Restaurant gikk konkurs

En restaurant i distriktet har gått konkurs.

Det var firmaet Sander Kjøtt AS som var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Sander Kjøtt AS har drevet restauranten Fogo/Taste i Sandnes kulturhus og opplyste i retten å ha en gjeld på 2,9 millioner kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 250.000 kroner.

Sander Kjøtt AS omsatte for 7,7 millioner kroner i 2017 og fikk samme år et negativt resultat på 613.000 kroner før skatt.

Firmaet opplyste også i retten at virksomheten nå er innstilt og at firmaet har hatt 20 ansatte.

LES OGSÅ: Burgersted gikk konkurs

Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avhold den 28. august i år.

LES OGSÅ: Spisested på kjøpesenter gikk konkurs

LES OGSÅ: Bakeri slått konkurs