Debatt

Det er noe fundamentalt galt

Vi i Christianslund borettslag er opprørte og sjokkerte, skriver styreleder Tom Christian Alnæs, som mener beboere i kommunale boliger ikke den helsehjelpen de har behov for.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Mann med blå genser ute i naturen.

Jeg skriver som styreleder av Christianslund borettslag. Det er vårt styre sitt syn som presenteres i det følgende. Og det er vårt borettslag som er utgangspunkt for vår sterke bekymring for forvaltningen av de over 2000 kommunale boligene og beboerne som Fredrikstad kommune drifter og har ansvar for.

I alt er det per i dag 69 leiligheter i borettslaget. 19 av disse er kommunale. I en av våre blokker, som rommer 21 leiligheter, er det sju kommunale leiligheter. Siden 2019 har fire personer omkommet i de kommunale leilighetene i denne blokka.

En av disse har dødd i sitt eget hjem hos sin familie av helsemessige årsaker. Men tre av disse personene har dødd i stillhet – alene. Uten at det var noen til stede. Uten at de har fått den helsehjelpen og tilsynet de åpenbart hadde behov for.

Disse tre personene ble gjort rede for av naboer, politi eller nær familie etter at naboer har reagert og varslet politiet eller familie. Én person ble ikke gjort rede for før etter fem uker. Naboer reagerte på lukta. Politiet grep inn og fant vedkommende død i boenheten.

Vi i Christianslund borettslag er opprørte og sjokkerte over at personer dør i sin ensomhet, alene uten at de har fått den helsehjelpen de åpenbart har hatt behov for, fra det offentlige. Og dette skjer i vårt borettslag, på vår vakt, men i kommunale leiligheter der Fredrikstad kommune skal ha ansvaret.

Vi har sendt brev til kommuneoverlegen, til Etat for friskliv og mestring, til Tildelingskontoret og til BoligBygg. Dette gjorde vi i september 2022. Det ble etter hvert reagert fra Tildelingskontoret sin side. BoligBygg fraskrev seg ansvaret. De påtar seg kun ansvaret for boligenes tekniske tilstand. Kommuneoverlegen applauderte vårt engasjement, men henviste til Tildelingskontoret.

Vi fikk vite fra Tildelingskontoret at vi, som styre, skulle ha hatt halvårlige møter med Tildelingskontoret og BoligBygg. Jeg har vært styrelder i åtte år. Vi har ALDRI hatt et slikt halvårlig samhandlingsmøte. Først i desember 2022 ble det klart at det skulle bli et samhandlingsmøte hvor vi kunne legge frem vår sak. Dette måtte utsettes av oss til 4. januar fordi vi som styre hadde tidspress på oss fra andre kanter.

Så. 4. januar møtte vi opp til samhandlingsmøte med BoligBygg og Tildelingskontoret. BoligBygg møtte opp mannsterke, og lederen av BoligBygg, samt boligforvalteren for vårt område, var til stede.

De lurte på om vi hadde noe på hjerte. Det hadde vi. Vi ba om en ressurs til å bistå de kommunale beboerne. Svaret vi fikk var: Det skjer mye i kulissene.

Vi ble forespeilet et referat. Dette referatet mottok vi etter purring, tre uker etter møtet. Referatet vitner om en total ansvarsfraskrivelse fra BoligBygg sin side. Tildelingskontoret har ikke uttalt seg i referatet.

Vi i Christianslund borettslag er opprørte og sjokkerte over at personer dør i sin ensomhet, alene uten at de har fått den helsehjelpen de åpenbart har hatt behov for, fra det offentlige.

Vi forstår at BoligBygg har taushetsplikt. Det vi imidlertid ikke forstår er at dette kan skje. Beboere i 40- og 50-årene i kommunale leiligheter i vårt borettslag har dødd alene i sine hjem og i et tilfelle er det altså ikke oppdaget før etter fem uker. Det er åpenbart en svikt i den helsehjelpen disse personene hadde behov for.

Naboer og kommunale beboere i blokka er sjokkerte. De kommunale beboerne etterspør en ressurs fra kommunen til å undersøke hvordan de har det, en som tar en sjekk på dem. Ikke noe som tres nedover huene deres. Ikke et pålagt tiltak. Men noen til å spørre om de trenger bistand. Om de trenger helsehjelp.

Vi, som styre, etterspør følgende fra Fredrikstad kommune: En ressurs til de kommunale beboerne, til å gjøre det de etterspør. Nemlig å komme dem i møte på å ta en sjekk på hvordan de har det.

Ikke si: «De må selv søke om hjelp.» Vær der for dem!

Vi vil ikke at naboene på nytt skal måtte varsle venner og familie eller politi fordi en nabo ikke har åpnet døra på noen dager eller uker. Vi orker ikke å høre at nok en kommunal beboer har blitt funnet av politiet. Det holder!

Noe må gjøres NÅ!

Det finnes over 2000 kommunale leiligheter i Fredrikstad kommune. Hvis håndteringen av de kommunale beboerne slik det har skjedd i vårt borettslag, er representativt for Fredrikstads kommunale boliger, så er det rett og slett sjokkerende. De får åpenbart ikke den helsehjelpen de har behov for.

Fredrikstad kommune, vis ansvar! Gi en ressurs som tar hånd om de kommunale beboerne på en omsorgsfull måte!

Det må handles NÅ!


Mer fra: Debatt