NRKs beklagelse

NRK-sketsjen der en mann får opp alternativet «jødesvin» i Scrabble har støtt mange.

Særlig i det jødiske miljøet har forsøket på humor vært vanskelig å akseptere. Etter ti dager med debatt og kritikk der NRK har hengt i tauene, kastet statskanalen i går inn håndkleet og beklaget «jødesvin»-sketsjen. Det var klokt å gjøre det.

Tidligere har NRKs underholdningsredaktør Charlo Halvorsen forsvart sketsjen med bakgrunn i at det er satire, men onsdag tok han selvkritikk. NRK sto likevel for innslaget på grunn av humorens intensjon. Fredag morgen gikk kanalen enda lenger. Det var toppsak på radioens morgennyheter da statskanalens sympatiske etikkredaktør Per Arne Kalbakk gikk ut og beklaget ordbruken. Ordet «jødesvin» var over streken.

Ydmykhet er alltid lurt å utvise. Spesielt når man er stor og mektig, som NRK. Og det er ikke alltid lurt å stå på sin prinsipelle rett til å drive satire. Særlig ikke når en liten og historisk sett svak og utsatt gruppe sier ifra om at de føler seg tråkket på. Ord er mektige våpen som må brukes med varsomhet. Vi må også forvente av vår ledende allmennkringkaster at den tar inn over seg konteksten med antijødiske holdninger og atferd på frammarsj i Europa. Humor og satire er ikke bare best når den slår oppover, den har berettigelse og etisk beskyttelse kun når den gjør det.

Det er likevel klokt av NRK å avvise at sketsjen var antisemittisk. Den var ureflektert og unødvendig, sleivete og umorsom, men den var ikke ment å ramme med forsett. Ubetenksomhet må ikke ses på og straffes som bevisst rasisme.

Selv om NRK er kledelig ydmyke og gjør isolert helt rett, minner debatten og konklusjonen til NRK oss om at ytringsfriheten er under et konformerende press. Før sommeren ble det debatt da New York Times’ internasjonale utgave fulgte den nasjonale og kuttet ut den politiske satiretegningen. Avgjørelsen ble tatt etter en tegning av Benjamin Netanyahu og Donald Trump ble beskyldt for antisemittisme. I Storbritannia har Nigel Farage truet en kjent komiker med politiforfølgelse. Det er viktig å stå opp for ytringsfriheten og retten til også å krenke, men også viktig å anerkjenne når et unnskyld er på sin plass.