Debatt

«Vi kan ikke ha en samferdselsminister som ikke vil satse der folk bor»

Siden midten av 90-tallet har vi brukt ti-talls millioner kroner på planarbeid. Etter Knut Arild Hareides herjinger er alt vi sitter igjen med 2,7 kilometer vei, en bråte brutte løfter og tapte muligheter.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I skyggen av koronakrisen har samferdselsminister Knut Arild Hareide gjennomført det største togrøveriet i norsk historie. Det verste er at han er i ferd med å slippe unna med det. I løpet av det siste året har landets samferdselsminister med jevne mellomrom kommet med små drypp om hvor vanskelig og vondt dette med jernbane er.

Hoderystende har han rykket ut i pressen og bedt om forståelse og forlatelse for det han har på hjertet – at det å bygge jernbane på Østlandet er meget komplisert, på grensen til umulig. Ikke bare er det for dyrt, men det er i tillegg nærmest teknisk uløselig. Det er oppdaget både leire og hus i den planlagte togtraseen. Samtidig som han forsikrer oss om at det hele er svært trist, på grensen til uutholdelig, klipper han snoren på verdens dypeste og lengste undersjøiske tunnel – på Vestlandet.

Vestlandet er vinneren!

For noen dager siden ble det imidlertid tent et håp i byene langs det planlagte intercity-triangelet på Østlandet. Plutselig dukket Knut Arild Hareide opp på skjermen blid som ei sol. Endelig hadde han gode nyheter å bringe til torgs – han hadde funnet løsningen på hvordan å bygge jernbane billigere i Norge (ved å la noen andre gjøre det).

Dessverre ble håpet slukket like raskt som samferdselsministeren hadde tent det. Knut Arild Hareide hadde nemlig ikke til hensikt å realisere den lenge lovede jernbanen til byene i Intercity-triangelet. Nei, det ble dessverre fortsatt for dyrt, men «nykommeren» i InterCity sammenheng Ringeriksbanen derimot, ja den kunne han med ett garantere at skulle bli bygd.

I regjeringen gledet de seg alle som en, ikke minst statsministeren, som jublende kunne slå fast at veien til Bergen nå ble kortere. Tre dager senere klappet statsministeren i hendene igjen, da hun gledestrålende slo fast at Vestlandet var vinneren i Nasjonal transportplan. Igjen. I Fredrikstad er vi enige i at Ringeriksbanen er et godt tiltak. Det vi imidlertid ikke får til å henge på grep er dette med pris. Ifølge Bane NOR er Ringerikesbanen estimert til å koste 775 millioner per kilometer. Strekningen Råde – Fredrikstad, som ifølge Knut Arild Hareide altså er altfor dyr, er på sin side estimert til 800 millioner pr. kilometer.

I 2012 proklamerte Hareide at KrF var garantister for dobbeltspor i indre intercity-område. Sånn ble det altså ikke.

Parker bilen!

Regjeringen har i flere tiår instruert oss om at bilen må bort fra byene. «Parker bilen!» har vært mantraet fra regjeringskvartalet. På spørsmål om hvordan vi da skal løse transportutfordringen i Norges femte største byområde, har myndighetene forsikret oss om at bypakker og nytt kollektivknutepunkt er løsningen.

Kollektivtilbudet skulle bli så godt at bilen nærmest ville bli overflødig. Siden midten av 90-tallet har vi brukt titalls millioner kroner på planarbeid. Arealer er båndlagt og utvikling stått i stampe i påvente av at regjeringens kollektivknutepunkt og dobbeltsporet jernbane skulle løse floka. Etter Knut Arild Hareides herjinger er alt vi sitter igjen med 2.7 km vei, en bråte brutte løfter og tapte muligheter.

Når Hareide med et pennestrøk slakter mulighetene for bærekraftig byutvikling og uttaler til avisen at han skjønner at de som har gledet seg til å få ny jernbanestasjon blir litt skuffet, sitter vi målløse igjen. At samferdselsministeren ikke engang tar seg bryet med å forsikre oss om at alternative løsninger skal på plass, kan ikke oppfattes som annet enn arrogant.

Hvor mange mennesker som berøres av beslutningene hans virker ikke å interessere Knut Arild Hareide det minste. At togene til og fra Fredrikstad er fulle, at passasjerpotensialet er blant det største i landet, at Fredrikstad og Sarpsborg er landets 5. største byområde med 140.000 innbyggere, blåser han tydeligvis i.

I stedet snakker han varmt om framtidas transport – at vi om noen år sikkert får både selvkjørende busser og andre spennende løsninger som vil gjøre at tog blir skikkelig gammeldags. Det er dessverre verken veldig tillitvekkende eller særlig troverdig.

Glemte løfter og hodet i sanden

I 2012 proklamerte Hareide at KrF var garantister for dobbeltspor i indre intercity-område. Sånn ble det altså ikke. I løpet av de siste ti årene har regjeringen hans tatt fra oss flyplassen, amputert bypakken og trukket tilbake tilskuddet til å vedlikeholde farleden til havnen. Nå vil han også kutte jernbanen.

Norge skal halvere klimagassutslippene innen 2030. Nullvekstmålet innebærer at all vekst i persontrafikken i de store byene må skje ved bruk av kollektivtransport, sykkel og gange. Den muligheten tar Knut Arild Hareide fra oss i Norges femte største byområde. Befolkningsveksten i Fredrikstad og Sarpsborg er blant den kraftigste i landet. Takket være Knut Arild Hareide vil personbiltrafikken øke betydelig. Vi kan ikke ha en samferdselsminister som ikke vil satse der folk bor, som med et skuldertrekk torpederer god byutvikling og sier han forstår at folk er skuffet. Det er rett og slett ikke godt nok.


Mer fra: Debatt