Nyheter

Strategen vil ut på scenen

Når valgresultatet er klart, håper Maria Moe (KrF) å kjempe for barn som lever i fattigdom og barn som utsettes for vold – som fersk stortingsrepresentant og ikke som politisk rådgiver.

Hvordan kobler du av fra politikken?

– Jeg liker å trene og være ute i naturen, både i nærområdet og i fjellet, og gjerne sammen med familie og venner. Familiehytta i Ål i Hallingdal er ett av stedene jeg kobler av.

Hvilken sak var den første som satte fyr på det politiske engasjementet ditt?

– Internasjonal solidaritet. Vi i Norge er et rikt land og har derfor et ansvar for å hjelpe andre land i sin utvikling. Da tenker jeg nok spesielt på jenters og kvinners rettigheter samt at færre barn skal måtte vokse opp i sult og fattigdom. Jeg ble politisk aktiv rett etter å ha fylt 16 år, og det startet med et pizza- og politikkmøte på Tomb landbruksskole, hvor KrF-politiker Elisabeth Løland, med sitt store engasjement for verdens fattigste, holdt et foredrag om nettopp det. Det vekket også engasjementet i meg.

Hva overrasket deg mest med politikken den gangen?

– Som ny i KrFU ble jeg mest overrasket av bredden i hva folk var opptatt av og bredden i hva en politisk ungdomsorganisasjon håndterer: Fra veier på Vestlandet til ungdommers psykiske helse, klimapolitikk, en skolehverdag fri for mobbing og til tog på Østlandet.

Hva tror du blir den største utfordringen for deg som ny, fast møtende på Stortinget?

– Hvis jeg blir valgt inn vil jeg få plass i en komité, så den første utfordringen vil bli å sette seg inn i et nytt saksområde. Så vil jeg også måtte lære hele bredden i komitéarbeid og hva som skal til for å fatte kloke beslutninger. Dette er utfordringer jeg er veldig klar for.

Det motiverer meg å se at enkeltpersoner kan bidra til endringer som er viktige for de mest sårbare blant oss.

—  Maria Moe, 1. stortingskandidat for KrF i Østfold
Maria Moe har vært internasjonalt ansvarlig i KrFU, her har hun tatt ordet under en konferanse i Budapest, hos ungdomsorganisasjonen til European People's Party.

Hva gleder du deg mest til hvis du kommer inn?

– Jeg gleder meg til å få være med på å påvirke Norge i den retningen jeg mener er best, hvor vi får løftet menneskeverdet, forvalteransvaret vi har for jorda vi lever på og sørger for å ta vare på verdens fattigste. Østfold KrF var hele tiden representert i Stortinget fra krigens slutt og fram til forrige stortingsvalg, og jeg gleder meg til, hvis jeg kommer inn, å få være en som taler KrF-saker og Østfold-saker, noe jeg mener Stortinget trenger. Jeg har som mål å være en aktiv representant og håper på den måten å sette preg på politikken.

Hva brenner du for?

– Jeg brenner fortsatt for internasjonal solidaritet og i tillegg for at familiene skal ha best mulig vilkår. Det innebærer blant annet kontantstøtte og mulighet til å organisere hverdagen slik man selv ønsker. Vi vil bevare kontantstøtten i en tid mange andre vil fjerne den. En god barndom varer nemlig livet ut. Jeg brenner også for at eldre skal få leve gode, aktive liv gjennom en trygg og god eldreomsorg, noe som også innebærer innføring av pårørendestøtte til dem som selv tar vare på sine eldre.

Hva gjør deg skikkelig sint?

– Urettferdighet, som når folk har ufattelig ulike forutsetninger for å lykkes i livet. For eksempel må vi sørge for at innvandrere har gode nok muligheter til å bli integrert gjennom språkopplæring og det føle seg velkomne og som en del av samfunnet vårt.

Med ulike forutsetninger, mener du at forskjellene er for store mellom folk i Norge i dag?

– Det er et problem at barnefattigdommen øker. Derfor har KrF sørget for at barnetrygden har økt for første gang på 20 år og vil øke den ytterligere. I tillegg vil vi innføre fritidskort for at alle skal få delta i aktiviteter. Det er viktig for at alle skal kunne oppleve trivsel, mestring og vennskap.

Hva er den største politiske tabben du har begått?

– Jeg har ikke rukket å gjøre noen større tabber ennå, men spør meg igjen om tre-fire år når jeg forhåpentligvis har fått noen år som stortingsrepresentant.

Hva er du mest stolt av å ha utrettet eller bidratt til?

– Da jeg var trainee i KrFs stortingsgruppe, var jeg en av flere KrF-ere som bidro til å jobbe fram grunnlaget for et representantforslag for å bekjempe vold mot barn, som ble enstemmig vedtatt i Stortinget og dermed Norges politikk på området. Det motiverer meg å se at enkeltpersoner kan bidra til endringer som er viktige for de mest sårbare blant oss.

Nestleder Olaug Bollestad, politisk rådgiver Maria Moe og partileder Kjell Ingolf Ropstad har installert seg på Hotel Bristol i Oslo i forbindelse med KrFs landsmøte, som holdes digitalt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Hva er det beste med dagens Norge?

– Tilliten mellom folk, til systemet og politikerne, til at de sistnevnte styrer til alles beste og ikke for å fremme seg selv. Det er en norsk verdi at avstanden mellom folk og dem som styrer er kort. Her må jeg også nevne det gratis og gode utdanningssystemet vi har, som noe av det beste med dagens Norge.

Hva vil du gjøre for Østfold?

– Jeg vil jobbe for at færre barn må vokse opp i fattigdom og at flere får delta i fritidsaktiviteter og hele skoleløpet. Slik får de seg lettere en jobb til slutt, noe jeg tror er viktig for å løfte hele Østfold på sikt. Jeg vil også kjempe for aktive og levende lokalsamfunn.

---

Maria Moe (27)

1. kandidat i stortingsvalget for Østfold KrF.

Vokst opp i Råde. Mamma Mirjam er fysioterapeut og pappa Olav er økonom og selv mangeårig KrF-politiker, blant annet som fylkestingsrepresentant i Østfold.

Moe er nesten ferdig utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere hatt deltidsjobber innen skadeforsikring i DNB og i juridisk avdeling i Kommunalbanken, og har også vært politisk rådgiver for helsebyråden i Bergen samt trainee i KrFs stortingsgruppe. Nå er hun politisk rådgiver for statsråd og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad i Barne- og familiedepartementet.

På hjemmebane er Moe gift med Kjetil. De har ingen barn.

---

Mer fra Dagsavisen