Debatt

Dette holder ikke, Jonas

Jeg er blant de mange som ønsker en ny regjering. Men før jeg avgir min stemme, vil jeg ha klare svar.

En rødgrønn regjering må innebære en helt ny kurs for landet vårt, skriver innleggsforfatter. På bildet: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre under debatt i TV2s valgstudio.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi står foran det viktigste valget på mange år, og alt tyder på at det går mot et regjeringsskifte. Men hvilken forskjell blir det egentlig med en rødgrønn regjering? De viktigste sakene for folk flest er klima og sosiale ulikheter.

Endringene må komme raskt.

Sommeren 2021 har vært dramatisk rundt om i verden. Det har rast og raser fortsatt store skogbranner, det har vært omfattende flomkatastrofer og samtidig lange perioder med rekordvarme og tørke andre steder. Vi har vært vitne til at områder er blitt lagt øde og at byer er blitt totalt nedbrent.

Mange klarer ikke å ta det innover seg, det blir rett og slett for opprivende.

Samtidig har vi fått den nye rapporten fra FNs klimapanel, og den levner ingen tvil om i hvilken retning det bærer. Det går mot kanten av stupet hvis vi ikke snarest mulig gjør høyst nødvendige og varige endringer. Advarslene er kommet fra forskerne i lang tid, men nå går det ikke an å vente lenger. Vi må handle umiddelbart for å unngå de virkelig store katastrofene om noen få år.

De rødgrønne partiene sier de har forstått dette og at det vil komme merkbare endringer så snart de overtar styringen av landet. De løftene tar jeg med en god klype salt, spesielt med tanke på hva Senterpartiet står for i praksis, men også Arbeiderpartiet.

De vil fortsatt ikke sette på bremsene for leting etter olje og gass på norsk sokkel, og de lover på toppen av det hele at det fortsatt skal være rimelige priser på bensin og diesel i det som blir omtalt som distriktene. Det er nesten ikke til å fatte.

Er det ikke mye bedre å sørge for en snarlig utbygging av ladestasjoner i hele landet?

Vi er inne i en pandemi som har lært oss mye om betydningen av raske og effektive tiltak. Ikke minst i Norge. Tiltakene har ikke vært like populære hele tiden, men de fleste av oss har forstått at de er helt nødvendige for å unngå at mange blir smittet og alvorlig syke. På samme måte vil vi forstå at det er nødvendig med omfattende og varige endringer for å berge både klimaet og kloden vår som sådan.

Det er ikke lenger nok med velmente oppfordringer eller milde henstillinger, vi må få det i klartekst med tydelige beskjeder om hva vi risikerer dersom vi ikke følger det som blir bestemt. Det gjelder både privat næringsliv, offentlig virksomhet og hver og en av oss som enkeltpersoner.

Høyre og Fremskrittspartiet skryter ofte av hvor mye de har klart å redusere skatter og avgifter med siden de kom til makten for snart åtte år siden. Det blir operert med ulike tall, men rundt 40 milliarder kroner er det i alle fall snakk om.

Disse skattelettene er det de aller rikeste i landet som har hatt størst glede av, og de sosiale forskjellene har økt merkbart. Det kan vi lese om daglig i ulike medier. De rødgrønne partiene lover at denne utviklingen skal snus så fort de kommer tilbake til regjeringskontorene.

Men hvor merkbare blir endringene?

Arbeiderpartiet sier de vil endre skatteopplegget slik at det blir en økning på totalt 7 milliarder kroner, mest for de rikeste. Det er vel og bra, men hvor mye betyr det i praksis – når vi ser på hva som er skjedd siden høsten 2013?

Dette holder ikke, Jonas Gahr Støre, spesielt ikke med tanke på alle utfordringene vi står overfor i årene som kommer. De rikeste må finne seg i å bidra med langt mer til fellesskapet enn de gjør i dag, mens de med dårligst råd må få lettelser som merkes.

Så enkelt bør det være i et land som lovpriser små sosiale forskjeller, samhold og solidaritet.

For en regjering med Arbeiderpartiet i spissen kan det i alle fall ikke være noen tvil om hva man må gjøre. Truer noen med å flytte ut på grunn av økte skatter, må de bare ønskes god tur. Som regel er det tomme trusler fordi det knapt finnes noe bedre land å bo i enn Norge, heller ikke for de rikeste.

Jeg er blant de mange som ønsker en ny regjering og håper på rødgrønn valgseier 13. september. Men før jeg avgir min stemme, vil jeg ha klare svar fra Arbeiderpartiet og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre. Gjerne fra de andre partiene også.

En rødgrønn regjering må innebære en helt ny kurs for landet vårt, en kurs som sikkert vil svi for noen, men som er bra for vanlige folk. Det er dem Arbeiderpartiet er til for.

Mer fra: Debatt