Utested slått konkurs – før det fikk åpnet

Utestedet rakk aldri å åpne dørene. Nå er det konkurs.

Det var Kemneren i Stavanger som begjærte at firmaet Lykkelig Gjest AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 126.167 kroner i tvangsmulkt for manglende innrapportering av aksjonærmelding og skattemelding med mer.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer i forbindelse med konkursen.

Han sier til RA at firmaet har hatt lokaler i Kirkegata i Stavanger, men at de aldri kom i gang med utestedskonseptet sitt. 

Lykkelig Gjest AS ble etabler i 2016 og har aldri hatt inntekter.

Selskapet har imidlertid hatt et negativt driftsresultat på henholdsvis 524.000 kroner i 2016 og 226.000 kroner i 2017.

Skyldneren aksepterte å skylde kemneren det aktuelle beløpet.

LES OGSÅ: Restaurant gikk konkurs

Elektrikergjeld

I tillegg ble det opplyst at den samlede gjelden er på 246.000 kroner, hvorav 70.000 kroner er gjeld til et elektrikerselskap.

I kjennelsen fra Stavanger tingrett kommer det fram at virksomheten i selskapet er innstilt og at det ikke er andre ansatte i selskapet enn daglig leder.

Lykkelig Gjest AS erkjente likevel ikke å være insolvent og motsatte seg åpning av konkurs.

I utgangspunktet fikk Lykkelig Gjest AS en betalingsplan i februar i år der de skulle betale 10.000 kroner i måneden til kemneren. Denne er ikke overholdt med unntak av et avdrag.

LES OGSÅ: Burgersted gikk konkurs

Ny kapital

I kjennelsen fra Stavanger tingrett kommer det fram at Lykkelig Gjest AS vil skaffe midler ved å be aksjonærene bidra med ytterligere egenkapital.

«Det synes ikke realistisk at kravene på 246.000 kroner vil kunne gjøres opp på denne måten, og skyldneren antar at det vil ta over seks måneder kun å betale kravet til kemneren. Betalingsproblemene er på ingen måte forbigående. og retten legger til grunn at skyldneren er insolvent», heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Første skiftesamling er berammet i Stavanger tingrett den 10. september i år.

LES OGSÅ: Klesbutikk på kjøpesenter gikk konkurs

LES OGSÅ: Bakeri slått konkurs