Nyheter

Rekordetterspørsel, men få arbeidsledige kokker

«Restaurantbyen» Stavanger sliter med å få tak i kokker. Daglig leder tror mange kokker dro offshore under pandemien, og ikke vil jobbe til lands igjen.

− Vi har hatt stilling ute i ett års tid via Nav, og så har vi hatt to omganger med utlyst stilling på sosiale medier og i diverse Facebook-grupper. Totalt kan jeg nesten telle antallet CV-er fra kokker i Norge som har kommer inn på én hånd, sier daglig leder Alexandra Larsson hos restauranten Gaffel & Karaffel til Rogalands Avis.

De har fått noen henvendelser fra kokker i utlandet, men de må ha fulltidskontrakt på forhånd, altså før restauranten får treffe og teste dem, for at de skal få arbeidsvisum. Og selv om de ordner dem ønsket kontrakt, har Gaffel & Karaffel ingen garanti for at de utenlandske kokkene kommer til dem eller går til noen andre.

− Heldigvis har vi allerede gode folk på jobb, og legger et godt år bak oss inntjeningsmessig. Det blir likevel mye jobbing på de som allerede er ansatt på restauranten, og helst vil vi øke bemanningen, fortsetter hun.

Full rulle for kokkene på kjøkkenet til restauranten Gaffel & Karaffel.

Rekordmåned med kokke-utlysninger

Nav Rogaland melder at det per januar 2023 er utlyst 127 kokke-stillinger. I hele 2022 var det 673 utlyste stillinger der arbeidsgiver trengte å ansette kokker. Sammenlignet med januar 2022, som var en rekordmåned i utlyste stillinger, var det utlyst 53 flere stillinger i januar 2023. Det er imidlertid få arbeidsledige kokker per januar 2023.

− Hotell- og restaurantbransjen var én av næringsgruppene som hadde flest arbeidsledige under pandemien, noe som var en følge av svært strenge restriksjoner. Etter pandemien har det vært meget stor etterspørsel etter, blant annet, kokker i denne bransjen, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i Nav Rogaland, til RA.

− Et stort antall kokker var i store deler av perioden mars 2020 til februar 2022 langvarig arbeidsledige. En del kokker sluttet etter hvert i yrket og fant seg andre jobber, samtidig som flere utenlandske kokker ikke vendte tilbake når arbeidsmarkedet ble bedre, ettersom de fikk arbeid i hjemlandet, fortsetter hun.

Kokkemangel var også en utfordring for mange aktører i bransjen før pandemien, men ikke i like stor grad som nå, ifølge Haftorsen.

− Trenger flere tusen nye ansatte

NHO Rogaland kjenner til at det så å si er ingen arbeidsledige kokker i Stavanger og omegn:

− Kokkefag er én av flere yrkesretninger det kan være lurt å velge. Det er et stort behov for faglærte nå for tiden, og det er tjenestenæringene reiseliv og servering, som er den store vekstvinneren i framtiden. Derfor er det store muligheter for en god og spennende jobb for alle som velger denne retningen, sier regiondirektør Tone Grindland til RA, og utdyper:

− Mat- og måltidsbransjen kommer til å trenge flere tusen dyktige ansatte i tiden framover. De som velger restaurant- og matfag er sikret jobb i en kreativ og sosial bransje der de opparbeider seg mange ulike ferdigheter, som også kan brukes i andre bransjer. De som går inn i denne bransjen nå, får være med på oppturen etter pandemien.

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland.

Flere vil bli kokk − måtte opprette ekstra klasse

Elisabeth Håland, avdelingsleder for restaurant – og matfag på Jåttå videregående skole, kan fortelle utdanningsretningen har hatt en fin økning hos dem de siste årene.

− Søkertallene de to siste årene har steget, slik at vi har opprettet en ekstra klasse for de som går første året. Det betyr en økning på 25 prosent i søkertall fra 2020. Vi operere også med ventelister i starten, så det er ingen tvil om at dette har blitt et mer populært valg enn tidligere, sier Håland til RA.

Elisabeth Håland, avdelingsleder for restaurant - og matfag på Jåttå videregående skole.

− Kokker er vel blitt «rockestjerner»

Avdelingslederen tror statusen til kokkeyrket har mye å si for den positive utviklingen:

− Stadig flere ser verdien og gleden av å kunne innta et godt måltid. Kullene som kommer fra ungdomsskolene, har vært noe høyere de siste årene. Vi har drevet med systematisk rekruttering inn mot ungdomsskoler og er synlige på ulike utdanningsmesser, sier Håland.

− Det har også skjedd en generell utvikling i at flere enn før velger yrkesfag og ser den verdien det er å ha et fag- eller svennebrev. Det er større status nå å jobbe innen matyrkene, da flere og flere ser verdien og det positive som er å lage og få servert god mat, legger hun til.

Grindland i NHO Rogaland er enig i at statusen til matfaget har økt voldsomt de siste årene, og hun håper det kan være med og inspirere flere til å velge kokkeyrket.

− Vi har jo lokale kokker som Filip August Bendi som tok sølv i Bocuse d’Or, og andre lokale matformidlere som viser seg og faget fram på TV. Kokkene er vel blitt litt «rockestjerner» i det siste, sier regiondirektøren.

Kan få jobb med én gang

Daglig leder Larsson på Gaffel & Karaffel forteller at under pandemien og nedstengingen begynte en del kokker å jobbe offshore, og at de landfaste restauranten sliter med å få dem tilbake, siden lønningene ute til sjøs er bedre.

− De som utdanner seg som kokk nå, vil nok få jobb med én gang de er ferdige på skolen. Restaurantbransjen har et «gammelt rykte» om at den har dårlige vilkår og lønninger for kokker og servitører, men slik er det ikke lenger. Det håper vi den nye generasjonen vil oppdage, sier hun avslutningsvis.

Nyeste fra Dagsavisen.no: