Nyheter

Vil være i samme båt

Jon-Ivar Nygård (Ap) låner en stigespill-sammenligning for å beskrive sin største politiske frustrasjon som ordfører. Som rikspolitiker vil han være mest opptatt av å kjempe for fellesskapsverdiene partiet hans representerer.

Hvordan kobler du av fra politikken?

– Jeg er glad i å trene, og gjør det for det meste ved å løpe i Fredrikstadmarka, som jeg er heldig å ha rett utenfor døra hjemme. Vi har også båt og familien er en del ute med den når det er sesong for det. På vannet kobler jeg av.

Jon-Ivar Nygård i båten.

Hvilken sak var den første som satte fyr på det politiske engasjementet ditt?

– Jeg var vel 16 år og med i AUF, året var 1989 og Brundtlandkommisjonen hadde to år tidligere lagt fram rapporten «Vår felles framtid». På den tiden var det et stort miljøengasjement i AUF, og det ble vel også min første kampsak. Så var det likevel sosial rettferdighet og Arbeiderpartiets grunnverdier som trakk meg inn i politikken.

Hva overrasket deg mest med politikken den gangen?

– Jeg vil ikke si at jeg ble overrasket av noe, men jeg husker det ble et positivt tillegg til det politiske engasjementet at vi også ble en fin gjeng sosialt. AUF var flinke til å inkludere nye folk og jeg fikk tidlig oppgaver å jobbe med.

Hva tror du blir den største utfordringen for deg som ny, fast møtende på Stortinget?

– Selv om jeg har litt fartstid i politikken, blir det en stor overgang fra å sitte på topp i en stor kommune til å bli en av 169 på Tinget. Det blir mye å sette seg inn i, både av kutymer og kultur, men jeg tror politikken er den samme. Og at erfaringen som lokalpolitiker blir god å ha med seg.

Det er noe av det mest frustrerende å jobbe med, da det gjerne står og faller på lange, uforutsigbare prosesser.

—  Jon-Ivar Nygård, 1. stortingskandidat for Østfold Ap

Hva gleder du deg mest til?

– Å gjøre noe nytt, samtidig som det blir viktigst å få til noe for folk. Det er det som driver oss. Jeg gleder meg også til primært å få jobbe med Aps program.

Hva brenner du for?

– Like muligheter til alle og sosial rettferdighet i samfunnet vårt. Vi må fordele godene sånn at de som har mye bidrar mer. Det passer godt med partiet jeg representerer. Jeg er opptatt av trygt arbeid til alle, en sterkere velferdsstat og en rettferdig klimapolitikk, hvor vi både kutter utslipp og skaper nye jobber.

Hva gjør deg skikkelig sint?

– Det skal mye til for at jeg blir sint, det må i tilfelle være at noe oppleves veldig urettferdig. Som når politikken rammer skjevt og urettferdig, arbeidsfolk får dårligere vilkår eller abortloven gir kvinner mindre rett til å bestemme over egen kropp. Samtidig må vi passe på å ha respekt for at vi kan ha ulik tilnærming til de forskjellige sakene og problemstillingene. Men jeg synes ikke vi som land skal være bekjent av at politikken rammer skjevt og begrenser folks rettigheter og velferd.

Hva er den største politiske tabben du har begått?

– Akkurat tabber er jeg ikke så sikker på, men det finnes garantert saker jeg kan knytte konkret anger til uten at jeg har noen liste foran meg. Vi politikere pleier heller å lage lister over det motsatte, vet du. Men et politisk område hvor vi helt klart ikke har lyktes godt nok, er framdriften i samferdselsutfordringene Fredrikstad og Østfold står overfor. Det er noe av det mest frustrerende å jobbe med, da det gjerne står og faller på lange, uforutsigbare prosesser. Det er et felt som Kjell Arne Græsdal i Fredrikstad Næringsforening beskrev godt en gang, da han sammenlignet det med et stigespill: Man klatrer og klatrer mot målet, og når man tror man nærmer seg dras stigen vekk under deg. Og så begynner du på nytt og det samme skjer igjen.

Jon-Ivar Nygård leser rådmannens budsjettforslag i 2003.

Hva er du mest stolt av å ha utrettet eller bidratt til?

– Der vil jeg trekke fram den store investeringsviljen vi har vist for sykehjem, hvor vi i Fredrikstad har bygd ut Østsiden sykehjem to ganger og nå er i ferd med å reise nye Onsøyheimen. Samtidig tror jeg folk husker best den tunge satsingen på gratis ferge, som må kunne sies å være en slags trikk i Fredrikstad. Det tilbudet vet jeg at mange andre også er stolte av.

Hva er det beste med dagens Norge?

– En stor verdi i det norske samfunnet er tilliten vi har til hverandre og velferdssamfunnet. Det er tross alt små forskjeller mellom folk og vi har et system som gir mange muligheter. Akkurat nå er vi likevel på vei i feil retning, etter min mening, og viktig for at vi skal oppleve å være i samme båt mener jeg er en rekke felles, offentlige tilbud innen skole og helse. Vi må være i samme båt – det er viktig for den tilliten som kjennetegner landet vårt.

Hva vil du gjøre for Østfold?

– Det viktigste, tenker jeg, blir å føre en aktiv og offensiv næringspolitikk for å skape nye arbeidsplasser. Fredrikstad synes jeg allerede er godt posisjonert for en slik utvikling, med sin gode sirkulærøkonomi. Kommunen ligger godt an for vekst og har mye industriell virksomhet det kan bli mer av. For å få til det blir det også viktig å kjempe videre for jernbane, havner og veier. Jeg vil også jobbe for å treffe tiltak og vedtak som gir bedre kommuneøkonomi, slik at kommunene får mer penger til skole, eldreomsorg og velferdstilbud.

---

Jon-Ivar Nygård (48)

1. kandidat i stortingsvalget for Østfold Ap.

Vokst opp på Selbak og bor nå i Oredalen. Mamma Lillian er tidligere apotekansatt, mens pappa Kai Ivar jobbet som elektromontør for NSB og Jernbaneverket.

Nygård har cand.mag. i sosialøkonomi, statsvitenskap og historie samt et ikke avsluttet hovedfag. Han var fra 2003 til 2005 ansatt som personalrådgiver i Fredrikstad kommune, før han ble politiker på heltid som gruppeleder for Ap fra 2005 og ordfører fra 2011 og fram til i dag.

På hjemmebane er Nygård samboer med Anne Gro Bjerknes og er pappa til Tuva (20) samt tvillingene Emma og Adrian (17).

---

Mer fra Dagsavisen