Nyheter

Lokal stiftelse vil snu faglært-mangel i hele landet

Ellen & Axel Lunds Stiftelse åpner for søknader som har opplæring og kompetanseutvikling som en sentral del av prosjekt det søkes om midler til. Dette gjør stiftelsen som følge av flere års mangel på faglærte i restaurant- og reiselivsbransjen.

− Statusen til yrkesfag opp. Det er mangel på faglærte over hele landet, ikke bare i Rogaland. Nå ønsker mange å dra på ferie og kose seg med god mat, og da trenger vi flere dyktige folk til å jobbe hos aktørene som tilbyr dette, sier Arne Ø. Joakimsen, nestleder i Ellen & Axel Lunds Stiftelse, til Rogalands Avis.

− Vi håper at denne søknadsprosessen skal få ned mangelen på faglærte, samt gjøre det mer attraktivt å jobbe innen servering, hotell og reiseliv. Jeg ser selv som restauranteier at det er mangel på kokker, servitører, vinkelnere og hovmestere, fortsetter Joakimsen, som eier Villa 22, NB Sørensen og Bevaremegvel, for å nevne noen.

Nylig skrev RA om mangelen på kokker i regionen vår. Ifølge Nav Rogaland er det rekordmange som søker etter kokker, men så å si ingen arbeidsledige «matkunstnere». Daglig leder i restauranten Gaffel & Karaffel i Stavanger kunne fortelle at de har hatt kokke-stillinger ute i over ett år, men kun fått en håndfull søknader, og NHO Rogaland framholder at mat- og måltidsbransjen kommer til å trenge flere tusen dyktige ansatte i tiden framover.

Nå tar styret i Ellen & Axel Lunds Stiftelse et grep de håper kan bidra til å få bukt med mangelen på faglærte i restaurant- og reiselivsbransjen. Stiftelsen ønsker nemlig å motta søknader der opplæring og kompetanseutvikling er en sentral del av prosjekt det søkes om midler til. Det åpnes opp for søkere fra hele landet, men søkerne må være en del av reiselivsnæringen − enten fra akademia, næringsaktører eller fagopplæring. Stiftelsen foretrekker prosjekter som inkluderer samarbeid og finansiering mellom flere parter.

Tidligere i år vant det norske kokkelandslaget sølv i kokkekonkurransen  Bocuse d'Or. Filip August Bendi fra Sandnes er ett av lagmedlemmene (nummer to fra høyre). Til tross for at Rogaland har fostret mange dyktige kokker, sliter restaurantene med å rekruttere nok faglærte i restaurant- og reiselivsbransjen.

Oppfordrer til å gå i lære flere ulike steder

Nestleder Joakimsen sier at søknadsprosessen som nå settes i gang er ganske ny og fersk også for styret i stiftelsen, så det er vanskelig for dem å si noe om hvilke prosjekter de konkret ser for seg. Dette må de derfor vurdere ut fra søknadene som kommer inn.

− Søkerne må ha et organisasjonsnummer, vi gir ikke midler til enkeltpersoner. De som får støtte kan, for eksempel, være bedrifter som ønsker å ta inn flere lærlinger enn de opprinnelig har tenkt − enten det er enkeltrestauranter eller -hotell, kjeder eller skoler. Prosjektenes formål må være å rekruttere og lære opp nye faglærte, sier Joakimsen, og fortsetter:

− Det kan også være et poeng at de under opplæring går i lære flere steder, slik at de får en bredere erfaring. Stavanger er sånn sett en unik by der det er godt samarbeid på tvers av de ulike restaurantene og aktørene i reiselivet. Men det er viktig for meg å understreke at stiftelsen ønsker søknader fra hele landet, ikke bare Rogaland.

Foreløpig har ikke Ellen & Axel Lunds Stiftelse satt noen søknadsfrist, men nestlederen i styret framholder at jo fortere aktører søker, desto raskere kan de regne med å få støtte. De som er interessert i å søke stiftelsen om midler til sitt prosjekt, kan sende søknad til styremedlem cornelius.middelthon@lyse.net.

− Godt og viktig initiativ

Regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland mener, i likhet med Joakimsen, at det er viktig å øke interessen for restaurant- og reiselivsnæringen og løfte fram alle mulighetene som finnes.

− Det er derfor et veldig godt initiativ Ellen & Axel Lunds Stiftelse tar. Alt tyder på at det vil være et økende behov for både kompetanse og arbeidskraft i årene som kommer. Skal Rogaland fortsette å være den mest attraktive regionen innen mat og reiseliv, er vi helt avhengig av at vi har både rett kompetanse og nok folk, sier Grindland til RA.

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland.

Grindland har tidligere sagt til RA at kokkefag er én av flere yrkesretninger det kan være lurt å velge. Det er nemlig et stort behov for faglærte nå for tiden, og det er tjenestenæringene reiseliv og servering som er den store vekstvinneren i framtiden. Derfor er det store muligheter for en god og spennende jobb for alle som velger denne retningen, ifølge henne.

− Mat- og måltidsbransjen kommer til å trenge flere tusen dyktige ansatte i tiden framover. De som velger denne utdanningsretningen er sikret jobb i en kreativ og sosial bransje, der de opparbeider seg mange ulike ferdigheter, som også kan brukes i andre bransjer. De som går inn i denne bransjen nå, får også være med på oppturen etter pandemien, sier regiondirektøren.

Stiftelse med lange tradisjoner

Ekteparet Ellen og Axel Lund kjøpte Sola Strand Hotel i 1927. De drev hotellet fram til 1950, kun avbrutt av krigen da hotellet ble overtatt av tyskerne. Axel Lund var også i sin tid primus motor for å få forløperen til dagens Hotellhøgskole, Den Norske Hotellfagskole, til Sola.

I 1950 ble Ellen & Axel Lunds Stiftelse etablert, og stiftelsen drev Sola Strand Hotel fram til hotellet ble solgt til Glastad-familien i 2020.

Ellen og Axel Lund var allerede på 50-tallet opptatt av opplæring og kompetanse, og besluttet derfor at stiftelsens formål skulle være å styrke dette feltet i reiselivsnæringen. Og nå har altså stiftelsen tilgjengelige midler som skal benyttes til å virkeliggjøre stiftelsens formål om å yte støtte til opplæringsformål innenfor hotell-, restaurant- og reiselivsnæringen, som styret i stiftelsen til enhver tid bestemmer.

Nyeste fra Dagsavisen.no: