Merker behovet for et dyrepoliti

Åtte måneder inn i året har Øst politidistrikt fått inn 34 saker angående dyrevelferd. Det er nesten like mange som i hele fjor.

15 av sakene er fortsatt under etterforskning, 12 er hos vurdering hos påtaleenheten, mens 7 av sakene er henlagt. I løpet av 2017 behandlet de 38 anmeldelser, mens det i 2016 var 46.

Dette er kun saker som angår dyrevelferdsloven, og inkluderer dermed ikke saker som gjelder brudd på for eksempel CITES-konvensjonen eller hundeloven.

Dedikerte etterforskere

Det høye tallet kan delvis forklares med opprettelsen av det som på folkemunne blir kalt dyrepolitiet. I mars i år var den nye enheten, som består av to etterforskere med dyrevelferd som spesialfelt, oppe for fullt i Øst politidistrikt. Én har hovedsete i Moss, mens den andre jobber primært fra Lillestrøm.

De er en del av øko- og miljøavsnittet i Øst politidistrikt, som til sammen består av rundt 40 stillingshjemler. Avsnittet ledes av Siw-Monica Bjørk Eriksen.

– Jeg tror at dersom vi ikke hadde hatt dedikerte etterforskere innenfor dette fagområdet, ville vi tapt kampen mot alvorlig kriminalitet mot dyr. Vi trenger økt fokus på dette området, sier hun.

– Det er nødvendig med folk som er dedikerte til dette fagområdet for å få prioritert dyrevelferdssaker i politiet, ellers vil de alltid konkurrere med mer alvorlige saker.

Les også: Vil ha dyrepoliti i Oslo

– Veldig givende arbeid

Det å ha egne etterforskere som kun jobber med dyrevelferd er også med på å øke erfaringen, og dermed kompetansen, deres, forklarer avsnittslederen.

– Når du har folk som er engasjerte i dette, synes de det er et veldig givende arbeid. De har lyst til å gjøre en god jobb.

Alle anmeldelser i Øst politidistrikt som går på dyrevelferd havner på bordet til disse to etterforskerne. Ifølge Eriksen håndterer de saksmengden godt per i dag, men de forventer at antall saker vil øke ytterligere som følge av etableringen av dyrepolitienheten.

Les også: «Dyrene var skitne av avføring, med større områder med svimerker»

Flere skrekkhistorier

Av de 34 anmeldelsene som Øst politidistrikt har etterforsket så langt i år, er det flere som skiller seg ut. Eriksen forteller blant annet om en sak fra Østfold som gjelder mishandling av griser. En bonde skal ifølge politiet ha drevet med ulovlig kastrering av grisunger. Saken er ferdig etterforsket, men ligger nå på bordet til påtaleneheten, som skal vurdere hvorvidt det blir tatt ut en tiltale eller ei.

Lenger nord i politidistriktet, nærmere bestemt Skedsmo, har politiet også etterforsket en sak som gjelder seksuell omgang med hest. Ellers handler mange av sakene om mishandling av katter og hunder, forteller Eriksen.

Les også: Frykter at dyrevelferd skrotes i nye læreplaner i skolen

Kommet for å bli?

Daværende Sør-Trøndelag politidistrikt var først ut i landet med eget dyrepoliti sommeren 2015. I dag har 5 av 12 politidistrikter fått dyrepoliti, i form av egne enheter som prioriterer dyremishandlingssaker: Trøndelag, Sør-Vest, Øst, Vest og Innlandet.

Dyrepolitienheten i Øst politidistrikt er et prøveprosjekt som skal gå fram til 2020, men ifølge Eriksen ligger det an til å bli en fast ordning også etter dette.