Dagsavisen Ung

Kom igjen SV, Norge kan bedre enn å jage bort bedriftseiere!

Jeg tror ikke jeg er den eneste som satt kaffen i halsen da jeg hørte Kirsti Bergstøs første tale som partileder. En så aggressiv og polariserende retorikk som den Bergstø brukte var mildt sagt sjokkerende.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Bergstø sa blant annet: «Røkke ranet kysten og stakk av til Sveits. Han kan ryke og reise». Her viser SV at de fullstendig mangler forståelse for hvordan verdier blir skapt. Verdier skapes av bedriftseiere, som nettopp Røkke, når de investerer og utvikler bedriften sin. Dette blir det mange positive ringvirkninger av som blant annet levende lokalsamfunn over hele landet, inntekter til staten og mange tusen arbeidsplasser.

Vi må legge til rette for gunstige rammevilkår for små, mellomstore og store bedrifter slik at bedriftseierne kan reinvestere i bedriften for å utvikle den videre. En vinn-vinn situasjon spør du meg: flere kommer i jobb, bedriften tjener penger og statens inntekter øker.

Jeg tillater meg å sitere Margaret Thatcher: «The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.» For det er nettopp slik, det fungerer ikke å komme med dyre løfter man ikke har penger til. Verdier skapes ikke av seg selv, og verdier skapes i hvertfall ikke av «skattekameratene» på venstresiden.

Intensjonen i den politikken venstresiden fører i «kampen mot økte forskjeller» er helt sikkert god, men det er tross alt resultatene som teller. Og resultatene av venstresidens økonomiske politikk er at det blir mindre lønnsomt å investere i Norge, som dermed fører til at det skapes færre arbeidsplasser.

Hvis skattetrykket er på et så høyt nivå at bedrifter lar være å investere, så sier det seg selv at de også omsetter for mindre.

Det finnes ingen direkte sammenheng som tilsier at økt skatt=økte inntekter for staten. For hvis skattetrykket er på et så høyt nivå at bedrifter lar være å investere, så sier det seg selv at de også omsetter for mindre. Et enkelt regnestykke er at 50 prosent av 1 krone er ganske så mye mer enn 100 prosent av null. Med andre ord, har man for høye skatter, så blir det også mindre omsetning hos bedriftene og dermed mindre inntekter til staten.

Venstresidens svar på økte forskjeller er som vanlig økt skatt, men det er feil medisin. For tar man en titt på menneskene bak tallene, ser man at de største forskjellene i samfunnet er mellom de som står i jobb og de som står uten jobb. Hvis vi faktisk skal få ned forskjellene, må man også heie på jobbskaperne, ikke be dem ryke og reise til Sveits!

For kom igjen SV, Norge kan bedre enn å jage bort bedriftseiere!

Mer fra: Dagsavisen Ung