Nærpolitireformen blir ett av politimester Steven Hasseldals og resten av Øst politidistrikts fokusområder i 2018.

Dette blir politiets fokusområder i år

Overgrepsaker mot barn er ikke det eneste som står på agendaen i 2018.

I 2018 har Øst politidistrikt en rekke overordnede, prioriterte mål.

Foruten å ha mer fokus på saker som gjelder vold og seksuelle overgrep mot barn, vil Øst politidistrikt også holde trykket oppe på retursaker og straffesaksrestanser.

For å sikre tilfredsstillende tjenester til innbyggerne vil lokalt politi også ha fokus på god responstid og mer synlig politi.

Alt dette kommer i tillegg til arbeidet med å gjennomføre nærpolitireformen, som innebærer en ny tjenestestruktur for politiet.