Verden

EU med resolusjon mot Norges åpning av gruvedrift på havbunnen

EU-parlamentet har med stort flertall vedtatt resolusjonen som uttrykker sterk bekymring for at Norge har vedtatt å åpne for utvinning av havbunnsmineraler.

523 av parlamentets 751 representanter stemte for resolusjonen, mens 34 stemte imot.

– Parlamentet uttrykker sine bekymringer for det norske vedtaket om å åpne områder for aktiviteter på dyphavsbunnen, heter det i resolusjonen.

Kartlegging og leting

9. januar i år vedtok Stortinget å åpne for å undersøke om utvinning av havbunnsmineraler kan gjøres på en bærekraftig og forsvarlig måte.

I første omgang skal industrielle aktører kunne få tillatelser til å kartlegge og lete etter mineraler i et begrenset område, ifølge regjeringen.

Eventuelle planer om utvinning må imidlertid godkjennes av både departementet og Stortinget.

I resolusjonen går EU-parlamentet også inn for et internasjonalt moratorium, det vil si en midlertidig utsettelse, på all gruvedrift på havbunnen.

Prøvd å snu motstand

Regjeringen har den siste tiden drevet intens lobbyvirksomhet i Brussel for å snu motstanden mot havbunnsmineraler.

Blant annet har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sendt et brev til EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

I brevet, som er datert 26. januar i år, skriver Støre at «det er viktig å informere deg om bakgrunnen for og innholdet i Norges tilnærming til havbunnsmineraler for å unngå misforståelser».

Mer fra Dagsavisen