Fremtiden

Reagerer på lønnsforskjeller: – Det er uverdig og demotiverende

Lønnsforskjellene i kommunen fører til oppsigelser, mener fagforbundene. Avdelingsleder Jon Omberg fikk mer ansvar uten høyere lønn, da Nedre Eiker ble en del av Drammen. De fem millionene politikerne har satt av i år, er halvparten av det som trengs for å jevne ut forskjellene, er konklusjonen.

Jon Omberg, avdelingsleder ved Mjøndalen skolen reagerer på lønnsforskjellene i den nye Drammen kommune.

Med sammenslåingen av Nedre Eiker, Svelvik og Drammen, kom det store lønnsforskjeller blant de kommunalt ansatte. Rundt 60.000 kroner kan skille kollegaer i Drammen, der én tidligere jobbet i Svelvik eller Nedre Eiker. I desember ba tillitsvalgte politikerne om å legge penger på bordet i neste års budsjett for å jevne ut lønnsforskjeller i den nye storkommunen.

Nå har politikerne bevilget fem millioner kroner for å jevne ut forskjellene, men dette mener de tillitsvalgte er halvparten av det som trengs bare i år på veien mot lik lønn for likt arbeid i Drammen.

Fagforbundene ønsket seg til sammen 25 millioner kroner fordelt på fire år for å jevne ut forskjellene. I år mente de at de trengte 10 millioner kroner.

Det var ikke bare lønnsforskjellene som kom tydeligere fram, men mellomledere ved skolene fikk mer ansvar og måtte ta over noen av oppgavene til rektor på skolene for å frigjøre de som nå skal jobbe tettere med kommuneledelsen.

Jon Omberg, avdelingsleder ved Mjøndalen skolen er en av dem som fikk flere oppgaver ifølge av kommunesammenslåing, men det uten mer lønn av Drammen kommune.

Ikke en arbeidsplass verdig

En av dem som fikk nye arbeidsoppgaver var Jon Omberg ved Mjøndalen skole. Fra å være undervisningsinspektør ble han avdelingsleder, og med det kom nye oppgaver som personal- og økonomiansvar. Selv om han fikk mer ansvar fikk han ikke høyere lønn fra Drammen kommune.

– Vi satt lenge i båten og ventet, men det skjedde jo ingenting. Det bør jo ikke være tvil om at når man får mer ansvar så står det i hovedavtalen at man skal få høyere lønn. Vi ventet og ventet, og svaret vi fikk var at dette må tas i lønnsforhandlingene. Det er jo ikke mulig, sier han.

Omberg ble glad da det ble satt av fem millioner kroner til å jevne ut forskjellene, men lurer fortsatt på om politikerne vil fortsette å bevilge penger til dette årlig.

– Det skaper frustrasjon at den nye kommunen ikke har dette på stell. Det sies veldig mye om hvor god jobb lærere, avdelingsledere og rektorer gjør. Når det kommer til lønn blir det helt stille og man blir henvist til lokale forhandlinger, sier han.

Ifølge fagforbundene er han ikke alene i båten, lønnsforskjellene finnes i nesten alle yrkene der Drammen kommune er arbeidsgiver.

– Jeg synes ikke det er en arbeidsplass verdig å pålegge noen et ansvar uten å følge hovedavtalen med å gi kompensasjon. Det er uverdig og demotiverende, sier han.

Leder for Fagforbundet i Drammen, Elisabeth Schjenken Arntsen

Fikk bare halvparten

– Det er ingen tvil om at man trenger flere penger for å jevne ut denne forskjellen, slår Elisabeth Schjenken Arntsen, leder i Fagforbundet i Drammen fast.

Ifølge henne er langt over 2.000 ansatte i kommunen rammet av den manglende lønnsharmoniseringen.

– Flere av dem tar kontakt og spør om hvorfor dette ikke ble løst da det ble bestemt at kommunene skulle slås sammen, og om hvorfor lederen deres har fått jevnet ut lønnsforskjellene, forteller hun.

– Se for deg en maurtue, der de på toppen krever enda mer av de som er nederst, men samtidig gir de ikke lik lønn til de som jobber skulder ved skulder. Da vil maurtua ramle sammen på et tidspunkt, sier hun.

Og ifølge henne er dette som skjer i Drammen kommune nå.

Linda Lavik er fylkesleder for Viken i Norsk Sykepleierforbund.

Påvirker tjenestetilbudet

Hun får støtte fra Linda Lavik, fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund i Viken.

– Dette vil ha ringvirkninger for innbyggerne i Drammen. Klarer ikke kommunen å gi sine ansatte lik lønn for likt arbeid vil flere falle bort og det blir vanskeligere for kommunen å holde på de ansatte som har mest kunnskap og erfaring. Da vil det naturligvis gå utover tjenestetilbudet som kommunen tilbyr sine innbyggere, sier hun.

Dette var neppe formålet til kommunene da de ble slått sammen.

– Målet med kommunesammenslåing er å løse samfunnsoppgavene på en bedre måte, og da er bedre ivaretakelse av ansatte helt avgjørende. Det er skuffende at Drammen kommune ikke tar mer ansvar for å harmonisere lønningene til de ansatte, sier hun.

Flere slutter

Ringvirkningene kan du allerede se, mener hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Drammen, Kristine Katrud Ask.

– Rundt ti sykepleiere i ulike stillinger har sagt at de slutter i kommunen blant annet på grunn av lønnsforskjellene, forteller hun og sier at lønnsforskjellene kan være flere titusener.

Erik Brun-Pedersen som er stabsleder for fellestjenester i Drammen kommune.

Ønsker å finne gode løsninger

Vi har spurt Erik Brun-Pedersen, stabsleder for fellestjenester i Drammen kommune, om hvordan rådmannen kan mene det holder med fem millioner kroner for å jevne ut lønnsforskjellene, når fagforbundene mener det trengs det dobbelte i år. Dette får vi ikke svar på.

– Nå skal vi sammen med organisasjonene jobbe for å finne gode løsninger, innenfor de rammene som nå er satt, sier han.

– Fagforbundene hevder at lønnsforskjellene i Drammen er en medvirkende faktor til oppsigelser, hva vil du si til det?

– Jeg opplever at Drammen kommune er en attraktiv arbeidsplass, og vi har et stort fokus på å rekruttere og å beholde våre ansatte.

– Hvordan kan kommunen være en attraktiv arbeidsplass når en ansatt i kommunen tjener mer enn kollegaen sin?

– Det er jo dette vi skal finne gode løsninger på, sammen med organisasjonene.

– Både ansatte og Fagforbundet etterlyser et konkret plan på hvordan man skal jevne ut lønnsforskjellene, har dere et konkret plan?

– Drammen kommune har en egen lønnspolitikk og planen bygger på denne plattformen, sier han.

– Nå har dere satt av fem millioner kroner, hva er neste steg?

– Forhandlingene gjøres mellom partene i arbeidslivet, og slik er det også i Drammen kommune, og det har vi gode prosesser på.