Politikk

SV: – Hvor mye må barnefamiliene betale for en barnehageplass, Erna?

Maksprisen på en barnehageplass har økt under Erna Solbergs regjering. Hvor mye må barnefamiliene betale om Erna fortsetter som statsminister, spør SV.

I 2013, da Erna Solberg overtok som statsminister, lå maksprisen på en barnehageplass på 2330 kroner i måneden. I 2021 har maksprisen steget til 3230 kroner.

– Så vår utfordring til Høyre er: Vil dere fortsette å øke maksprisen på barnehage om det blir en ny periode med de blå? Hvor mye må barnefamiliene betale om Erna fortsetter som statsminister? spør SVs nestleder Kirsti Bergstø.

Øker for mye

I sin tid sto ideen om makspris på barnehageplasser sentralt i det store barnehageforliket mellom SV og FrP. Nå mener SV at maksprisen øker for mye. Om maksprisen fortsetter å øke i dette tempoet, kan barnefamiliene ende opp med å betale nærmere 40.000 i året for en barnehageplass, frykter SV.

– Maksprisen på en barnehageplass har økt under Erna Solbergs regjering. For hver gang Høyre har økt prisen på barnehage i sine budsjetter har vi foreslått reduksjon, sier Bergstø til Dagsavisen, og lurer på om Høyre har noe tak på hvor mye prisen kan øke.

Man gir med den ene handa og tar med den andre.

—  Kirsti Bergstø, nestleder i SV

– Mange barnefamilier har trang økonomi. Ser man barnefamilien under ett, har hele økningen i barnetrygd gått til å dekke økte barnehageutgifter. Man gir med den ene hånda og tar med den andre, mener hun.

– Det er grunnleggende usosialt å øke utgiftene til barnefamiliene, sier Bergstø, som sier at det SV på sikt ønsker, er gratis barnehage.

I den kommende perioden ønsker de å jobbe for gratis SFO (kalt AKS i Oslo), og for å redusere foreldrebetalingen i barnehagene. De vil også inkludere kostpenger i maksprisen.

Feil vei å gå

SV mener også at regjeringens innføring av gradering av prisen for barnehageplasser er feil vei å gå. Regjeringen har gjort barnehagen billigere for familier med en samlet inntekt under 583.650 kroner. De har også gitt 2-5-åringer i husholdninger med lav inntekt rett til 20 timers gratis kjernetid i uka.

– For det første er dette et skjemavelde uten like. Slik behovsprøving mener vi fører til fattigdomsfeller. Velferden innrettes mot «de fattige trengende», i stedet for at det blir en universell ordning. Det skal ofte ikke mer til enn at man går litt opp i lønn eller får en høyere stillingsprosent, så mister man den økonomiske støtten, sier Bergstø.

– Det vi trenger, er en makspris, en forutsigbar pris, som ikke øker hvert år.

Mathilde Tybring-Gjedde nevner at Høyre allerede har fått på plass rekordmange studentboliger, innført 11 måneder med studiestøtte og økt støtten utover pris- og lønnsveksten. – Vi har prioritert studentene år etter år i motsetning til hva SV gjorde forrige gang de var i regjering, hevder hun overfor FriFagbevegelse.

– Målrettet satsing

Høyres barnehagepolitiske talsperson Mathilde Tybring-Gjedde mener norske barnefamilier ikke har noe å frykte med en fortsatt borgerlig regjering.

– Det norske barnefamilier kan vente seg om vi fortsetter i regjering, er at vi fortsetter å gi familier med lavere inntekter gratis kjernetid i barnehagen. Vi har økt maksprisen noe, men det er for familier med over 600.000 kroner i inntekt, fordi vi ønsker å prioritere gratis kjernetid for de med lavere inntekt, og for å skjerpe pedagognorm og bemanningsnorm, slik at vi får flere barnehagelærere, sier Tybring-Gjedde.

– 56.000 barn i Norge har rett på gratis kjernetid med denne regjeringen. Vi har drevet en målrettet satsing på familier med dårlig råd, det er et stort løft, og det er omfordelende politikk i praksis, sier Tybring-Gjedde til Dagsavisen, og understreker samtidig at det ikke står noen steder i Høyres partiprogram at det er et mål å øke maksprisen.

– Men vi prioriterer det å skjerpe pedagog- og bemanningsnorm, og å løfte familier med lave inntekter ved å gi dem billigere eller gratis SFO og barnehageplasser. SV kan godt mene at i årene framover det riktig å bruke milliarder på gratis SFO og skolemat til familier med over en million i inntekt. Jeg mener vi heller bør prioritere de som trenger det mest, sier hun.

– SV vil spre pengene tynt utover, vi jobber med målrettede ordninger som vi ser faktisk virker. Det er rekordmange som går i barnehage, og rekordmange som har bedt om gratis kjernetid. Vi har dessuten effektivisert det å søke om gratis kjernetid, så det har blitt mye mindre byråkratisk de siste årene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: