets landsmøte.

Peker på flere positive konsekvenser

Benedicte Lund mener at å gjøre nærområdet til skolene bilfrie vil gjøre det tryggere og mer attraktivt for barn å gå eller sykle til skolen, fremfor å bli kjørt.

– Jeg tror det vil gjøre det lettere for foreldre å slippe ungene ut på egen hånd, i stedet for å sitte i kø for å kjøre dem rundt. Det gjør at vi tar byen tilbake igjen; fra trafikkåre til byliv, sier hun.

Hun nevner også lavere utslipp av klimagasser og mindre behov for vedlikehold av veiene rundt skolene som ekstra bonusgoder ved et slikt tiltak.

LES OGSÅ: Elbil-ladere fjernes fra Moss sykehus (DA+)

Dette er bare starten

Det å opprette bilfrie soner rundt skoler er kun starten på en større visjon om å ha flere bilfrie soner i Moss. Det endelige målet er å ha et helt bilfritt sentrum.

– Vi starter rundt skolene, fordi der forstår alle det er bra med minst mulig biler. Det vil være starten på noe mer, som gir oss bedre byliv, sier Lund.

Benedicte Lund innser at forslaget vil virke kontroversielt for noen - men at det likevel må til.
Foto: Kenneth Stensrud Benedicte Lund innser at forslaget vil virke kontroversielt for noen - men mener det likevel må til.

Kan bli forhandlingskort

Tiltaket vil neppe bli en egen politisk sak. I stedet ser MDG for seg at det vil være en del av en større pakke.

– Det er naturlig å ta det med i kommuneplanen eller alle andre korsveier hvor det er snakk om å prioritere mellom myke trafikanter og bilister, sier hun.

– Kan denne saken bli ett av forhandlingskortene når dere skal velge en politisk blokk etter kommunevalget?

– Det vil jeg ikke forskuttere, men generelt står alle trafikksaker høyt på lista vår. Bilfrie soner, barn og byliv er viktig for oss, og denne saken har alt dette, svarer hun.

LES OGSÅ: Flertall for å stille ut rosa skulptur på Jeløy - likevel ble avgjørelsen utsatt

Tør å være kontroversielle

Varaordføreren tror det kan bli vanskelig å overbevise de andre partiene, i hvert fall de største, om å støtte en sak som denne.

– Tradisjonelt sett har det vist seg at Ap, Høyre og Frp er de mest bilistvennlige partiene i Moss, fordi de skal trekke store velgermasser og mange av velgerne deres har bil. Vi småpartier er mer i førersetet sånn sett og tør å være mer kontroversielle.

– Hvordan er det å ha den rollen?

– Det er MDG vant til. All endring gjør litt vondt, men det må til, svarer Lund.

LES OGSÅ: Her fjernes innkrevingen av bompenger fem år før planlagt