Kjørte etter kvinne og tok fra henne førerkortet

Et vitne reagerte på kvinnens kjøring og fulgte etter henne.

Den 33 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Stavanger tingrett. Kjøreturen fant sted blant annet på Sandesletta i Sola omkring klokken 13.18 den 6. september i fjor.

Utåndingsprøve av henne tatt klokken 14.07 viste en alkoholkonsentrasjon på 1,13 milligram per liter luft, noe som tilsvarer 2,26 i promille.

Retten fant det skjerpende at kvinnen hadde kjørt bil med svært høy promille over en lengre veistrekning, i dette tilfellet omkring syv kilometer. Dette på et tidspunkt der det er forventet at det er mange andre ute i trafikken, både til fots og i bil.

Stavanger tingrett fant det også ytterligere skjerpende at et vitne reagerte på kjøringen hennes i så stor grad at han kjørte etter henne og tok fra henne førerkortet da kvinnen stoppet bilen.

LES OGSÅ: Fire tyske turister måtte ta taxi videre

Inn i to steinkanter

«Hun hadde også kjørt inn i to steinkanter på veien da hun kjørte. Siktede utgjorde en åpenbar fare for både seg selv og andre denne dagen», heter det i dommen fra Stavanger tingrett. I formildende retning la retten vekt på kvinnens uforbeholdne tilståelse, både i straksavhør og i rettsmøtet.

Stavanger tingrett kom også til at saken var blitt gammel uten at kvinnen kunne lastes for dette, og at dette også må få betydning i formildende retning.

Etter en helhetlig vurdering kom Stavanger tingrett til at kvinnen skulle dømmes til ubetinget fengsel i 21 dager.

Retten kom også til at kvinnen skulle dømmes til å betale en bot på 50.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager dersom boten ikke betales eller inndrives. I tillegg kom retten til at kjøringen hadde representert en vesentlig fare i
trafikken og dømte henne til tap av førerretten i to år og seks måneder. For å få førerretten tilbake må hun avlegge ny, full førerprøve.

LES OGSÅ: Fikk ikke lønn – ansatte slo entreprenørfirma konkurs

LES OGSÅ: Fikk vannscooter i bytte mot båt – skulle få Audi i bytte mot vannscooter