Debatt

Demokratiet på dypt vann

I saken om gruvedrift på havbunnen anklager regjeringen sivilsamfunnet for spredning av bevisst feilaktig og villedende informasjon. Det stemmer ikke.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Den 9. januar i år vedtok Stortinget å åpne for gruvedrift på havbunnen. Det skjedde på tross av tydelige advarsler fra en samlet miljøbevegelse, forskere og fiskerinæringen.

Åpningsvedtaket er fattet på et ikke-eksisterende vitenskapelig grunnlag, stikk i strid med føre-var-prinsippet, og gjør Norge til en av de mest aggressive forkjemperne for industrien internasjonalt. Dette har gjort alvorlig skade på Norges omdømme som havnasjon.

Vil regjeringen la sivilsamfunnets rett til å komme med saklig kritikk gå med i dragsuget?

Gruvedrift på havbunnen er svært kontroversielt internasjonalt. Mens Norge har tatt rollen som sjeflobbyist for industrien, ønsker 25 land et forbud, et moratorium eller en føre-var-pause mot gruvedrift i dyphavet. Ikke nok med det; Europaparlamentet uttrykte i vinter bekymring over Norges åpningsvedtak gjennom en egen resolusjon som ble vedtatt med støtte fra 84 prosent av stemmene i parlamentet.

Statsministeren ga følgende reaksjon til NTB på kritikken fra Europaparlamentet: «Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener det drives med desinformasjon rundt Norges åpning for gruvedrift på havbunnen», og videre: «Det er jo en del organisasjoner som ønsker å krisemaksimere denne saken for å få oppmerksomhet».

La det være helt klart: Det er ikke nødvendig å spre feilaktig informasjon om hva norske politikere har vedtatt.

Lignende syn er senere blitt gjentatt av både statsministeren på One Ocean Week og av utenriksministeren i møte med Europautvalget på Stortinget.

La det være helt klart: Det er ikke nødvendig å spre feilaktig informasjon om hva norske politikere har vedtatt. Lisensene som skal deles ut vil være utvinningslisenser. Stortinget må riktig nok godkjenne de første planene for drift og utvinning, men uten noen ny helhetlig regional konsekvensutredning i forkant. Det skulle vært på plass i åpningsprosessen.

Jo Moen Bredeveien: Høyre, ytre høyre og alle oss andre (+)

Faktisk vet vi så lite om gruvedrift på havbunnen at Miljødirektoratet mener det ikke er faglig eller rettslig grunnlag for å avgjøre spørsmålet om åpning. Å åpne på dette grunnlaget er dypt uansvarlig.

Framfor å stå for politikken sin, sprer Støre-regjeringen i stedet usikkerhet rundt hva regjeringen faktisk har åpnet for, og kommer med alvorlige anklager mot sivilsamfunnet.

Les også: Nå må Nordmarka bli nasjonalpark

Regjeringen anklager det brede sivilsamfunnet for spredning av bevisst feilaktig, villedende informasjon. Det stemmer ikke. Faktum er at sivilsamfunnet, i likhet med noen av våre fremste havforskere, Europaparlamentet og store selskaper som Volvo, Google og Samsung, ser industrien for det den er – et hårreisende sjansespill med livet i havet som innsats.

Norske politikere kaster miljøfaglige råd, naturens rettsvern og Norges internasjonale omdømme på sjøen, til fordel for luftslott fra industrien.

Det er sjokkerende at Norges fremste politikere mistenkeliggjør sivilsamfunnsorganisasjonene framfor å delta i en saklig debatt. Som en del av den internasjonale miljøbevegelsen, med samarbeidspartnere og kontorer over hele verden, har vi bred erfaring med nøkkelrollen som sivilsamfunnet spiller i demokratiet, og hvor skjør tilliten mellom sivilsamfunnet og myndighetene kan være.

Les også: Generasjon asfalt (+)

I saken om gruvedrift på havbunnen har vi sett norske politikere kaste miljøfaglige råd, naturens rettsvern og Norges internasjonale omdømme på sjøen, til fordel for luftslott fra industrien.

Nå ser det ut til at det tradisjonelt respektfulle forholdet mellom myndigheter og sivilsamfunnet er det neste som skal over ripa.

Les også: Oslo må tåle styrtregn bedre (+)
  • Innlegget er signert av: Andrew Kroglund, generalsekretær i Besteforeldrenes klimaaksjon, Kjetil Solbakken, generalsekretær i BirdLife Norge, Kathrine Sund-Henriksen, generalsekretær i Forum for utvikling og miljø (ForUM), Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, Frode Pleym, leder i Greenpeace, Gytis Blazevicius, leder i Natur og Ungdom, Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, Christian Steel, generalsekretær i Sabima, Elise Åsnes, leder i Spire, Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Norge.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt