Øst politidistrikt dekker cirka 713.000 innbyggere fordelt på 38 kommuner i Østfold og Akershus, minus Asker og Bærum. Hovedsetet ligger her i Ski.

Her blir det anmeldt flest seksuallovbrudd

Øst Politidistrikt måtte håndtere flere anmeldte seksualforbrytelser enn noe annet politidistrikt i fjor.

Hele 17 prosent av landets seksuallovbrudd i 2017 skjedde i Øst politidistriktet, som dekker fylkene Østfold og Akershus, minus Asker og Bærum.

Til sammenligning hadde Oslo 15 prosent, og havnet dermed nest øverst på landsbasis. 

LES OGSÅ: Østfolding dømt til 12 års fengsel for voldtekt og mangeårig misbruk av datter

Økning på 50 prosent på ett år

Med seksuallovbrudd menes seksuell omgang, seksuell handling eller seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd. Innenfor her ligger også overgrep og voldtekter. Begrepet sedelighetssaker blir også brukt om seksualforbrytelser.

I løpet av 2017 økte antall anmeldte seksuallovbrudd i Øst politidistrikt med nesten 50 prosent sammenlignet med fjoråret, viser politiets egen oversikt.

LES OGSÅ: Fikk 75 prosent flere overgrepssaker mot barn på ett år

Lenger saksbehandlingstid

I takt med at antall seksuallovbrudd har økt i 2017, har også saksbehandlingstiden økt. I 2016 var den i snitt 137 dager, mens i fjor endte den opp på 173.

Det er likevel lavere enn for tre år siden, da den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for slike saker nesten bikket 200 dager i politidistriktet.

Til tross for den kraftige økningen utgjør seksualforbrytelser fortsatt en liten andel av alle kriminalsaker i Øst politidistrikt, med bare tre prosent.

Målt i antall anmeldelser er vinningskriminalitet fortsatt desidert størst, med 33 prosent, selv etter en stabil nedgang de siste årene.

LES OGSÅ: Dette blir politiets fokusområder i 2018