Dagsavisen mener

Sleip som en laks

Grunnrenteskatt på havbruk kommer til å fungere helt fint. Støyen må bare legge seg først.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Onsdag går høringsfristen ut for regjeringens forslag om lakseskatt – tre dager etter at skatten ble innført 1. januar. Endelig vedtak i Stortinget vil skje senere i år. Det har kommet inn mer enn 180 høringssvar, fra lokale idrettslag og dyrevernere og en rekke kystkommuner og aktører i laksenæringen.

Mange uttaler seg negativt til regjeringens forslag om grunnrenteskatt for laksenæringen. Et stort flertall vil skrote eller endre forslaget.

Det burde være en smal sak for regjeringen å forankre skatten i egne parti før den ble rullet ut.

Det er forståelig at bransjeaktører og kommuner som berøres direkte av grunnrenteskatten, reagerer. Det betyr ikke at regjeringen har en dårlig sak.

Det er ingen tvil om at en lobbykampanje orkestrert av næringen selv har stått bak brorparten av kritikken og støyen som har preget reaksjonene. Det som kan se ut som et folkelig engasjement er langt på vei organisert motstand fra profesjonelle lobbyister.

Forrige gang forslaget om grunnrenteskatt på laks var oppe til debatt i det politiske Norge, lyktes bransjen med å slå det ned. Denne gangen står Ap- og Sp-regjeringen imot. Det tjener til regjeringens ære.

Samtidig er det flere ting ved forslaget som kan forbedres. Blant annet har Statistisk sentralbyrå (SSB) levert et høringssvar som understreker potensialet for forbedring.

SSB støtter forslaget, men foreslår å fjerne bunnfradraget som gjør at de minste aktørene slipper skatten. SSB vil heller redusere grunnrentesatsen noe om intensjonen er at mer av grunnrenten skal forbli i næringen. Byrået foreslår også forbedringer i normprisfastsettelsen og fordelingsnøkkelen til kommunene.

Vi står bak regjeringen når den innfører grunnrenteskatt for næringen. Vi stiller oss likevel noe kritisk til prosessen. Grunnrenteskatten er ikke nevnt i regjeringsplattformen og har blitt innført i høyt tempo, noe som gjør det mulig å skjønne at næringen opplever å bli overkjørt. Det er heller ikke heldig at høringsfristen går ut etter at skatten har trådt i kraft.

Det er også med undring vi merker oss at flere Ap- og Sp-partilag langs kysten har gått ut mot egen regjering. Det burde være en smal sak for regjeringen å forankre skatten i egne parti før den ble rullet ut.

Disse svakhetene til tross: Grunnrenteskatt på havbruk er nå etablert. Det er både nødvendig og riktig.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener