Politimester Steven Hasseldal.

Øst politidistrikt beklager lang saksbehandlingstid

I september kom Riksadvokaten med sterk kritikk av Øst politidistrikt for opphopning av saker. Nå beklager politimesteren.

– Det er beklagelig at vi nå har så lang saksbehandlingstid i vårt distrikt. Jeg har full forståelse for at både fornærmede og siktede i saker hos oss opplever dette som tungt og vanskelig, sier politimester Jon Steven Hasseldal i Øst politidistrikt i en pressemelding.

Øst politidistrikt dekker fylkene Østfold og Akershus, utenom Asker og Bærum.

Ifølge et tilsyn utført av Oslo statsadvokatembeter i vår, var ingen av de 150 voldtektssakene i politidistriktet behandlet innen fristen på 130 dager. Tall NRK har fått viser dessuten at antall saker som har ligget på vent i mer enn ett år, nesten er tredoblet siden mai i fjor.

– Den beskrevne situasjon kan ganske enkelt ikke vedvare, skrev Riksadvokaten i et brev til Øst politidistrikt i september.

Les også: Dette blir politiets fokusområde i år

Økning i sedelighetssaker

Nå har politidistriktet svart på brevet. Her peker de på fire faktorer som har bidratt til at saker hoper seg opp:

* At de har hatt en sterk økning i sedelighetssaker, og spesielt sterk økning i seksuelle overgrep og voldtekt av barn under 14 år. Sistnevnte har sammenheng med at distriktet jobber med to omfattende nettovergrepssaker med flere hundre involverte barn.

* At det er knapphet på etterforskere og jurister med spesialistkompetanse på seksuallovbrudd.

* At høyt fokus på gjennomføring av politireformen har ført til mindre kapasitet til oppfølging av straffesaksbehandlingen.

* At mange slutter i stillingene sine eller blir flyttet over til nye stillinger som følge av politireformen.

Les også: Her blir det anmeldt flest seksuallovbrudd

Fremhever oppklaringsprosenten

Øst politidistrikt understreker at flere tiltak er satt i gang for å få bedre kontroll og styring av straffesaksbehandlingen. Samtidig skriver politidistriktet at tall for september kan tyde på at distriktet har klart å bremse den negative utviklingen noe.

De viser også til at de har høyere oppklaringsprosent både generelt, på sedelighet og på vold enn landsgjennomsnittet.

– På tross av at saksbehandlingstiden er altfor lang, gleder jeg meg over å se at kvaliteten på saker som har blitt etterforsket er svært god. Vi har god oppklaringsprosent, og gode etterforskere og jurister som jobber grundig med sakene de har, sier Hasseldal.

Les også: Merker behovet for et dyrepoliti

(©NTB)