Sport

Frykter høye strømpriser vil ta knekken på idrettslag

Høyre-politikerne Tage Pettersen og Turid Kristensen mener en kompensasjonsordning fra regjeringen rettet mot den frivillige idrettssektoren er på overtid.

Tage Pettersen, nestleder i Stortingets familie- og kulturkomité, og Turid Kristensen, Høyres idrettspolitiske talsperson, etterlyser en klar lovnad fra regjeringen om at frivillige lag og foreninger får dekket deler av strømutgiftene sine denne vinteren.

Denne vinteren har vært preget av høye strømpriser, både for private husholdninger og næringslivet. En annen berørt sektor er idretten. I Norge er det mange idrettsanlegg som eies av klubber drevet på dugnad. De har et langt mindre økonomisk handlerom enn kommuner og andre store anleggseiere.

– Vi frykter at klubber vil gå over ende på grunn av de høye strømprisene, forteller Tage Pettersen og Turid Kristensen.

De to Høyre-politikerne tror mulige konsekvenser av forsøk på å senke strømutgiftene, er at det enten blir dyrere å drive med idrett eller at klubber må midlertidig stanse tilbudet sitt. I begge tilfeller er det medlemmene, ofte barn, som blir rammet.

– Vi vil ikke at barn og unge skal bli ytterligere rammet av denne koronapandemien. De har allerede blitt rammet nok av restriksjoner. Idrettsanlegg er viktige sosiale og fysiske møtepunkter, sier Kristensen, som er partiets idrettspolitiske talsperson.

Fremmet forslag – fikk nei

Høyre-politikerne mener det finnes en åpenbar løsning på problemet: økonomisk støtte fra myndighetene, på linje med den rettet mot landets husholdninger.

Pettersen og Kristensen mener blant annet at kommuner som er medeiere av strømselskaper bør gi en del av overskuddet sitt til frivillige klubber og foreninger som er direkte rammet av strømprisene.

Men først og fremst mener de regjeringen har et ansvar. Høyre foreslo allerede i midten av desember å be regjeringen vurdere hvilke konsekvenser de høye strømprisene har for frivillige og ideelle organisasjoner, og komme tilbake til Stortinget så raskt som mulig med forslag til avbøtende tiltak. Forslaget ble lagt fram sammen med Venstre og KrF, men fikk ikke flertall.

I onsdagens spørretime på Stortinget kommenterte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at regjeringen var klar over utfordringen til den frivillige idrettssektoren og at de har en dialog om dette. Dette sier også statssekretær Gry Haugsbakken (Ap) til Dagsavisen.

– Over hele landet blir nå idrettslag og frivillige organisasjoner truffet av den spesielle situasjonen med høye strømpriser på hele kontinentet. Vi har dialog med både idretten og frivilligheten for å se om det finnes måter å komme den til unnsetning på. Dette er saker som vi har til vurdering, og som vi vil komme tilbake til, sier hun.

Krever handling

Pettersen og Kristensen er skuffet over at budskapet ikke er tydeligere.

– Vi opplever at regjeringen forsøker å holde frivilligheten med godt snakk. De burde ha gitt klarere beskjed for lenge siden, sier Pettersen.

Usikkerheten rundt hvorvidt det vil komme en kompensasjonsordning til frivillige lag og foreninger, tror de fører til at enkelte klubber risikerer økonomien sin ved å holde aktivitet gående, uten å vite om de faktisk får dekket inn utgiftene.

Helt konkret har de følgende krav til regjeringen:

  • Å slå fast at det faktisk vil komme en økonomisk kompensasjonsordning rettet mot denne sektoren.
  • Å være tydelige om hvor stor del av strømutgiftene staten vil dekke.
Tage Pettersen, nestleder i stortingets familie- og kulturkomité, med Turid Kristensen, Høyres idrettspolitiske talsperson, foran Moss ishall. Der økte strømutgiftene til nesten 100.000 kroner i desember, til tross for en rekke energibesparende tiltak.

Kuttet strømforbruket for å spare penger – endte likevel opp med sjokkregning

Tage Pettersen er ikke bare stortingspolitiker og Høyres nestleder i familie- og kulturkomiteen, men også ishockeypresident. I hjembyen eier den lokale hockeyklubben Kråkene Moss en ishall gjennom selskapet Ishall i Moss AS. Leder Lasse Foldvik forteller at strømprisen for desember havnet på 136.000 kroner, inkludert nettleie. Uten innføringen av en rekke energisparende tiltak anslår han at regningen ville ha blitt det dobbelte.

De har nemlig gjort mye for å kutte ned på strømforbruket. De har gått over til LED-lys, redusert banestørrelsen med 20 prosent og investert millioner av kroner i et nytt kjøleanlegg.

Alt dette var planlagt og utført før de økte strømprisene kom denne vinteren. Likevel er strømregningen dyrere nå enn noensinne.

– Vi håpet at disse tiltakene skulle slå bra ut økonomisk. I stedet betaler vi mer for strøm nå enn noen gang før, sier ishallsjefen.

Ønsker kompensasjonsordning velkommen

Hockeyklubben Kråkene Moss og andre lag og foreninger leier ishallen til en fast pris, som ikke er justert etter de nye strømprisene. Derfor har ikke det lokale idrettstilbudet blitt berørt denne vinteren. I tillegg har Moss kommune satt av en pott på 200 000 kroner, som skal fordeles mellom lag og foreninger som er berørt av de ekstraordinære strømprisene. Dette kommer godt med og mottar skryt fra blant annet Pettersen.

Likevel er økonomien til ishallen presset som følge av de høye strømprisene.

– Det tærer på egenkapitalen. Vi må spare på alle måter, sier Foldvik.

Han håper regjeringen kommer med en egen kompensasjonsordning rettet mot idretten.

– Det hadde vært kjempebra. Dette er noe vi trenger, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen