Millionene regner over kystledhytter og nasjonalparker

30 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB kommer godt med når hytter og fyr langs Oslofjorden skal vedlikeholdes, og miljøet under havoverflaten skal kartlegges.

– Dette betyr altfor at vi skal kunne holde de 61 kystledhyttene fra Hvaler opp til grensen mot Telemark i god stand, sier en tydelig rørt Rune Svensson i Oslofjordens Friluftsråd (OF).

Onsdag mottok han det offisielle beviset på at OF får 15 millioner kroner til vedlikehold av hytter og fyr som de drifter og leier ut til privatpersoner langs Oslofjorden og innover i vassdragene i Østfold og Akershus.

– Mange av kystledhyttene er eid av Kystverket, kommuner og til dels Forsvaret. Vi har langsiktige avtaler med dem, men det er ikke satt av mye til å holde byggene ved like i deres budsjetter, så dette er et fantastisk tilskudd i tillegg til de andre pengene vi klarer å skaffe.

Pusterom

– De som bor på disse hyttene betaler egenandel. Med disse pengene klarer vi å dekke vaktmestertjenester, bookingsystemer, tilsyn og forbruksvarer. Men når du skal legge nytt tak eller vann og avløp – som vi trenger ved flere av hyttene som brukes mye – må det investeres, og da må man ha økonomiske muskler.

Svensson fastslår at de friske millionene gir OF et stort pusterom i årene som kommer.

– Vi har brukt mye tid og krefter på å hente inn penger til vedlikehold. Nå slipper vi vondt i magen hver gang vi får tilbud om en ny hytte. Vi har jobbet med dette i mange år, og fått forståelse hos sparebankstiftelsen for hvor populært dette er. De hadde aldri gitt ut en så stor sum om de ikke så hvor mange som benytter seg av dette tilbudet, det er flere 10.000 på hyttene våre hvert år, forteller Svensson.

Les også: Skal gjøre Vansjø-perle tilgjengelig for allmenheten igjen

– Utypisk tildeling

Administrerende direktør André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB forteller at det var en enkel avgjørelse å avse millionbeløpet til friluftsrådet da søknaden kom inn.

– Da vi gikk i dialog med Oslofjordens Friluftsråd var de tydelige på at det å kunne planlegge for et mer ordentlig vedlikehold av hyttene var viktig for dem for å sikre bruken i framtida. Dette er et lavterskeltilbud som er tilgjengelig for alle, en enkel måte for folk å kunne bruke fjorden, så når de hadde et vedlikeholdsfond øverst på sin prioriteringsliste var det lett å si ja til det.

Tildelingsseremonien ble symbolsk nok avholdt på idylliske Homlungen fyr rett utenfor Skjærhalden på Hvaler, en av kystledhyttene som også ligger innenfor Ytre Hvaler nasjonalpark. Det er nemlig flere enn friluftsrådet som har fått en sjekk på den nette sum av 15 millioner kroner.

– Samarbeidsprosjektet mellom nasjonalparkene Ytre Hvaler og Færder og Havforskningsinstituttet om «Frisk Oslofjord» er nok litt mer utypisk oss, fordi det også rettes mot nettopp forskning, som vi svært sjelden gir støtte til. Men det ligger det også et betydelig formidlingselement her, altså at de skal samle ny kunnskap og formidle denne til barn og unge for å få opp bevisstheten rundt det som skjer i fjorden. Det var det vi falt for, sier Støylen.

Storsatsing

Dette er blant de største tildelingene stiftelsen noensinne har gjort. Tidligere har de gitt støtte til etablering av kystledhytter og mindre prosjekter i nasjonalparkene, men dette er starten på en større satsing fra deres hold for å bidra til å bevare miljøet i Oslofjorden.

– Dette er et så viktig friluftsområde og utfartsmål for så mange folk at vi ønsket å sette det vi gjør knyttet til Oslofjorden mer i system. Da fant vi ut at disse to prosjektene var et veldig godt startskudd for en slik satsing.

– Kombinasjonen av å ha kunnskap om hva som påvirker fjorden og gleden over å bruke den tror vi i sum er det som vil gjøre at folk gjør en innsats for å ta vare på den, sier Støylen.

Også nasjonalparkforvalter Monika Olsen ved Ytre Hvaler nasjonalpark ble lamslått av begeistring da hun fikk vite om tildelingen.

– Vi tenkte bare «wow, vi må virkelig jobbe i et viktig område». Nå er det flere som har begynt å få øynene opp for at Oslofjorden er veldig viktig for mange mennesker i Norge, og dette er en verdsetting av det arbeidet vi gjør her.

Forståelig forskning

Hun fastslår at millionene fra sparebankstiftelsen er avgjørende for at de kommer i gang med det store arbeidet å kartlegge havmiljøet i både Ytre Hvaler og Færder nasjonalparker.

– Dette betyr at vi kan få inn forskningen og de kompetansemiljøene som koster, og som vi ellers ikke hadde hatt mulighet til å bruke.

– Vi skal få kartlagt hvilke naturtyper vi har i de to nasjonalparkene – vi vet en del i dag, men altfor lite. Vi ønsker også å få et blikk på hva som finnes av avfall der nede, for vi vet at veldig mye av den marine forsøplingen faller til bunns. Det er viktig å få mer kunnskap om det som finnes under havoverflaten, sier Olsen

Prosjektet «Frisk Oslofjord» er tenkt å gå over tre år, og håpet er altså at kunnskapen som hentes inn skal kunne overføres til kommende generasjoner.

– Nå som vi har fått pengene skal vi utforme prosjektet, og da er en viktig ting å få til et godt samarbeid med skolemiljøet i kommunene og fylkeskommunene som grenser til nasjonalparkene. Det vi ønsker er å få skoleklasser til å være juniorforskere.

– Vi ønsker å gjøre forskningen om til noe som er forståelig for folk – hva havet betyr, hva som er i ferd med å skje og hva vi må gjøre for å forhindre at vi ødelegger de viktige naturområdene rundt oss, fastslår nasjonalparkforvalteren.

Domino-effekt

Hun håper nå at prosjektet kan hente midler fra annet hold, for å være sikre på at de kommer i mål. På sikt er det også et ønske at forskningen skal komme til nytte andre steder i landet.

– Vi vet at det kan ta lenger enn tre år å få den kunnskapen vi trenger. Nå får vi en god dytt i vei, og når vi har fått så mye fra Sparebankstiftelsen blir det forhåpentligvis også enklere å få mer støtte fra andre statlige organer. Nå ser departementene at Oslofjorden satses på, og da kan ikke de være noe dårligere.

– Dette kan med andre ord bidra til å pushe andre miljøer som bør være med og finansiere. I første omgang skal dette gjennomføres innad i nasjonalparkene Ytre Hvaler og Færder, men det blir jo en pilot som kan spres til kystområdene ellers hvis vi får til dette ordentlig, sier Olsen.