Debatt

Det er kvinnene som holdes hjemme

Du står fritt til å holde barna hjemme utover fødselspermisjonen, men det er ikke statens oppgave å premiere det.

Det er kvinnene som holdes hjemme fra arbeidsliv og dermed fratas gode lønns- og pensjonsvilkår, frihet og selvstendighet, skriver Kamzy Gunaratnam og Mari Morken.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I Dagsavisen 21. august skriver småbarnsmamma Regine Amdam Haddal om sitt behov for kontantstøtte. Amdam Haddals poeng om en myk start inn i barnehagen og trygg tilvenning er ting vi tar på alvor.

Derfor har for det Arbeiderpartiledede byrådet i Oslo blant annet innført «Oslostandard for tilvenning». En trygg og god barnehagestart er viktig.

Det betyr likevel ikke at vi ikke mener at kontantstøtten er svært problematisk.

Det er en rekke grunner til at vi i Arbeiderpartiet er mot kontantstøtten. Kontantstøtten er fryktelig dyr og den fungerer dårlig fordi den hemmer integrering. Kontantstøtten holder barn hjemme fra barnehagen som er en en unik leke- og læringsarena for barn.

I barnehagen utvikler barn vennskap og de kan leke med jevnaldrende med støtte fra dyktige pedagoger og ansatte. I tillegg viser forskning at tidlig barnehagestart er positivt for barns utvikling av logiske ferdigheter.

Barnehage gjør det mulig for flere foreldre å kombinere det å få barn med å stå i jobb for å sikre inntekt og selvstendighet – dette gjelder særlig kvinner.

Det er ikke slik at kontantstøtten blir brukt av «en av foreldrene».

Kontantstøtte blir hovedsakelig brukt av kvinner. Det er kvinnene som holdes hjemme fra arbeidsliv og dermed fratas gode lønns- og pensjonsvilkår, frihet og selvstendighet.

For barn av minoritetsspråklige er barnehage viktig for å lære seg godt norsk. Noe som er spesielt viktig til skolestart. Vi mener derfor at vi som samfunn må slutte å bruke 50 milliarder kroner på å betale folk for å være hjemme, når vi i stedet kunne brukt de pengene på gode barnehager for alle barn.

Vi må fortsette å bygge barnehager flere steder i Norge, og vi må fortsette å utdanne og ansette dyktige fagpersoner. Og la oss bare presisere en ting: selv om Arbeiderpartiet ønsker å fjerne kontantstøtten, ønsker vi å innføre en ventestøtte.

For vi vet at det mangler barnehageplasser flere steder i landet.

Debatten om kontantstøtten er uheldig. Vi mener at debatten om kontantstøtte hemmer en langt viktigere debatt – nemlig hvordan vi kan skape trygge og gode barnehager for alle barn. Det finnes mye forskning og kunnskap på hvordan barnehagen kan bli enda bedre for de yngste barna.

La oss heller diskutere hvordan barnehagen kan bli så god som mulig for alle landets 1- og 2-åringer.

Du står fritt til å holde barna hjemme utover fødselspermisjonen, men det er ikke statens oppgave å premiere det. Staten bør heller bruke de pengene på å sikre små barn en god start i barnehagen og på å skape gode barnehager for alle barn. Din frihet slutter der «min» begynner.

Mer fra: Debatt