Debatt

Kjærlighet i koleraens tid

Søndag 5. desember markerer vi den internasjonale frivillighetsdagen. Dagen markeres over hele verden og setter søkelyset på frivillig innsats og på den enkelte frivillige. Årets tema for denne FN-dagen er «Bli frivillig nå - for vår felles framtid», #VolunteerNow.

Torill Sørenssen, leder av Moss Frivilligsentral.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er en spesiell og vanskelig tid for mange frivillige organisasjoner. Det er mange spørsmål: Hva kan vi gjøre under en pandemi? Har vi mistet medlemmer fordi vi ikke har hatt så mye aktivitet? Har vi mistet inntekter, har vi gått glipp av nye medlemmer? Hva vil skje etter pandemien, vil vår organisasjon ha endret seg, vil våre frivillige ha endret seg? Hva har vi lært og hvordan bruker vi det vi har lært? Har vi blitt mer digitale, mindre sosiale, mer hjemmekjære? Vil vi heller møtes utendørs? Hva kan vi gjøre for å motvirke ensomhet og isolasjon?

Hva har vi lært om den store dugnaden, om samarbeidet i hele samfunnet mellom de tre sektorene næringsliv, offentlig og frivillig? Har pandemien endret måten vi betrakter frivillig innsats? Har den kanskje endret oss til det bedre? Har vi ikke nettopp sett at pandemien har ført til mer nestekjærlighet?

Vi går mot spennende tider for frivilligheten. Neste år er det vårt år, 2022 er Frivillighetens år! Det skal utarbeides en ny frivillighetspolitikk både for Moss og for Viken. Vi skal jobbe videre med reformen Leve hele livet, som handler om at det blir flere, men også friskere og sprekere eldre i årene som kommer. Det er viktig at reformen også handler om frivillighet og om de pårørende, ikke bare om offentlige tiltak.

Hos oss i Moss Frivilligsentral og Eldreliv har vi måttet endre måten vi jobber på. Uteområdet foran Frivillighetens hus er blitt et nytt møterom som vi har brukt mye. Vi har hatt færre deltakere på aktivitetene, og mange avlysninger. Det har vært tungt innimellom, men vi har også hatt ekstra hyggelige opplevelser nettopp fordi så mye har vært nedstengt, mange små solskinnshistorier, så mye kjærlighet.

Takk til alle dere som gjør en frivillig innsats, fysisk eller digitalt, i organisasjonene, på eget initiativ, på vaksinesenteret – for medmennesker, for en sak, for miljøet, for et fellesskap osv. Søndag 5. desember hyller vi dere og alle frivillige verden rundt. Vi trenger frivillighet i koronaens tid.

Mer fra: Debatt