Økonomi

Fullbookede skjenkekurs: − Er det kontroll, får vi prikker

Serveringsbransjen mener kommunen bør tilrettelegge «Ansvarlig vertskap»-kursene bedre. Kommunen mener de har et godt tilbud som serveres bransjen på et sølvfat.

− Det er viktig med opplæring i ansvarlig skjenking av gjester på restauranter og utesteder. Kursene som tilbys i dette er bra og lærerike, og de skaper trygghet for både servitører og gjester. Men jeg mener kursene kunne vært løst bedre, sier Sigurdur Runar Ragnarsson, daglig leder for Matboden K8, til Rogalands Avis.

Ragnarsson har, blant annet, bakgrunn som daglig leder av Spiseriet i Stavanger Konserthus, men nå skal han straks åpne restaurant i det nye høyhuset i sentrum − Knud Holms gate 8, altså K8. Og ny restaurant medfører flere nye ansatte som må gjennom «Ansvarlig vertskap»-kursene til kommunen.

I Stavanger kommune er det slik at disse skjenkekursene krever fysisk oppmøte, mens i andre kommuner, eksempelvis Oslo, godtas Helsedirektoratets digitale kurs.

− Kursene til Stavanger kommune arrangeres én gang i måneden og har rundt 50 plasser per kurs. Nå når jeg og andre serveringssteder skal ha mange ansatte på disse kursene, blir de fort fylt opp. Dermed kan det ta flere måneder å få alle ansatte kurset, sier Ragnarsson.

Julebordsesongen nærmer seg, og restaurantene venter storinnrykk

Risikerer prikker i julebordsesongen

Det er et krav om at alle som skal servere alkohol til gjester på en restaurant eller et utsted ta «Ansvarlig vertskap»-kurset.

− Hittil har ikke skjenkekontrollen sett så mye på om ansatte har kurset, men det er varslet flere kontroller av dette utover høsten, sier Ragnarsson.

Julebordsesongen er like rundt hjørnet. Ragnarsson forteller at alle kursene er fullbooket de kommende månedene, og at kommunen har bedt ham ta kontakt igjen i desember for å få plass til sine ansatte. Det blir for sent for restauranteieren.

− Jeg er usikker på hva jeg skal gjøre nå, men kommer nok til å be alle ansatte ta det digitale kurset, selv om det ikke blir godkjent ved skjenkekontroll, og lære dem opp så godt jeg kan internt. Dersom skjenkekontrollen kommer og sjekker kursdeltakelse, får vi prikker, sier han.

Les også: Det ble høy temperatur da utelivet møtte kommunen om skjenkekontrollene

− Lettere med digitale kurs

Videre mener Ragnarsson at de fysiske skjenkekursene til kommunen generelt er organisert på en måte som er vanskelig for serveringsbransjen:

− Vi har flere ansatte som studerer eller jobber andre steder ved siden av, i tillegg til at vi har en del sesongarbeidere. For dem hadde det vært mye lettere om de kunne tatt kurset digitalt når det passer med timeplanen deres. Det er heller ikke alle som snakker norsk, mens de fleste av kommunens kurs er på norsk. De digitale kursene, derimot, kan tas på norsk og engelsk.

Når det er sagt, erkjenner Ragnarsson at det er noen fordeler med fysiske kurs sammenlignet med digitale, for eksempel når det kommer til det å få gode diskusjoner om ulike problemstillinger servitørene kan møte, samt muligheten for å stille spørsmål. Men alt i alt mener han at det er flere fordeler med de digitale kursene.

Les også: Sliter med å få tak i nok kokker: − Nesten ingen søkere

Kommunen: − Gode kurs serveres på et sølvfat

Anita Wirak er juridisk sjef i Stavanger kommune. Hun forklarer at det per i dag er slik at de politisk bestemte skjenkeretningslinjene deres krever at «Ansvarlig vertskap»-kursene tas fysisk.

− Vi oppfatter det slik vi tilbyr gode skjenkekurs og at deltakerne er fornøyde med disse. De fysiske kursene er noe annet enn de digitale. På våre kurs får deltakerne innføring i nasjonale og lokale skjenkeregler, politiet deltar og forteller om sine erfaringer, og i tillegg er det innlegg fra helse og skjenkekontroll, sier Wirak til RA.

