Byrådet kutter ut KIA, der disse to barna går i barnehage, for å drive integreringsarbeidet kommunalt i stedet.

Oslo tar over integreringen

Kommunen vil ta over når KIA integreringshus legges ned.

Av: John Trygve Tollefsen

Dagsavisen fortalte på onsdag om KIA Integreringshus som har norskopplæring for minoritetskvinner med barnehageplass for barna deres. Kristent Interkulturelt Arbeid, KIA, driver norskopplæringen på oppdrag for kommunen, men dette anbudet går nå ut. Det innebærer at KIAs tilbud må legges ned.

Les saken her: – Dersom vi må legge ned, blir det skikkelig vondt

- Mer omfattende

Selv om tilbudet som gis gjennom KIA forsvinner, lover byrådet at kvinnene ikke blir stående på bar bakke. Byråd for kunnskap og oppvekst Tone Tellevik Dahl mener byrådet gir et mer omfattende tilbud til de samme kvinnene.

- Vi utvider nå et norskopplæringstilbud for minoritetskvinner i fødselspermisjon, som også omfatter omsorgstilbud for små barn og fadderordning for kvinnene.  Oslo Voksenopplæring vil gi et mer omfattende tilbud enn KIA, lover hun.

Oslo Voksenopplæring har tilbud som er åpent fra morgen til kveld. 

- Her er det helsetilbud, treningsrom, elevdrevet butikk, kantine, arbeidstrening med NAV, språklab, språkkafé, leksehjelp, bibliotek og rådgivningstjeneste.

Tapt anbud

Byråden understreker at de ikke har gjort noe vedtak om å legge ned KIA. KIA driver i dag norskopplæring på anbud.

- For ni år siden var det mangel på voksenopplæringsplasser, og det ble lyst ut en anbudskonkurranse for kjøp av 100 plasser. KIA vant anbudet og får 4,6 mill. kroner i året for dette. Det er dette anbudet som nå går ut, og som vi ikke lyser ut igjen.

Kommunen vil fra høsten av gjøre all norskopplæringen selv.

- Vi bygger ut tilbudet til kvinner i fødselspermisjon for å følge opp viktige føringer i integreringsmeldingen vår. Vi har ikke behov for å legge ut private voksenopplæringsplasser på anbud. Det er dette anbudet som nå går ut, og som vi ikke lyser ut igjen, sier Tone Tellevik Dahl.

Ingen barnehage

KIA driver i dag en barnehage hvor barna går de tre dagene i uka mødrene er på norskopplæring. Dette tilbudet blir ikke videreført av kommunen.
Byråd Tellevik Dahl forteller at de vil gi et eget tilbud om barnepass til mødre i barselspermisjon. 

- Det vil være et omsorgstilbud til små barn under 1 år, og ikke et ordinært barnehagetilbud. Barn over 1 år vil kunne søke og få plass i ordinære barnehager, både kommunale barnehager og KIA-barnehagen.

Barnehagen til KIA er spesialtilpasset til mødrenes norskopplæring. Barnehagen har ikke vært en del av det vanlige opptakssystemet i Oslo, og har godkjenning for inntil 18 timer i uka. For KIA er det altså ingen løsning i sikte for å kunne drifte verken norskopplæring eller barnehagen videre.

john.trygve.tollefsen@dagsavisen.no