Finans Norge spår at kontantene vil forsvinne fra det norske samfunnet.

Mann fikk inndratt 4,5 millioner kroner

Belastet selskap med uttak til dekning av private utgifter.

Da saken nylig var oppe i Stavanger tingrett erkjente den 58 år gamle mannen fra Stavanger seg ikke skyldig etter tiltalen.

Ifølge tiltalen skal han i perioden fra januar 2015 til oktober 2016 i egenskap av å være styreleder i et firma ha handlet i uberettiget vinnings hensikt, og i strid med selskapets interesser, ved at han belastet selskapet med uttak av til sammen 7.930.000 kroner til dekning av private utgifter og overføring til et annet firma som var eid fullt ut av ham.

Stavanger tingrett kom til at mannen i den aktuelle perioden overførte pengene i strid med selskapets interesser og uten at det forelå beslutning i kompetent selskapsorgan som ga grunnlag for overføringene.

Retten kom også til at det ikke var tvilsomt at overføringene var forsettlige og at 58-åringen visste at disse var i strid med selskapets interesser.

LES OGSÅ: «Heisann, eg foreslår at du droppe den anmeldelsen;)»

Retten kom også til at han hadde handlet i uberettiget vinnings hensikt og at han skulle dømmes for grovt økonomisk utroskap.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at etterforskning og iretteføring av saken har tatt svært lang tid, at den var berammet i mars i år, noe som førte til at den ble utsatt av covid-19 pandemien – og at dette måtte føre til en betydelig avkorting i den ubetingede fengselsstraffen.

Dermed kom Stavanger tingrett til at han skulle dømmes til fengsel i ett år og seks måneder.

I tillegg kom retten til at 58-åringen må tåle inndragning av 4,5 millioner kroner til fordel for statskassen.

LES OGSÅ: Fikk vannscooter i bytte mot båt – skulle få Audi i bytte mot vannscooter

LES OGSÅ: Kjørte etter kvinne og tok fra henne førerkortet