− Alt i alt får de som tar kurset en pakke som gjør dem godt rustet til å skjenke gjester, fortsetter hun.

Skjenkekursene avsluttes med en prøve for å sjekke at deltakerne har fått med seg det som har vært gjennomgått, og de aller fleste består, ifølge kommunen.

På spørsmål om kapasitet og fulle kurs, svarer Wirak at de tilbyr kurs én gang i måneden basert på normal etterspørsel. Vanligvis er det ikke lange ventelister, ifølge henne.

− Noen ganger, som nå, hoper det seg litt opp. Da utvider vi kurslokalet, slik at vi kan ta imot flere deltakere. Kurs på engelsk har vi i snitt et par ganger i året, også basert på normal etterspørsel, sier Wirak.

− Jeg mener at vi i kommunen er på tilbudssiden og serverer bransjen gode kurs på et sølvfat, understreker den juridiske sjefen.

Anita Wirak er juridisk sjef i Stavanger kommune

Les også: Lokal stiftelse vil snu kokke-mangel

− Bør bli smidigere

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland, framholder at det er viktig at ansatte som skal servere alkohol, blir godt kurset og kan skjenkereglene. Det bidrar til seriøsitet i bransjen, ifølge henne.

− Det er likevel mulig å gjøre grep i Stavanger som gjør det smidigere for bransjen å ta disse kursene. I dag er det ventelister på kursene, kursene tar lang tid, de er lagt til ukurante tidspunkt og kursene koster mer penger enn i de andre norske storbyene, sier Grindland til RA.

− Vi trenger at kommune og politikere gjør det så lett og ubyråkratisk som mulig å drive restaurant og utested, samtidig som alle lover og regler ivaretas. Akkurat det får de til i andre norske byer, og jeg forventer at dette er noe den nye politiske ledelsen i Stavanger også tar tak i, sier Grindland videre.

Hun påpeker at digitale vertskapskurs fungerer godt i andre byer. I Oslo har de kun digitale kurs, mens de i Trondheim har en hybrid av digitale kurs pluss et kort kurs tilpasset lokale forhold. Her må vi kunne lære noe i Stavanger, mener NHO-direktøren.

Regiondirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland, er glad for at regjeringen har lagt fram en gjenåpningsplan. – Det er befriende å snakke om en gjenåpningsplan, men vi i NHO er fortsatt håpefulle hva gjelder framdriften, sier hun.

Ny ordfører: − Vil utvikle digitale kurs

Påtroppende ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) i Stavanger er godt kjent med frustrasjonen til serveringsbransjen om organiseringen av skjenkekursene i kommunen.

− Høyre er svært opptatt av å tilby næringslivet forutsigbare rammebetingelser, og dette har bedriftene stort behov for. Dessverre opplever de ikke denne forutsigbarheten per i dag. Det vil vi imøtekomme. Da er løsningen mer digitale verktøy og at søknadsprosesser forenkles, sier Knutsen Hegdal til RA.

− Stavanger kommune har i dag tilbud om fysiske kurs. Serveringsbransjen har gitt tilbakemelding om at kursene er tungvinte, tidkrevende og dyre. Den nasjonale, digitale modulen finnes allerede, og Stavanger Høyre vil med utgangspunkt i denne utvikle en lokale modul og en modell for enkel og forutsigbar gjennomføring. Da vil næringslivet få større fleksibilitet og lettere tilgang til opplæring, sier Knutsen Hegdal.

Hun legger til at dette var en sak Høyre hadde oppe i kommunalutvalget i juni, da de fremmet dette forslaget sammen med Frp, men dessverre fikk det ikke støtte fra de andre partiene.

− Vi som jobber i kommunens administrasjon forholder oss til det politikerne bestemmer til enhver tid. Dagens skjenkeretningslinjer varer ut september 2024. Fram til da skal vi ha en gjennomgang, noe som kan gi et annet utfall enn ordningen vi har i dag. Hvorvidt vi går over til digitale skjenkekurs eller ei får bli en del av framtidens diskusjon, sier juridisk sjef Wirak i Stavanger kommune avslutningsvis.

Stavanger Høyres gruppeleder Sissel Knutsen Hegdal skal tale under Høyres landsmøte i helgen.

Les også: Var kokk på Michelin-restaurant − nå finner du ham på et lager i Sandnes


Nyeste fra Dagsavisen.no: