Debatt

Høyere bygg kan gjøre Oslo bedre

Vi må sikre ulike typer leiligheter for ulike typer mennesker.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Oslo trenger nye boliger. Disse må komme på rett sted, slik at de ikke øker biltrafikken, eller fortrenger parker, matjord eller marka. Da må vi tørre å se oppover.

Stadig flere har lyst å bo i den fine byen vår, og i år rundet Oslo 700.000 innbyggere. Flere mennesker betyr mer byliv og mer mangfold, men skaper også utfordringer: Vi trenger flere boliger. Hvor skal de bygges?

Noe av svaret kan ligge i høyere bygg. Plan og bygningsetatens (PBE) nye forslag til høyhusstrategi, som er på høring, peker ut 13 nye områder som er egnet for høyhus. Alle disse ligger i sentrum eller ved en T-banestasjon. Slik vil nye høyhus kunne underbygge grønn mobilitet, et stort gode for byen som helhet, men også de nye beboerne.

Alle som har bodd nærme en stasjon, vet hvor mye enklere livet blir av at man fort kan komme seg til jobb, studier eller fritidsaktiviteter med en behagelig og effektiv T-bane. Med ny høyhusstrategi vil flere kunne bo sentralt i byen, og langs ryggraden i kollektivsystemet vårt.

Sigird Heiberg. 
Refstad mottak. Leder av Oslo MDG Sigrid Heiberg vil gjennåpne Refstad Transittmottak . Der kan 350 flyktninger fra Moria få plass i løpet av kort tid, uttaler hun.

Det å bygge høyt kan imidlertid ikke bare handle om antall etasjer eller boenheter. Det må også handle om kvalitet: livskvalitet og bygningskvalitet. Da må vi som politikere og som innbyggere tørre å stille krav. MDG vil at nye bygninger både skal være flotte å se på, og at de skal gi tilbake til byen. Ikke minst gjelder dette for nye potensielle høyhus.

Førsteetasjene må forbeholdes utadrettet virksomhet, slik at de bidrar til et aktivt næringsliv i byen, og til liv og røre på gateplan. Vi må sikre ulike typer leiligheter for ulike typer mennesker. Sosial bærekraft må vektlegges, og uteområder skal ha både grønne og blå kvaliteter, slik at trærne kan vokse seg store og bekkene kan få renne fritt.

Når vi bygger for framtida, må vi tenke bærekraft i alle ledd. Derfor foreslår også den nye strategien at alle nye høyhus bør være med i det såkalte «FutureBuilt Zero»-programmet. Dette er et program som stiller strenge krav med tanke på både sosial og miljømessig bærekraft.

Det er helt vesentlig for å redusere fotavtrykkene til disse byggene, fordi høyere hus trenger mer stål og betong i konstruksjonen. For oss i MDG er det viktig at man finner en balanse her, mellom å bygge passelig høyt, og bruke mer bærekraftige materialer og byggemetoder, slik flere signalbygg i Norge har gjort de siste årene.

Når vi skal finne løsninger på det enorme presset på Oslos boligmarked, må vi se på helheten. Uten denne, vil utbygging gi voksende bilkøer og tap av grøntområder, natur og jorder både i Oslo og langt utenfor bygrensa. Ved å undersøke hvordan vi kan bygge høyere i Oslo, forsøker vi å hindre at byen eser utover, blir bilavhengig, og spiser opp skog og matjord som vi trenger for å dyrke mat i en usikker verden.

Ved å fortette smart rundt kollektivknutepunkter kan vi utnytte den infrastrukturen vi allerede har i så stor grad som mulig. Vi må slutte å gjøre fortidens feil om og om igjen: å bygge dyre motorveier som skaper mer trafikk, støy og forurensning.

Økt tetthet i en by er ikke nødvendigvis noe som oppleves som negativt av beboerne i seg selv. For eksempel har deilige København omtrent dobbelt så høy befolkningstetthet som Oslo. Byer som Vancouver, Wien og Sydney er både kompakte og høye, men blir likevel trukket fram som verdens beste byer. Flere mennesker gir økt mangfold og byliv som er en nøkkelkvalitet i byene, og selve grunnen til at mange velger å bo i nettopp by.

MDG setter varige spor i Oslo. Vi strammer inn på småhusplanen for å bevare karakteren og det grønne i byens småhusområder, vi endrer høyhusstrategien slik at vi kan bygge helhetlig og smart, og vi strammer kraftig inn på parkeringsnormen i nye prosjekter for å gjøre byen mindre bilavhengig. Summen av dette er at vi steg for steg skaper en grønnere, morsommere og friskere by.

Vi er overbevist om at en revisjon av høyhusplanen vil kunne gjøre Oslo til en bedre by å bo i. Nå skal forslaget først på høring, innspill sankes og strategien bearbeides. Når dette er gjort håper vi at vi kan få enda flere gode boliger og grønne byrom til glede for alle i byen vår.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt