NEGATIV: – Innføring av en modell mot sosial dumping er som å slå inn åpne dører, sier Sindre W. Mork (V).

Venstre: – Moss trenger ikke Oslomodellen

– Innføring av den såkalte Oslomodellen i Moss er helt unødvendig, sier Venstres gruppeleder Sindre Westerlund Mork.

Av Paul Norberg

– Vi har et godt lovverk som skal hindre sosial dumping. Og Moss kommune har jobbet i mange år for å sikre ansatte anstendige arbeidsforhold. Det gjelder naturligvis også for dem som jobber hos entreprenører som gjennomfører oppdrag for Moss kommune eller for kommunens foretak. Når de rødgrønne nå vil stramme til kontrolltiltakene, så kan det vitne om mistillit til kommunens administrasjon, mener Sindre Westerlund Mork.

Fleksibelt arbeidsliv

Han mener at innføring av Oslomodellen kun er et annet navn på et system som allerede er i bruk. Dessuten er Venstre-politikeren uenig i en del av punktene som omfattes av Oslomodellen.

Les også: Trapper opp kampen mot kriminalitet i arbeidslivet

– Et fleksibelt arbeidsliv er nødvendig. Moss kommune kjøper ofte inn tjenester som er å betrakte som prosjekter. Når prosjektet er ferdig, kan vi ikke pålegge en arbeidsgiver å fortatt utbetale lønn, som om prosjektmedarbeiderne er fast ansatte. Vi må forutsette at de som leverer tjenester til Moss kommune, også følger de lover og regler som gjelder i arbeids- og næringsliv. Hvis det ikke skjer, har vi Arbeidstilsynet og politiet som instanser som kan sanksjonere mot dem som bryter loven. Det blir unødvendig byråkrati å sette i gang egne kontrollorgan i kommunen for å sikre oss mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, sier Sindre Westerlund Mork.

– Viderutvikle

Ordfører Hanne Tollerud understreker at Moss kommune ikke starter med blanke ark.

– Poenget nå er at vi skal videreutvikle det arbeidet som er gjort gjennom flere år. Kampen for et anstendig arbeidsliv vil endre seg, og innføring av en ny modell vil øke vår oppmerksomhet på sosial dumping og annen arbeidslivskriminalitet, sier hun.