Viken trekker bompengegarantien for E18-prosjekt

Fylkesrådet i Viken vedtok torsdag som ventet å trekke bompengegarantien for E18-prosjektet i Bærum og Asker.

Det opplyser fylkesråd for kollektiv i Viken, Kristoffer Robin Haug (MDG), til NTB.

Viken fylkeskommune hadde allerede varslet at de kom til å trekke den fylkeskommunale garantien til prosjektet. Mandag ble det klart at Stortinget utsetter sin behandling av den planlagte E18-utbyggingen mellom Lysaker og Ramstadsletta.

– Det er uheldig at Viken nå trekker lånegarantien for E18 Lysaker-Ramstadsletta, som Akershus fylkeskommune vedtok i oktober 2018. En slik handling skaper usikkerhet. Ikke bare om E18, men om flere viktige samferdselsprosjekter som ligger inne i Oslopakke 3 og i den fremforhandlede byvekstavtalen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

– Å oppheve garantivedtaket bryter med prinsippet om at vedtak om store og viktige prosjekter skal kunne stå seg over tid, uavhengig av skifter i politisk flertall og posisjoner.  Slik har vi jobbet i vår sektor i tiår etter tiår og fått på plass tverrpolitiske løsninger som bygger landet vårt til det beste for befolkningen. Det er en modell vi bør ivareta, sier Hareide.

– Jeg er opptatt av å finne en løsning for E18 og Fornebubanen, og er derfor fornøyd med at Statens vegvesen allerede i går inviterte partene, inkludert Viken, til å møtes til nye forhandlinger, sier Hareide.