Nyheter

Mann dømt for å ha bortført barn fra barnevernet

Tingretten mener mannen var helt sentral i aksjonen der ei jente ble fraktet med privatfly fra Norge til Polen.

Om morgenen den 10. april 2021 spaserte en mindreårig jente ut av et hjem i Moss, hvor hun var plassert av barnevernet. Ikke langt unna sto en bil og ventet på henne. I den satt jentas biologiske mor, som Fylkesnemnda anså som uskikket til å ha omsorgsansvaret for jenta.

Barnet ble så kjørt til Kjeller flyplass, hvor et privatfly fraktet moren og datteren til Polen.

Bortføringen skjedde litt over ett år etter at moren allerede hadde forsøkt å gjøre det samme. Også da dro moren til datterens beredskapshjem og ventet utenfor, mens datteren forlot hjemmet på egen hånd. Moren og dattera ble senere pågrepet i Sverige, etter å ha vært på rømmen i nesten ti timer.

Det førte til at datteren ble flyttet rundt i barnevernssystemet, og endte til slutt opp på en sperret adresse i Moss. Samtidig ble samværet mellom mor og datter enda mer begrenset, med begrunnelse i den sterke bortføringsfaren. Likevel skjedde altså det samme igjen i 2021. Da ble bortføringen vellykket. De to er fortsatt på frifot. Det mener Søndre Østfold tingrett er mye takket være en mann i slutten av 60-årene fra Østlandet.

Betalte for privatfly

Tingretten dømte han forrige uke for å ha vært med på bortføringen av jenta. De slår fast at han var helt sentral i både planleggingen og gjennomføringen av bortføringen. Teledata og bompasseringer viste at han kjørte morens bil fra Moss til Kjeller den dagen. Moren og dattera kjørte bak, i en bil som tilhørte mannens sønn.

Mannen betalte også for flyet som fraktet moren og barnet til Gdansk i Polen. Etter å ha gjort en betaling på 19.000 kroner til pilotens flyklubb og fartøyeier, tilbød mannen dessuten å sende flygeren en personlig gave i posten.

Flygeren ble opprinnelig også pågrepet av politiet, men saken mot ham ble senere henlagt. Han har hele tiden hevdet at han ikke kjente til at kvinnen og barnet han fraktet var på flukt fra barnevernet i Norge.

Fordi moren ikke er pågrepet, har det ikke blitt opprettet noen straffesak mot henne.

Kvinne frikjent

En kvinne var også tiltalt for å ha bistått med bortføringen. Politiet mente hun bisto med å skaffe et oppholdssted for moren og barnet i Polen, samt å gi dem informasjon om hvordan de kunne fortsette å unndra seg norske myndigheter.

Hun har erkjent at hun drev et familievernsenter i Polen, som hjalp norske barnevernsflyktninger. Dette senteret skal derimot ha blitt lagt ned i juni 2020 som følge av koronapandemien, har hun forklart.

Meldinger mellom kvinnen og den domfelte mannen viste at hun ga tips til hvordan moren og datteren kunne holde seg skjult fra norsk politi.

– Hadde jeg vært henne hadde jeg dratt til Warszawa, for der forsvinner de i mengden, lød en av meldingene som ble lagt fram i retten.

Nettverk i Polen

Retten konkluderte med at kvinnen hadde et kontaktnettverk i Polen som kunne bistå med å skaffe bolig eller gi annen praktisk bistand til moren og jenta – og at hun benyttet seg av dette nettverket. De var derimot ikke enige i at det kunne straffes som medvirkning til omsorgsunndragelsen.

Den ene meddommeren mente kvinnens handlinger medvirket til å ulovlig holde barnet unna det offentliges omsorg. Fagdommeren og den andre meddommeren utgjorde derimot et flertall som mente at bevisene i saken ikke ga sikre holdepunkter for at kvinnen ga bistand før etter at den straffbare handlingen ble gjennomført. Dermed kan hun ikke dømmes for medvirkning.

I skrivende stund har dommen ikke blitt anket fra påtalemyndighetens side, men Helge Karlbom, mannens forsvarer, varsler at de kommer til å anke den.

Politiet mener jenta ble fraktet bort fra Moss i denne bilen. Her fotografert ved Storebaug langs E6.

Fikk et halvt års fengsel

Tingretten dømte mannen til seks måneders fengsel.

Retten anså hans deltakelse i omsorgsunndragelsen som grov på grunn av belastningen bortføringen har påført jenta. Det til tross for at tingretten ikke vet hvordan det går med henne i dag.

Den negative belastningen ble i stedet begrunnet med at jenta nå er sammen med en forelder som er vurdert som uskikket til å ha henne.

Fylkesnemnda og en annen tingrett har tidligere konkludert med at det forelå alvorlige mangler ved omsorgen for barnet, knyttet til både fysisk og emosjonell omsorg, noe som gjorde henne til et sårbart barn.

– Dette tilsier en forhøyet risiko for at omsorgsunndragelsen har påført henne belastninger, står det i dommen.

Mener han ignorerte loven

Under straffeutmålingen la retten til grunn at mannens motiv har vært å handle i barnets og mors beste, samt å oppfylle deres ønske om gjenforening. Gode hensikter fikk dog ikke noen positiv innvirkning på straffeutmålingen.

– Tiltalte har ved sin handling tatt seg til rette, i strid med lovlig fattede vedtak og rettsavgjørelser. Dette må det reageres strengt mot, konkluderer Søndre Østfold tingrett.

Han fikk derimot en viss straffereduksjon på grunn av lang saksbehandlingstid. Dette skyldtes delvis at verken han eller den medtiltalte kvinnen møtte opp da saken opprinnelig skulle gå for retten, noe som førte til flere utsettelser.

Første gang saken skulle opp i Søndre Østfold tingrett, truet han den opprinnelige dommeren og politiadvokaten med søksmål og kalte politiadvokaten for en «korrupt morder» i sosiale medier.

Ragnhild Borgerud er dommer i rettssaken mot de to barnevernsmotstanderne. Den forrige dommeren ble truet med søksmål.

Hylles av barnevernsmotstandere

Både den domfelte mannen og den frikjente kvinnen har vært aktive i miljøer som er kritiske til det norske barnevernet. Etter at rettssaken ble avsluttet og de to ventet på en avgjørelse av tingretten, kommenterte mannen saken på sin Facebook-profil. Da fikk han en rekke støtteerklæringer, blant annet fra den kjente barnevernsmotstanderen Rune Fardal.

– Stå på [NN], vi kjemper for folkets rettigheter og mot maktovergrep. Du er en helt, skrev Fardal, som nylig ble siktet av politiet etter å ha eksponert barn i offentligheten i forbindelse med ulike barnevernssaker.

Ifølge politiet hadde verken mannen eller kvinnen noen nær relasjon til moren eller datteren før bortføringen. Begge har nektet straffskyld, men mannen har uttrykt støtte for morens sak. Både overfor politiet og Dagsavisen har han omtalt omsorgsunndragelsen som en nødrettshandling.

Dette argumentet førte ikke fram hos tingretten. De viste blant annet til at det fantes en rekke klare handlingsalternativer for å avverge opplevd fare enn å bortføre jenta. De karakteriserte i stedet mannens handlinger som «sivil ulydighet».

Mer fra Dagsavisen