Nyheter

Aktivist i sjela

Hannah Berg (Rødt) vil at landets rikinger må dele mer og fnyser nærmest av klimakvoter og gjenbruk av plastposer. Det må sterkere lut til, mener stortingskandidaten.

Stortingskandidaten: Dagsavisen Demokraten presenterer stortingskandidater fra vårt distrikt. Først ut er Hannah Berg (Rødt).

Hvordan kobler du av fra politikken?

– Da prøver jeg å reise langt bort. Jeg finner også ro på familiehytta på Hvaler, hvor jeg pleier å legge vekk telefonen. Vi er blitt så tilgjengelige at det er greit med en pause. Og så drar jeg fast på quiz en gang i uka, for der er det også telefonforbud.

Hvilken sak var den første som satte fyr på det politiske engasjementet ditt?

– Vi hadde en innsamlingsaksjon på barneskolen i forbindelse med krigen i Afghanistan, som nok gjorde meg politisk bevisst. Det som satte fyr på politikeren i meg var kanskje ungdommers psykiske helse og stemmerett for 16-åringer da jeg gikk på ungdomsskolen, og helt klart da jeg ble engasjert i Natur og Ungdom på videregående – året før klimatoppmøtet i København. Engasjementet mitt har hele tiden vært samlet under en «rettferdighetsparaply».

Hva overrasket deg mest med politikken den gangen?

– Da drev jeg mest med aktivisme, men jeg husker jeg opplevde at mange var positive fordi vi var unge og engasjerte. Da jeg senere kom inn i politikken var vel den største overraskelsen at alt tar veldig lang tid. Ingenting har en kvikkfiks, og politikken er like seiglivet som byråkratiet. Stadige maktskifter bidrar jo til det. Sendrektigheten er vond å kjenne på for en som er aktivist i sjela.

Hva tror du blir den største utfordringen for deg som ny, fast møtende på Stortinget?

– Jeg har respekt for at det kan bli utfordrende å representere både partiet og fylket samtidig. Det vil nok bli noen konflikter, men jeg tenker at jeg i de fleste sakene må sette Østfold først. Mine egne, sterke overbevisninger vil også veie tungt. Dessuten blir det mye å sette seg inn i og mye å lære. I tillegg er det en realitet at man i Stortinget sitter litt lengre fra dem man skal bestemme for.

Jeg vil ha et mer respektfullt ordskifte også på scenen, når folk kan se oss.

—  Hannah Berg, 1. stortingskandidat for Rødt i Østfold
Hannah Berg på stand med partifeller under valgkamp i Halden.

Hva gleder du deg mest til hvis du kommer inn?

– Jeg gleder meg til å ha noen som kan holde meg litt i hånda. De to årene i bystyret har jeg tråkket opp stien litt selv, da jeg kom inn som gruppeleder uten mye erfaring. Det skal bli fint å kunne støtte seg på folk med mer erfaring enn jeg selv har. Og så gleder jeg meg til å jobbe med de store sakene som betyr noe også utenfor Fredrikstad.

Hva brenner du for?

– Boligpolitikk og omfordelingspolitikk (skatt), som har så mye å si for hvordan velferdsstaten vår skal være. Vi må ha et større skattetrykk på dem som har mest. Det er de som skatter minst. Jeg brenner også for miljøpolitikk som virker. Vi har for mye symbolpolitikk på dette feltet i dag og noen ganger feil fokus. Kvotesystemet for eksempel, hvor Norge kan betale seg ut av egne utslipp, er forferdelig urettferdig. Miljø og klima trenger tøffere politikk og beslutninger, og ikke bare gjenbruk av plastposene våre.

Hva gjør deg skikkelig sint?

– Jeg blir veldig sint av ansvarsfraskrivelse blant politikere, noe det er mye av. Og spillet – måten folk snakker til hverandre på. Politikerne har stort sett en hyggelig tone mellom seg når de er utenfor offentlig debatt og medier, og jeg vil ha et mer respektfullt ordskifte også på scenen, når folk kan se oss. Hvis ikke er politikerne med på å flytte terskelen for hva som er lov å si i det offentlige rom og delaktige i å slippe til nettroll.

Hva er den største politiske tabben du har begått?

– Det har sikkert vært saker der jeg skulle vært flinkere til å sjekke fakta- og bakgrunnsbildet, men jeg har lært at det ikke alltid er tid til det. Kanskje er det en svakhet i systemet. Og jeg har sikkert sagt noe dumt, jeg er temmelig frittalende.

Hannah Berg (Rødt) fra 8. mars-komiteen i Fredrikstad lager paroler til den digitale markeringen av kvinnedagen i 2021.

Hva er du mest stolt av å ha utrettet eller bidratt til?

– Jeg er veldig glad for at vi i fellesskap fikk på plass en beslutning om at vi må spikre en politisk boligplan i kommunen neste år. Det er ikke noe vi har fått til ennå, men det er bestemt at vi må få det til. Det er jeg stolt av fordi alle har krav på et anstendig sted å bo, noe som har virket å være litt glemt. Jeg håper på mange gode diskusjoner om hva boligplanen skal være i Fredrikstad og at vi blir tøffere til å stille krav til utbyggere.

Hva er det beste med dagens Norge?

– Tilliten i det meste – til systemet, politikerne, naboene. Vi lever i et tillitsbasert samfunn, det synes jeg er veldig fint.

Hva vil du gjøre for Østfold?

– Vi er et område med mange utfordringer og mye fattigdomsproblematikk. Cirka ett av fem barn vokser opp i fattigdom, og sånn kan vi ikke ha det. En helhetlig politikk for å motvirke det, vil jeg jobbe for. Det er også noe som vil komme hele Norge til gode. Jeg håper å bli en mer synlig stortingsrepresentant enn mange Østfold-representanter har vært før, selv om det ikke gjelder alle. Jeg satser på å gå i sporene til Freddy (Øvstegård, Østfold-representant for SV, journ.anm.), som har vist et godt driv som ny på Tinget.

---

Hannah Berg (29)

1. kandidat i stortingsvalget for Rødt Østfold.

Vokst opp på Kongsten. Mamma Anne-Lise er avdelingsleder ved en avdeling i Tjenester til Funksjonshemmede i Fredrikstad kommune og pappa Espen er planlegger i Contiga.

Berg har en bachelorgrad i internasjonale relasjoner ved universitetet i Brighton og en påbegynt mastergrad i helse- og velferdspolitikk ved Oslo Met. Hun har jobbet 11 år ved kommunale boliger for funksjonshemmede.

Berg er singel og har ingen barn.

---

Mer fra Dagsavisen