Debatt

En pakke for flere grønne togreiser – i Norge og Europa

Det må bli enklere å velge grønne togreiser. Med fjerde jernbanepakke får myndighetene og aktørene i jernbanesektoren drahjelp til å legge til rette for det.

«I Norge har regjeringen de siste årene åpnet opp persontogmarkedet for konkurranse. Grepet er politisk omstridt, men vi mener det er positivt.», skriver 
Samferdselsminister Knut Arild Hareide.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi har vært vant til, i alle fall før pandemien rammet oss i mars i fjor, å kunne bestille fly- og ferjereiser på tvers av landegrenser på en enkel måte – i første rekke på nett, med pc og mobil. Ville det ikke vært fint med slike kundevennlige tjenester for reiseplanlegging og billettkjøp for togreiser i Europa også?

Svaret er selvsagt ja. For å få til dette – og for å få utvikle selve togtilbudet – mener jeg at EUs fjerde jernbanepakke er et godt virkemiddel. Det overordnede målet med pakken er å revitalisere jernbanen i Europa og gjøre den mer konkurransedyktig overfor andre transportformer. EU og deres medlemsstater har allerede satt seg ambisiøse mål for jernbanen, og den fjerde jernbanepakken er grunnsteinen for denne satsingen. Dette markeres ved at 2021 er utpekt som jernbanens år i Europa.

En modernisering av jernbanen er høyst nødvendig, i og med at de internasjonale togforbindelsene i Europa ikke har hatt den samme utviklingen som luftfarten og veitransporten. Jernbane har derfor gjort det dårlig i konkurranse med disse to transportformene.

I Norge har regjeringen de siste årene åpnet opp persontogmarkedet for konkurranse. Grepet er politisk omstridt, men vi mener det er positivt. De reisende får et like godt eller bedre togtilbud enn før, samtidig som staten betaler vesentlig mindre for å kjøpe togtjenester av togselskapene. Vi legger også til rette for bedre togforbindelser til utlandet.

Jeg har registrert at enkelte mener det er vanskeligere å kjøpe billett i dag enn da det kun var NSB som kjørte her til lands, og at EUs fjerde jernbanepakke ikke vil gjøre dette noe bedre. Jeg vil derfor ile til å understreke at det er fullt mulig å kjøpe billetter til togreiser i hele landet i Entur-appen eller på Entur.no. Det gjelder selvsagt også for turer der den reisende må bytte togselskap i løpet av en reise. Skal du fra Kristiansand til Askim, tar du Go-Aheads tog til Oslo og fortsetter med Vy til Askim. Men du kjøper likevel bare én billett for hele reisen hos Entur. For det skal være minst like enkelt som før å kjøpe togbillett.

Vi registrerer også et visst savn etter den tida da det gikk an å kjøpe billetter til utenlandsreiser på NSBs jernbanestasjoner. Men heller ikke dette er et problem i dag. Entur er igjen riktig adressat, som kan bistå med billettkjøp til togreiser i hele Europa. Vi må innrømme at de digitale løsningene for reiseplanlegging og billettkjøp ikke er like godt utviklet for grensekryssende togreiser i Europa. Norge er derfor en iherdig pådriver i EU-samarbeidet for å få til en digital plattform der du både får reiseinformasjon og kan kjøpe billetter til alle togreiser i Europa fra telefonen eller PC-en din. Her kan fjerde jernbanepakke bidra til å sette fart på samarbeid og utvikling av gode, kundevennlige løsninger. Pakka innfører tekniske regler som legger til rette for bedre reiseinformasjon og muligheter for enklere billettkjøp i hele Europa. Om noen år kan vi forhåpentlig enkelt søke opp og velge mellom ulike togreisealternativ mellom Oslo og Paris – for deretter å betale og laste ned billett med få tastetrykk.

Det må bli enklere å velge grønne togreiser. Med fjerde jernbanepakke får myndighetene og aktørene i jernbanesektoren drahjelp til å legge til rette for det. Så får vi håpe at pandemien snart slipper taket, slik vi alle kan begynne å reise med tog igjen – både i Norge og utlandet.

Mer fra: Debatt